Laima Budzinauskienė

Laima BUDZINAUSKIENĖ – humanitarinių m. dr., mokslo darbuotoja

Gimė 1972 Vilniuje. 1990 baigė Vilniaus M. K. Čiurlionio menų mokyklą, 1996 Lietuvos muzikos akademijoje (dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija) įgijo muzikologijos magistro laipsnį. 1996 – 2000 studijavo LMTA doktorantūroje, 2000 apgynė humanitarinių mokslų srities (menotyra, muzikologija) daktaro disertaciją. 1996 – 2002 – Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos vyr. mokytoja, nuo 2002 – Lietuvos kultūros tyrimų instituto mokslo darbuotoja, nuo 2010 – LMTA lektorė, nuo 2012 – LMTA Muzikos istorijos katedros vedėja.

Mokslinių tyrimų sritys:Lietuvos muzikos istorija, XVIII – XIX a. Lietuvos bažnytinė muzika, Vilniaus bažnytinių kapelų veikla ir repertuaras, personalijos, muzikiniai rankraščiai.

Recenzuojamų tęstinių mokslinių leidinių, žurnalų redakcinių kolegijų, asociacijų, draugijų narys:

Ars et praxis(LMTA) – atsakingoji redaktorė, sudarytoja;
Lietuvos kompozitorių sąjungos narė.
El. paštas: laimab72@gmail.com

SVARBIAUSI MOKSLO DARBAI

Kolektyvinės monografijos:

Budzinauskienė, Laima, Ambrazas, Algirdas Jonas, Medišauskienė, Zita, Vainauskienė, Tamara. Muzika lenkų okupuotame Vilniaus krašte (1920 – 1939). Lietuvos muzikos istorija, Kn. 2. Nepriklausomybės metai 1918 – 1940. Vilnius: LMTA, KFMI, 2009, p. 72 – 95. ISBN 978-9986-503-85-9

Mokslo straipsniai:

Budzinauskienė, Laima. Bažnytinės vokalinės-instrumentinės muzikos kūrėjai XIX a. pirmos pusės Lietuvoje: Florjanas Bobrowskis, Adalbertas Dankowskis ir kiti.Ars et praxis, 2013, t. 1, p. 20 – 30. ISSN 2351-4744

Budzinauskienė, Laima. XIX a. bažnytinės muzikos žanrai Lietuvoje: identifikacijos, sąveikos ir kaita. Menotyra,2013, t. 20, Nr. 3, p. 207 – 220. ISSN 1392-1002

Budzinauskienė, Laima, Šerytė, Saulė. Giulio Caccini arijų ir madrigalų rinkinio „Le nuove musiche“ (1601-1602) pratarmė: šaltinis ir jo komentarai. Lietuvos muzikologija, 2013, t. 14, p. 160 – 173. ISSN 1392-9313

Budzinauskienė, Laima. XIX a. Vilniaus bažnytiniai muzikos kolektyvai. Istorija, 2013, t. 88. http://www.istorijoszurnalas.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=469%3Alaima-budzinauskien-xix-amiaus-vilniaus-banytiniai-muzikos-kolektyvai&catid=28%3Aistorija-mokslo-darbai-88-tomas&Itemid=446

Budzinauskienė, Laima. Stanisławo Moniuszkos Vilniaus laikotarpio bažnytinė kūryba. II dalis: „Aušros Vartų litanijos“ ir mišios. Menotyra, 2012, t. 19, Nr. 3, p. 200 – 216. ISSN 1392-1002

Budzinauskienė, Laima. Stanisławo Moniuszkos Vilniaus laikotarpio bažnytinė kūryba. I dalis: bendra apžvalga, giesmės ir kūriniai vargonams. Menotyra, 2011, t. 18, Nr. 3, p.214 – 226. ISSN 1392-1002

Budzinauskienė, Laima. Lietuvos bažnytinių kapelų vadovų ir narių kūrybinė veikla (XVIII a. pabaiga – XIX a. I pusė). Menotyra, 2007, t. 14, Nr. 1, p. 25 – 32. ISSN 1392-1002

Budzinauskienė, Laima. Muzikinis ugdymas Lietuvoje XVIII pabaigoje – XIX amžiuje. Bažnyčių mokyklos. Menotyra, 2008, t.15, Nr. 1, p. 13 – 25. ISSN 1392-1002

Budzinauskienė, Laima. Vakarų Europos kompozitorių klasikų kūriniai Lietuvos bažnytinių kapelų repertuare (XIX amžius). Rankraščių aprašas. Menotyra, 2010, t. 17, Nr. 3, p. 210 – 226. ISSN 1392-1002

Taikomieji tyrimai:

Budzinauskienė, Laima. Bažnytinės kapelos. Bažnytinė muzika. Enciklopedinis žinynas (sudaryt. J. Vilimas). Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2011, p. 56 – 65. ISBN 978-5-420-01687-9

Budzinauskienė, Laima, Kšanienė, D. Bažnytinės muzikos mokyklos. Bažnytinė muzika. Enciklopedinis žinynas (sudaryt. J. Vilimas). Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2011, p. 65 – 68. ISBN 978-5-420-01687-9