ATHENA: FILOSOFIJOS STUDIJOS
2017, Nr. 12

TURINYS

GALIA, DISKURSAS IR SUBJEKTAS: MICHELIO FOUCAULT MĄSTYMO PARADIGMA

Arūnas Sverdiolas. Pratarmė.

Turinys / Contents


Athena