Jūratė Landsbergytė

Jūratė LANDSBERGYTĖ BECHER – mokslo darbuotoja, meno dr.

Gimė 1955. Studijavo vargonų muziką ir muzikos istoriją dabart. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (prof. L. Digrys, J. Čiurlionytė). Tobulinosi daugelyje meistriškumo kursų Vakarų Europoje. Tarptautinio konkurso Kijeve 1989 diplomantė. Įrašė 10 CD. Koncertuoja Europos šalyse, JAV, Kanadoje. Daugelio straipsnių, publikacijų apie vargonų kultūrą, modernizmą ir XX a. muziką autorė. Pirmoji lietuvių kompozitorių naujų kūrinių vargonams atlikėja.

Mokslinių tyrimų sritys: XX a. vargonų muzika, modernizmas, baltiškasis muzikos minimalizmas, muzika ir politika

Recenzuojamų tęstinių leidinių, žurnalų, redakcinių kolegijų, asociacijų, draugijų narys:

Lietuvos kompozitorių sąjungos narė.
El. paštas: jurate128@yahoo.de

SVARBIAUSI MOKSLO DARBAI

Monografijos:

Landsbergytė, Jūratė. Vargonų muzika Lietuvoje XX a. Kūrybos modernizmas. Vilnius: KFMI, Kronta, 2008. 351 p.ISBN 978–9955–734–66–6

Landsbergytė, Jūratė. Bažnytinė muzika ir dvasingumas Lietuvoje (Die Kirchenmusik und die Geistlichkeit in Litauen) (liet. ir vok. kalbomis). Vilnius: Baltijos kopija, 2006, 145 p. ISBN 9955-568-39-9

Mokslo straipsniai:

Landsbergytė, Jūratė. Maldos archetipo transformacijos emigrantų kūryboje: katastrofinio modernizmo gestai A. Mackaus poezijoje, J. Gaidelio ir L. Apkalnio vargonų muzikoje. Menotyra, 2013, Nr. 3, p. 255 – 272. ISSN 1392–1002

Landsbergytė, Jūratė. Lithuania’s catastrofe in the Poetry of Emigrants: Apocalyptic Meanings of Soviet Occupation. Literature in Exile. Emigrants Fiction / 20th century Experience. VII International Symposium. Tbilisi: Institute of Literature Press, 2013, p. 15 – 30. ISBN 978-9941-0-6171-4

Landsbergytė, Jūratė. Archetipas muzikologijos akiratyje. Logos, 2013, p. 117 – 128. ISSN -0868-7692

Landsbergytė, Jūratė. Orientas ir vizijos sakralinėje Gracijaus Sakalausko muzikoje. Rytai-Vakarai XII. (Sudaryt. A. Andrijauskas). Vilnius: LKTI, 2012, p. 505 – 510. ISBN 978-99555-868

Landsbergytė, Jūratė. Baltiškasis amžiaus muzikos fenomenas. Grožis ir jo horizontai. (Sudaryt. R. Brūzgienė). Vilnius: LLTI, 2012, p. 371 – 380. ISBN 978-609-425-052-1

Landsbergytė, Jūratė. The Medieval archetypes in Lithuanian Culture: the Phenomenon of Time changers (dedicated to 80 anniversary of Bronius Kutavičius). Medieval Literary Processes: Europe, Asia, Georgia. VI International Symposium. Contemporary Issues of Literary Criticism. Proceedings. Tbilisi: Shota Rustaveli Institute of Georgian Literature, 2012, p. 192 – 203. ISBN 978-9941-0-3961-4

Landsbergytė, Jūratė. Erdvės transformacijos: pasaulio sutvėrimas M. K. Čiurlionio ir XX a. pabaigos Lietuvos menininkų kūryboje. M. K. Čiurlionis ir pasaulis. (Sudaryt. R. Astrauskas). Vilnius: Lietuvos muzikų rėmimo fondas, 2012, p. 61 – 69. ISSN 1822-9891

