Helmutas Šabasevičius

Helmutas ŠABASEVIČIUS– humanitarinių m. dr., vyresnysis mokslo darbuotojas

Gimė 1964 Vilniuje. 1982–1989 studijavo dailės istoriją Lietuvos valstybiname dailės institute (dabar – Vilniaus dailės akademija). Nuo 1989 dirbo Istorijos institute, vėliau – Kultūros ir meno institute. 1993 apgynė humanitarinių mokslų srities menotyros krypties daktaro disertaciją. Nuo 2002 – Kultūros, filosofijos ir meno instituto (nuo 2010 – Lietuvos kultūros tyrimų instituto) vyresnysis mokslo darbuotojas. Nuo 1993 dėsto Vilniaus dailės, nuo 2008 – Lietuvos muzikos ir teatro akademijose, nuo 2008 – docentas. Nuo 1995 meno kultūros žurnalo „Krantai“ vyriausiasis redaktorius.

Moksliniai tyrimų sritys: Lietuvos baleto istorija, Lietuvos scenografijos istorija, dailės ir teatro ryšiai

Recenzuojamų tęstinių mokslinių leidinių, žurnalų redakcinių kolegijų, asociacijų, draugijų narys:

Tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) narys
Lietuvos dailės istorikų draugijos narys
El. paštas: helmutass@gmail.com

SVARBIAUSI MOKSLO DARBAI

Monografijos:

Šabasevičius, Helmutas. Šokiu išsakytas gyvenimas: balerinos Leokadijos Aškelovičiūtės kūrybos bruožai. Vilnius: „Krantų“ redakcija, KFMI, 2008. 267 p.: iliustr., santr. angl. ISBN 978-9955-857-01-3

Studijos:

Šabasevičius, Helmutas. Trumpa Lietuvos baleto istorija. Vilnius: „Krantų redakcija“, 2010. 288 p.: iliustr. ISBN 978-9955-857-09-9

Šabasevičius, Helmutas. A concise history of Lithuanian ballet (translated into English by D. Bartkutė-Barnard). Vilnius: „Krantų“ redakcija, 2009. 255 p.: iliustr. ISBN 978-9955-857-06-8

Skyriai kolektyvinėse monografijose:

Šabasevičius, Helmutas. Baletas. Lietuvių teatro istorija. Ketvirtoji knyga 1980–1990 (sudaryt. I. Aleksaitė). Vilnius: KFMI, 2009, p. 430 – 467. ISBN 978-9955-868-18-7

Šabasevičius, Helmutas. Ir garsas tapo kūnu... Broniaus Kutavičiaus muzikinių kūrinių teatrui scenografijos bruožai. Broniaus Kutavičiaus muzika: praeinantis laikas (sudaryt. I. Jasinskaitė-Jankauskienė). Vilnius: KFMI, Versus aureus, 2008, p. 292 – 302. ISBN 978-9955-34-103-1

Šabasevičius, Helmutas. Baletas 1957–1980 metais. Lietuvių teatro istorija. Trečioji knyga 1970–1980 (sudaryt. I. Aleksaitė). Vilnius: KFMI, 2006, p. 434 – 489. ISBN 978-9986-638-79-7

Šabasevičius, Helmutas. Baletas. Spektakliai, choreografai, šokėjai. Lietuvių teatro istorija. Antroji knyga 1935–1940 (sudaryt. I. Aleksaitė). Vilnius: KFMI, 2002, p. 238 – 266. ISBN 9986-638-25-9

Šabasevičius, Helmutas. Baletas. Kūrybinė baleto branda. Lietuvių teatro istorija. Pirmoji knyga 1929–1935 (sudaryt. A. Girdzijauskaitė). Vilnius: „Gervelė“, KMI, 2000, p. 382 – 418, 233 – 298. ISBN 9986-638-16-X

Sudarytieji mokslo darbai:

