ANTROPOLOGINIŲ PRIEIGŲ TAIKYMAS LIETUVOS KULTŪROS TYRINĖJIMAMS

LIETUVOS KULTŪROS TYRIMŲ INSTITUTAS

LYGINAMŲJŲ KULTŪROS TYRIMŲ SKYRIUS

2013 m. lapkričio mėn.  8 d. rengia simpoziumą


ANTROPOLOGINIŲ PRIEIGŲ TAIKYMAS LIETUVOS KULTŪROS TYRINĖJIMAMS
 

Simpoziumo tikslas – apibrėžti antropologinių kultūros tyrinėjimų lauką, kuris suaktualintų kitybės problemas ir leistų atskleisti Lietuvos kultūros daugialypumą. Kviečiama svarstyti tarpkultūrinius klausimus, kurie susiję su Lietuvos etninių ir socialinių grupių kultūrinėmis sąveikomis, aptarti tarpkultūrinius sąryšius, kuriuos lemia artimų ir tolimų kultūrų jungtys, susidūrimai, mainai ir daugialypės patirtys.
Atsižvelgiant į antropologinę kultūros sąvoka, šis diskursas apima ne tik kolektyvinės vaizduotės ir kūrybos, meno ir literatūros sritis, bet ir įvairias kultūrines bei socialines praktikas. Viena vertus, jis skatina peržiūrėti kultūros tradicijoje įsišaknijusius įsitikinimus ir vertybes. Kita vertus, aptarti globalizacijos skatinamas kultūros sąveikas.

 

Siūlomos temos:

Metodologinės ir epistemologinės antropologinių prieigų taikymo perspektyvos
Interkultūrinis ir tarpkultūrinis dialogas
Tapatybė ir Kitybė
LDK kultūros paveldo aktualizavimas tarpkultūrinių tyrinėjimų perspektyvoje
Stereotipai ir kultūrinės reprezentacijos
Kultūros atvertis ir užvertis
Etnopsichologiniai kultūros tyrinėjimai
Globalizacija ir kultūrinis nomadizmas
Atskirų kultūros segmentų raidos modeliai ir perspektyvos
Etninio  pliuralizmo, multikultūralizmo ir polikonfesionalumo apraiškos kultūroje

 

Simpoziumo organizatoriai:

Dr. Odeta Žukauskienė, Lietuvos kultūros tyrimų instituto Lyginamųjų kultūros tyrimų skyriaus vyr. m. d.: tel. 8 61295218, el. paštas: odetazu@yahoo.com

Dr. Žilvinė Gaižutytė, Lietuvos kultūros tyrimų instituto Lyginamųjų kultūros tyrimų skyriaus vyr. m. d.,  tel.  8 61245643, el. paštas: zilvine@gmail.com

Prašome paraiškas su glaustomis santraukomis ir pranešimų pavadinimais siųsti organizatoriams iki 2013 m. spalio 15 dienos.

                      
                                                                     ******

Iš simpoziume perskaitytų pranešimų bus atrenkami geriausi eiliniam „Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos“ tomui, kurį numatoma išleisti 2014-2015 metais.