Landsbergytė, Jūratė. Caucasian Motif in Lithuanian Art Depiction. Two Interfaces of the Centuries: M. K. Čiurlionis (Literature, Music, Art) and Transformation of Modernism. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis – Stanislaw Wyspiański: the Neigthbouring of Cultures. The Borderlines of Arts. (Editor in Chief: dr. Wiesna Mond-Kozlowska). Krakow: The Jagielonian University, 2012, p. 197 – 214, ISBN 978-83-7614-107-7

Landsbergytė, Jūratė. Orientas lietuvių muzikoje. Dvasinių erdvių ilgesys. Rytai –Vakarai: komparatyvistinės studijos XI. (Sudaryt. A. Andrijauskas). Vilnius: LKTI, 2011, p. 529 – 538. ISBN 978-9955-868-37-8

Landsbergytė, Jūratė. M. K. Čiurlionis ir R. Wagneris – du M. Urbaičio minimalizmo prasminiai kodai. Menotyra, 2011, t. 18, Nr. 3, p. 243 – 256. ISSN 1392-1002

Landsbergytė, Jūratė. Orientas lietuvių muzikoje. Dvasinių erdvių ilgesys. Rytai – Vakarai. Kompratyvistinės studijos XI. Kultūrų sąveikos. (Sudaryt. A. Andrijauskas). Vilnius: LKTI, 2011, p. 529 – 538. ISBN 978-99-55-868-37-8

Landsbergytė, Jūratė. Vizija: žanro hipotezė. Meno procesas. Vilnius: LMTA, 2011, p. 79 – 99. ISSN 978-609-8071-02-3

Landsbergytė, Jūratė. M. K. Čiurlionis ir baltiškasis minimalizmas. M. K. Čiurlionis ir pasaulis. Vilnius: LMRF, 2011, p. 98 – 107. ISSN 1822-9891

Landsbergytė, Jūratė. Sunkios lietuviško kelio paieškos naujojoje vargonų muzikoje. Nepriklausomybės 20-metis: kultūros lūžiai, pokyčiai ir pamokos tapatybės problema. (Mokslinės konferencijos, vykusios 2011 04 14, pranešimai ir straipsniai). Vilnius: LMTA, 2010, p. 73 – 79. ISBN 978–9986–503–94–1

Landsbergytė, Jūratė. Zeitgenössische litauische Musik der 1930er und 1940er Jahre. Litauische Musik. Idee und Geschichte einer musikalischen Nationalbewegung in ihrem europäischen Kontext. (Herausgegeben von Audronė Žiūraitytė und Helmut Loos. Redaktion Christian Fedeler und Stephan Greiner). Leipzig: Gudrun Schröder Verlag, 2010, p. 266 – 277. ISBN 978-3-926196-56-9

Ландсбергите, Юрате. Стремление к свободе в советский период в литовской поэзии и музыке (Lithuanian „Case of Freedom“ in Poetry and Music of the Soviet Times). Totalitarianism and Literary Discourse. 20th century experience. Tbilisi: Institute of Literature Press, 2010, p. 292 – 304. ISBN 978–9941–0–2473–3

Landsbergytė, Jūratė. „Vizija“ XX a. vargonų muzikoje: lietuviškasis aspektas. Menotyra, 2010, t. 17, Nr. 3 (sudaryt. L. Budzinauskienė), p. 227 – 240. ISSN 1392–1002

Landsbergytė, Jūratė. Atogrąža į pagonybę ir kiti Sigito Gedos, Broniaus Kutavičiaus kūrybinės laisvės proveržiai. Rytai–Vakarai. Komparatyvistinės studijos X. Sigitas Geda: pasaulinės kultūros lietuvinimas. (Sudaryt. ir m. redakt. A. Andrijauskas). Vilnius: LKTI, 2010, p. 311 – 323. ISBN 978–9955–868–30–9

