Rasa Vasinauskaitė

Rasa VASINAUSKAITĖ– humanitarinių m. dr., vyresnioji mokslo darbuotoja

Gimė 1966 Pasvalyje. 1992 baigė Leningrado teatro, muzikos ir kinematografijos institutą (dab. Sankt Peterburgo valstybinė teatro meno akademija), teatrologijos specialybę. 2002 Kultūros, filosofijos ir meno institute apgynė daktaro disertaciją „Kaukė bei jos įtaka XX a. teatrui ir vaidybos sistemoms“ (menotyra, teatrologija). Nuo 1998 KFMI Teatrologijos skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja, nuo 2004 mokslo darbuotoja, nuo 2010 – Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, nuo 2013 – LKTI Muzikos ir teatro istorijos skyriaus vadovė. 1994 – 2010 kultūros savaitraščio „7 meno dienos“ teatro skyriaus redaktorė. Nuo 2009 Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentė, nuo 2014 04 – profesorė. Publikuoja mokslo straipsnius Lietuvos ir užsienio spaudoje, dalyvauja Lietuvos ir užsienio mokslo konferencijose.

Mokslinių tyrimų sritys: teatro istorija ir teorija, teatro semiotika, teatro sociologija, aktualios teatro režisūros problemos, šiuolaikinės teatrologijos metodai.

Recenzuojamų tęstinių mokslinių leidinių, žurnalų redakcinių kolegijų, asociacijų, draugijų narys:

Menotyra(LMA, LKTI) redakcinės kolegijos narė;
Lietuvos kultūros tyrimai(LKTI) redaktorių kolegijos narė;
Tarptautinės teatro kritikų asociacijos narė.
El. paštas: vasinauskaite@yahoo.fr

SVARBIAUSI MOKSLO DARBAI

Monografijos:

Vasinauskaitė, Rasa. Laikinumo teatras. Lietuvių režisūros pokyčiai 1990 – 2001 metais. Vilnius: LKTI, 2010. 416 p. Iliustr., santr. angl. k., bibliogr.: p. 390 – 400, spektaklių ir asmenvardžių r-klės: p. 401 – 415. ISBN 978-9955-868-27-9

Skyriai kolektyvinėse monografijose:

Vasinauskaitė, Rasa. Subjekto krizė: meninė individualybė ieško herojaus; Autorinės režisūros fenomenas: scena kaip heterotopija. Staniškytė, Jurgita, Vasinauskaitė, Rasa, Klivis, Edgaras, Petrikas, Martynas. Postsovietinis Lietuvos teatras: istorija, tapatybė, atmintis. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2014, p. 197 – 198; 271 – 310. ISBN 978-609-447-120-9

Vasinauskaitė, Rasa. Valstybinis jaunimo teatras. Lietuvių teatro istorija. Ketvirtoji knyga 1980 – 1990 (sudaryt. I. Aleksaitė). Vilnius: KFMI, 2009, p. 96 – 165. ISBN 978-9955-868-18-7

Vasinauskaitė, Rasa. Valstybinis jaunimo teatras. Lietuvių teatro istorija. Ketvirtoji knyga 1980 – 1990 (sudaryt. I. Aleksaitė). Vilnius: KFMI, 2009, p. 96 – 165. ISBN 978-9955-868-18-7

Vasinauskaitė, Rasa. Valstybinis jaunimo teatras. Lietuvių teatro istorija. Trečioji knyga 1970–1980 (sudaryt. I. Aleksaitė). Vilnius: KFMI, 2006, p. 88 – 146. ISBN 978-9986-638-79-7

Vasinauskaitė, Rasa. Valstybės teatro Klaipėdos skyrius. Lietuvių teatro istorija. Antroji knyga 1935–1940 (sudaryt. I. Aleksaitė). Vilnius: KFMI, 2002, p. 82 – 131. ISBN 9986-638-25-9

