Alvydas Noreika

humanitarinių mokslų (filosofija) daktaras, Šiuolaikinės filosofijos skyriaus jaunesnysis mokslo darbuotojas.

Mokslinė biografija:
2000–2005 studijos Lietuvos filosofijos ir sociologijos instituto (nuo 2002 m. Kultūros, filosofijos ir meno instituto) filosofijos doktorantūroje.
2006–2008 m. – Kultūros, filosofijos ir meno instituto Mokslo filosofijos ir istorijos skyriaus jaunesnysis mokslo darbuotojas, nuo 2009 m. – Šiuolaikinės filosofijos skyriaus jaunesnysis mokslo darbuotojas.
2008 m. Kultūros, filosofijos ir meno institute apginta filosofijos daktaro disertacija „Bendrieji metodologiniai Vytauto Kavolio kultūros sociologijos principai“.
2001–2004 LMTA Filosofijos ir kultūros mokslų katedros asistentas, nuo 2004 m. – lektorius.

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys:
socialinė filosofija, filosofijos istorija, kultūros studijos.

Svarbiausios publikacijos:

Monografijos:

Kultūra ir emocijos Vytauto Kavolio sociologijoje, 2015, 208 p. 

Straipsniai:
Teiginio cogito ergo sum legitimiškumo problema, Problemos, 2000, Nr. 58, p. 114-120.
L. Jakavonytė, A. Noreika Filosofija: Metodinės rekomendacijos ir seminarų užduotys. Vilnius: Lietuvos muzikos akademijos leidykla, 2003.
Civilizacijų analizė: Vytautas Kavolis ir Benjaminas Nelsonas, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 2004, Nr. 2, p. 72-82.
Vytautas Kavolis – metodologinio anarchizmo atstovas?, Santalka, 2006, T. 14, Nr. 1, p. 88-95.
Vytauto Kavolio civilizacijos samprata, in Rytai-Vakarai: Komparatyvistinės studijos, 2008, T. VII, p. 129-142.
Bendrieji metodologiniai Kavolio kultūros sociologijos principai, in Filosofija. Sociologija, nr. 4, 2008, 0,75 sp. l., atiduota spaudai.
Kavolio civilizacijų teorija ir Foucault diskurso analizė: ar įmanoma bendradarbiauti?, in Rytai-Vakarai: Komparatyvistinės studijos, T. VIII, 1 sp. l., atiduota spaudai.

Kontaktams: el. paštas: Alvydas_noreika@yahoo.com.