RYTAI-VAKARAI: TARPKULTŪRINĖS SĄVEIKOS IR AKULTŪRACIJOS PROCESAI

LIETUVOS KULTŪROS TYRIMŲ INSTITUTAS

LYGINAMŲJŲ KULTŪROS TYRIMŲ SKYRIUS

 

 2012 m. lapkričio 24 d. Lietuvos kultūros tyrimų instituto Lyginamųjų kultūros tyrimų skyrius rengia vienuoliktą respublikinę konferenciją „RYTAI-VAKARAI: TARPKULTŪRINĖS SĄVEIKOS IR AKULTŪRACIJOS PROCESAI.  Konferencija vyks Lietuvos kultūros tyrimų institute (Vilnius, Saltoniškių g. 58).

Konferencijosorganizacinis komitetas:

Pirmininkas –  prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas

Nariai - prof. (h.p.) Audrius Beinorius, dr. Žilvinė Gaižutytė, dr. Valdas Jaskūnas, dr. Naglis Kardelis, prof. habil. dr. Bronius Kuzmickas, prof. dr. Algis Mickūnas, dr. Stasys Mostauskis,  dr. Loreta Poškaitė, dr. Vytautas Rubavičius, prof. (h.p.) Tomas Sodeika, dr. Aivaras Stepukonis, dr. Odeta Žukauskienė.

Konferencijojenumatomos šios sesijos:

Už renginį atsakingas prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas, Lietuvos kultūros tyrimų instituto Lyginamųjų kultūros tyrimų skyriaus vadovas: tel. 8~ 683 49 171

El. paštas: aandrijauskas@gmail.com

Konferencijos koordinatorė Kristina Garalytė, tel. 8~686 95 912, el. paštas: kristinagaralyte@yahoo.com

Prašome paraiškas su pranešimų pavadinimais siųsti konferencijos organizatoriams iki 2012 m. lapkričio 6dienos.

Iš konferencijoje perskaitytų pranešimų bus atrenkami geriausi tryliktam „Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos“ tomui, kurį numatoma išleisti 2013-2014 metais.

Konferencijos programa >>>