Vasinauskaitė, Rasa. K. Glinskio, A. Sutkaus, B. Dauguviečio režisūros bruožai. Lietuvių teatro istorija. Pirmoji knyga 1929 – 1935 (sudaryt. A. Girdzijauskaitė). Vilnius: KMI, Gervelė, p. 178 – 205. ISBN 9989-638-16-X (I knyga), ISBN 9986-638-17-8 (bendras)

Sudarytieji mokslo darbai:

Eimunto Nekrošiaus teatras: pokalbiai, recenzijos, straipsniai(sudaryt. Rasa Vasinauskaitė). Vilnius: KFMI, 2012. 320 p.: iliustr., santr. angl.k. – bibliogr.: p. 304 – 311, asmenvardžių r-klė: p. 314 – 319. ISBN 978-9955-868-47-7

Lietuvos teatras: trumpa istorija(straipsnių rinkinys, sudaryt. R. Vasinauskaitė). Vilnius: KFMI, 2009. 240 p.: iliustr. ISBN 978-9955-868-21-7

Kultūrologija 15. Asmenybė: menas, istorija, dabartis. (Straipsnių rinkinys, sudaryt. R. Vasinauskaitė). Vilnius: KFMI, 2007. 423 p. Iliustr., santr. angl. k. p.: 469 – 492. ISSN 1822-2242, ISBN 978-9955-868-01-9

Mokslo straipsniai:

Vasinauskaitė, Rasa. Naratyvinės strategijos šiuolaikiniame Lietuvos teatre. Epizacijos / rapsodizacijos technika. Menotyra, 2013, t. 20, Nr. 2, p. 95 – 108. ISSN 1392-1002

Vasinauskaitė, Rasa. Scenos fenomenologija. E. Nekrošius skaito K. Donelaitį ir Dante. Lietuvos kultūros tyrimai 3 (Asmenybės, Lytys, Bendruomenės). Vilnius: LKTI, 2012, p. 14 – 28. ISSN 2029-8560

Vasinauskaitė, Rasa. (Anti)ideologija: politinio teatro formos šiuolaikinėje scenoje. Menotyra, 2012, t. 19, Nr. 2, p. 122 – 131. ISSN 1392-1002

Vasinauskaitė, Rasa. Innego teatru nie ma. Dialog. Miesięcznik poświęcony dramaturgii współczesnej. 2011, Nr. 6 (655), p. 102 – 109. PL ISSN 0012-2141

Vasinauskaitė, Rasa. Patirčių realizmas: Dalios Tamulevičiūtės teatro pasaulis. Lietuvos kultūros tyrimai 1 (Medija. Politika. Vaizduotė). Vilnius: LKTI, 2011, p. 160 – 168. ISSN 2029-8560, ISBN 978-9955-868-42-2

Vasinauskaitė, Rasa. Autorinė režisūra posovietinėje Lietuvos teatro scenoje. Menotyra, 2011, t. 18, Nr. 2, p. 103 – 190. ISSN 139-1002

Rasa Vasinauskaitė. Lietuvos teatro (post)modernėjimas. Menotyra, 2010, t. 17, Nr. 2, p. 187 – 191. ISSN 139-1002

Vasinauskaitė, Rasa. Sceninė herojaus kaita lietuvių teatre po 1990-ųjų. Menotyra, 2010, t. 17, Nr. 2, p. 150 – 159. ISSN 1392-1002

Vasinauskaitė, Rasa. Perforežisūra: „Hamleto“ atvejis. Kultūrologija 17, Vilnius: KFMI, 2009, p. 181 – 201. ISSN 1822-2242

Vasinauskaitė, Rasa. Jono Vaitkaus ir Jono Arčikausko „figūrų“ teatras. Menotyra, 2008, t.15, Nr. 4, p. 71 – 80. ISSN 1392-1002

Vasinauskaitė, Rasa. Émile Zola: teatro genijaus belaukiant. Zola, Émile. Natūralizmas teatre. Vilnius: Apostrofa/TKIEC, 2008, p. 128 – 162. ISSN 2029-0640, ISBN 978-9955-605-42-3