Landsbergytė, Jūratė. Transcendentinio vargoniškumo siekis moderniojoje lietuvių muzikoje. Menotyra, 2009, t. 16, Nr. 1 – 2, p. 62 – 72. ISSN 1392–1002

Landsbergytė, Jūratė. Bažnytinės muzikos atgimimo pranašai sovietmečiu: Dovydas prieš Galijotą. Žymiosios muzikos ir teatro asmenybės: jų veiklos projekcija Lietuvos kultūroje. (Mokslinės konferencijos, įvykusios 2009 04 16, pranešimai ir moksliniai straipsniai). Vilnius: LMTA, 2009, p. 58 – 71. ISBN 978-9986-503-86-6

Landsbergytė, Jūratė. Apokaliptinis modernizmas sakralinėje vargonų muzikoje (remiantis Gracijaus Sakalausko ir Ruth Zechlin kūryba). Menotyra, 2008, t. 15, Nr. 1, p. 43 – 53, ISSN 1392–1002

Landsbergytė, Jūratė. „Herr, unser Land brennt!“ Baltikum: Widerstand aus dem Geist der Musik. In: Osteuropa. 58. Jahrgang / Heft 6/ Juni 2008. Geschichtspolitik und Gegenerinnerung Krieg: Gewalt und Trauma im Osten Europas. Herausgeber: Deutsche Geselschaft für Osteuropakunde e. V. (DGO), 2008, Berliner Wissenschafts Verlag, s. 357–372. ISBN 978–3–8305–1494–7.

Landsbergytė, Jūratė. Laikas Broniaus Kutavičiaus muzikoje. Broniaus Kutavičiaus muzika. Praeinantis laikas. (Red. ir sudaryt. dr. Inga Jasinskaitė-Jankauskienė). Vilnius: KFMI, Versus Aureus, 2008, p 118 – 143. ISBN 978-9955-34-1031

Landsbergytė, Jūratė. Vargoniškoji begalybės dimensija Čiurlionio ir Bacevičiaus kūryboje. Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai IV. Vilnius: KFMI, 2008, p. 387 – 404, ISSN 1822–3192, ISBN 178–9955–868–10–1

Landsbergytė, Jūratė. Die Krise des Modernismus und die Suche nach Alternativen in Litauen in der litauischen Musik der Mitte des 20 Jahrhunderts. (Modernizmo „krizės ūpas“ ir jo alternatyvų paieškos XX a. vidurio lietuvių muzikoje.) Musical Work: boundaries and interpretations. Muzikos kūrinys – jo ribos ir interpretacijos. (38-oji Baltijos muzikologų konferencija. Straipsnių ir pranešimų rinkinys). Vilnius: Lietuvos kompozitorių sąjunga, 2006, p. 18 – 26, ISBN 9986-9069-5-4

Landsbergytė, Jūratė. Glaube und religiöse Musik in Litauen. Musik und Kirche, 2006, Mai/Juni, Bärenreiter, p.150 – 155. H 20314, ISSN 0027–4771

Landsbergytė, Jūratė. Apie O. Narbutaitės kūrybą. Žiūraitytė, Audronė. Skiautinys mano miestui. Vilnius: LMTA, LKS, 2006, p. 229 – 255 (angl. k.: p. 279 – 290). ISBN 9986-9096-6-2

Landsbergytė, Jūratė. Vytauto Bacevičiaus vargonų kūrybos modernizmas – prieštaravimų amžiaus jungtis. Vytautas Bacevičius – gyvenimo partitūra. (Sudaryt. O. Narbutienė). Vilnius: Petro ofsetas, 2005, p. 361 – 381. ISBN 9955-668-03-2

Landsbergytė, Jūratė. Folkloras vargonų muzikoje. Menotyra, 2005, Nr. 1, p. 34 – 41. ISSN 1392-1002