ATHENA: FILOSOFIJOS STUDIJOS
2016, Nr. 11

TURINYS

GYVŪNO SAMPRATA FILOSOFIJOS, ŠIUOLAIKINĖS TEORIJOS IR MENO KONTEKSTE

Audronė Žukauskaitė. Pratarmė.

Turinys / Contents


Athena