Danutė Bacevičiūtė

humanitarinių mokslų (filosofija) daktarė, Šiuolaikinės filosofijos skyriaus mokslo darbuotoja.

Mokslinė biografija:
1989-1993 m. studijos Vilniaus pedagoginiame universitete (istorijos bakalauras – 1993).
1996-1998 m. studijos Vilniaus pedagoginiame universitete (filosofijos magistras – 1998).
1998-2002 m. studijos Lietuvos Filosofijos ir sociologijos institute.
2005 m. Vytauto Didžiojo universitete apginta disertacija („Laiko sampratos transformacija šiuolaikinėje filosofijoje: E. Husserlis ir E. Levinas“) ir įgytas filosofijos daktaro laipsnis.
2002-2006 m. dirbo Kultūros, filosofijos ir meno institute Dabartinės filosofijos skyriuje jaunesniosios m. d. pareigose, nuo 2006 m. – mokslo darbuotojos pareigose.
Nuo 2003 m. dirba VPU Filosofijos katedroje ir VU Religijos studijų ir tyrimų centre lektorės pareigose.
Nuo 2006 m. leidinio Athena: Filosofijos studijos atsakingoji sekretorė.

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys:
šiuolaikinė filosofija, fenomenologija, post-fenomenologija, laiko problema.

Svarbiausios publikacijos:
Sudarytas leidinys Athena: Filosofijos studijos Nr. 4, Vilnius: Versus aureus, 2008.
Straipsniai:
„Emmanuelio Levino juslumo etika“, Logos Nr. 40, 2005, p. 40-52.
„Subjektas be tapatybės“, Baltos lankos Nr. 21/22, 2006, p. 53-73.
„Mirtis ir laikas: pasyvumo ištakų link“, Athena. Filosofijos studijos Nr. 2, 2006, p. 202-214.
„Podmiot bez tożsamości“, Colloqia communia Nr. 80-81 styczeń-grudzień. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006, p. 180-190.
“Death and Time: Towards the Origin of Passivity”, Dilemmas of Values and Contemporary Life-world, Riga: Institute of Philosophy and Sociology, University of Latvia, 2007, p.61-69.
„Absoliuti kitybė: E. Levinas ir J. Derrida“, Religija ir kultūra. Mokslo darbai 2007 m. 4 tomas, VU leidykla, 2008, p. 7-20.

Į lietuvių kalbą yra išvertusi šiuolaikinių filosofų, išeivių iš Lietuvos, Vinco Vyčino, Algio Mickūno, Alphonso Lingio straipsnių.


Kontaktams: el. paštas: baceviciute@gmail.com