APIE LEIDINĮ

Athena: filosofijos studijos yra tęstinis leidinys, kurį rengia Lietuvos kultūros tyrimų instituto (buv. Kultūros, filosofijos ir meno instituto) Šiuolaikinės filosofijos skyrius. Leidinys, kurio pirmasis numeris pasirodė 2006 metais, buvo sumanytas kaip neformali platforma, kurioje būtų spausdinami aukštos kvalifikacijos tekstai, tyrinėjantys šiuolaikinės filosofijos kryptis bei idėjas. Kiekvienas leidinio numeris skiriamas tam tikrai temai, kuri analizuojama pasitelkiant skirtingas metodologines prieitis bei perspektyvas. Straipsniai spausdinami lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų kalbomis. Kiekvieną straipsnį aptaria redakcinė kolegija bei recenzuoja du recenzentai, kurių pavardės neskelbiamos. Leidinyje taip pat publikuojamos reikšmingesnių mokslinių leidinių recenzijos bei aptariami svarbesni akademinio gyvenimo įvykiai.

Jau yra išleisti šie numeriai:

Athena: filosofijos studijos nr. 1, 2006

Athena: filosofijos studijos nr. 2, 2006

Athena: filosofijos studijos nr. 3, 2007

Athena: filosofijos studijos nr. 4, 2008

Athena: filosofijos studijos nr. 5, 2009

Athena: filosofijos studijos nr. 6, 2010

Athena: filosofijos studijos nr. 7, 2011

Athena: filosofijos studijos nr. 8, 2012

Athena: filosofijos studijos nr. 9, 2014

Athena: filosofijos studijos nr. 10, 2015