ANTROPOLOGINIŲ PRIEIGŲ TAIKYMAS LIETUVOS KULTŪROS TYRINĖJIMAMS

LIETUVOS KULTŪROS TYRIMŲ INSTITUTAS

LYGINAMŲJŲ KULTŪROS TYRIMŲ SKYRIUS

2013 m. lapkričio mėn. 8 d. rengia simpoziumą


ANTROPOLOGINIŲ PRIEIGŲ TAIKYMAS LIETUVOS KULTŪROS TYRINĖJIMAMS

Simpoziumas vyks LKTI, Saltoniškių g. 58. Įėjimas laisvas 

 

I sesija. Pirmininkauja prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas

11:00 – 11:15 Vytautas Rubavičius „Atminties politika: vietovė ir tapatumas“

11:15 – 11:30 Stanislovas Mostauskis „Atmintis ir kraštovaizdis Česlovo Milošo eseistikoje“

11:30 – 11:45 Odeta Žukauskienė „Antropologinė vieta ir šiuolaikinis bevietiškumas“

11:45 – 12:15 Diskusija

 

II sesija. Pirmininkauja dr. Odeta Žukauskienė

12:15 – 12:30 Antanas Andrijauskas „Psichologinė antropologija – Lietuvos kultūros ir visuomenės patologizacijos pažinimo instrumentas”

12:30 –12:45 Aivaras Stepukonis „Temų infliacijos nelaisvėje: visuotinio humanitarinių mokslų nuosmukio priežastys naujausiais amžiais ir galimi sprendimo būdai šiandien“

12:45 – 13:00 Loreta Poškaitė „Antropologinės prieigos lyginamuosiuose kultūrų tyrimuose“

13:00 – 13:15 Alvydas Noreika „Kavoliška Vinco Kudirkos psichobiografija“

13:15 – 13:30 Salomėja Jastrumskytė „XIX a. lietuviškų anoniminių maldos tekstų analizė juslių antropologijos perspektyvoje“

13:30 – 14:00 Diskusija

 

 

Už renginį atsakinga dr. Odeta Žukauskienė, Lietuvos kultūros tyrimų instituto Lyginamųjų kultūros

tyrimų skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja: tel. 8~ 612 95218

El. paštas: odeta.zukauskiene@gmail.com