Vasinauskaitė, Rasa. Miltinio repeticijos. Teatrologinės interpretacijos bandymas. Menininkas ir Asmenybė. Mokslinės konferencijos, skirtos režisieriaus Juozo Miltinio 100-osioms gimimo metinėms paminėti, medžiaga. Vilnius: Versus aureus, 2008, p. 95 – 107. ISBN 978-9955-34-082-9

Vasinauskaitė, Rasa. Realaus meno bendrija. Oskaro Koršunovo teatro pradžia. Menotyra, 2007, t. 14, Nr. 4, p. 28–46. ISSN 1392-1002

Vasinauskaitė, Rasa. Fragmento menas: Eimunto Nekrošiaus režisūra 1991–1995 m. Kultūrologija 15, Vilnius: KFMI, 2007, p. 177 – 201. ISBN 978-9955-868-01-9

Vasinauskaitė, Rasa. Lithuanian theatre in 1990–1999: a sociological study. www. eurozine. com/articles, 2007-11-14-vasinauskaite-en.html(pdf)

Vasinauskaitė, Rasa. Gintarasa Varnasa sny o Teatrze. Teatr, 2007, Nr. 1, p. 66–71. PL ISSN: 0040-0769

Vasinauskaitė, Rasa. Lietuvas režija (1990 – 2005). Teātra režija Baltija. Riga, Jumava: makslinieciskais noformējums, 2006, p. 527 – 551. LV ISBN 9984-38-114-5

Vasinauskaitė, Rasa. „Vyšnių sodas“. Vieno spektaklio istorija. Menotyra, 2006, Nr. 4 (45), p. 39 – 43. ISSN 1392-1002

Vasinauskaitė, Rasa. Šiuolaikinis lietuvių teatras – teatrališkumo triumfas ir gyvenimo metaforos. Metmenys, 2005/85, p. 80 – 93. ISBN 9986530296

Vasinauskaitė, Rasa. Perkūros laikas. Identiteto paieškos J. Vaitkaus ir O. Koršunovo spektakliuose. Pažymėtos teritorijos. (Straipsnių rinkinys; sudaryt. R. Goštautienė ir L. Jablonskienė). Vilnius: Tyto alba, 2005, p. 192 – 212. ISBN 9986-16-410-9

Vasinauskaitė, Rasa. Šiuolaikinis lietuvių teatras: naujo komunikatyvumo paieškos. Kultūrologija 11, Vilnius: KFMI, 2004, p. 301 – 312. ISBN 9986-638-52-6

Vasinauskaitė, Rasa. Kaip atsiveria referencija? (Keletas metodinių pastabų). Darbai ir dienos 39, Kaunas: VDU, 2004, p. 119 – 130. ISSN 1392-0588

Šaltinių publikacijos:

Zola, Émile. Natūralizmas teatre: teorijos ir pavyzdžiai (vertimas iš pranc. k. – R. Vasinauskaitė). Vilnius: Apostrofa/TKIEC, 2008. 168 p., paaišk., nuor., pavardžių r-klė p.: 163 – 166. ISBN 978-9955-605-42-3

Deleuze, Giles. Vienu manifestu mažiau (vertimas iš pranc. k. – R. Vasinauskaitė). Baltos lankos. Tekstai ir interpretacijos. Vilnius: Baltos lankos, 2006, Nr. 21/22, p. 283 – 305. ISSN 1392-0189

Taikomieji tyrimai:

Vasinauskaitė, Rasa. Lietuvių dramos teatras po 1990 metų. Lietuvos teatras: trumpa istorija (straipsnių rinkinys, sudaryt. R. Vasinauskaitė). Vilnius : KFMI, 2009, p. 185 – 219. ISBN 978-9955-868-21-7

Vasinauskaitė, Rasa. Resurgence and Independence (from 1989). Lithuanian theater (straipsnių rinkinys, sudaryt. G. Aleknonis, H. Šabasevičius). Vilnius: KFMI, 2009, p. 158 – 181. ISBN 978-9955-868-13-2

Vasinauskaitė, Rasa. Teatrologija [bendraaut. Ramunė Marcinkevičiūtė]. Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų plėtros problemos. Vilnius: LIIL, 2004, p. 241 – 254. ISBN 9986-780-62-4