Gintaro Varno teatras: pokalbiai, straipsniai, recenzijos / 1989 – 2009. (Sudarytojas Helmutas Šabasevičius). Vilnius: LKTI, 2012. 328 p. Santr. anglų k., bibliogr.: p. 308 – 317, asmenvardžių r-klį: p. 320 – 327. ISBN 978-9955-868-49-1

Mokslo šaltiniai:

Iš Lietuvos teatro istorijos šaltinių 1761 – 1853. Vladas Drėma. (Sudarytojai Gražina Drėmaitė, Helmutas Šabasevičius; iš lotynų k. vertė Eugenija Ulčinaitė; iš lenkų k. vertė Jolanta Širkaitė, Gražina Mareckaitė, Helmutas Šabasevičius; rankraščius šifravo Rita Mosiejienė). Vilnius: KFMI, 2007. 328 p.: iliustr., santr. angl. k. ISBN 978-9986-638-88-9

Mokslo straipsniai:

Šabasevičius, Helmutas. XX – XXI a. pradžios lietuviškų baletų dramaturgija. Menotyra, 2013, Nr. 2, p. 169 – 184. ISSN 1392-1002 

Šabasevičius, Helmutas. Mstislav Dobuzhinsky and the Lithuanian School of Stage Design. Centropa. A Journal of Central European Architecture and Related Arts. 2013, September, p. 269 – 283. ISSN 1532-5563

Šabasevičius, Helmutas. Lietuvos baletas mokslinių tyrimų perspektyvoje. Menotyra, 2012, Nr. 2, p. 157 – 164. ISSN 1392-1002

Šabasevičius, Helmutas. Valstybės teatro baleto trupės gastrolės Monte Karle ir Londone 1935 metais. Menotyra, 2011, Nr. 2, p. 174 – 183. ISSN 1392-1002

Šabasevičius, Helmutas. Klasikos interpretacijos XX a. II pusės Lietuvos baleto teatre. Menotyra, 2010, Nr. 2, p. 178 – 186. ISSN 1392-1002

Šabasevičius, Helmutas. Dailininkų eksperimentai baleto teatre. Lėlė teatre. Menotyra, 2008, Nr. 3, p. 62 – 70. ISSN 1392-1002

Šabasevičius, Helmutas. Pavelas Petrovas ir Lietuvos baleto raida 1925–1929. Kultūrologija 15: Asmenybė: menas, istorija, dabartis. Vilnius: KFMI, 2007, p. 177 – 201. ISSN 1822-2242, ISBN 978-9955-868-01-9

Šabasevičius, Helmutas. Choreografo Vytauto Brazdylio kūryba. Menotyra, 2007, t. 14, Nr. 4, p. 56 – 68. ISSN 1392-1002.

Šabasevičius, Helmutas. Choreografo Elegijaus Bukaičio kūrybos bruožai. Menotyra, 2006, Nr. 4, p. 54 – 58. ISSN 1392-1002

Šabasevičius, Helmutas. Dailininkas Vilniaus miesto teatre. Menotyra, 2005, Nr. 4, p. 16 – 19. ISSN 1392-1002

Šabasevičius, Helmutas. Klasicizmas ir XVIII a. pabaigos – XIX a. pradžios Vilniaus teatrinė kultūra. Laurynas Gucevičius ir jo epocha. Vilniaus dailės akademijos darbai 32, Vilnius: VDA, 2004, p. 147 – 154. ISSN 1392-0316

Šabasevičius, Helmutas. Modernizmas ir XX a. Lietuvos choreografija. Menotyra, 2004, Nr. 4, p. 52 – 58. ISSN 1392-1002

Šabasevičius, Helmutas. Ferdinandas Ruščicas ir XX a. pradžios Vilniaus teatro vizija / Ferdynand Ruszczyc i wizja teatru wileńskiego początku XX wieku. Dailės istorijos studijos, 1 tomas: XX amžiaus pradžios Vilnius: modernėjančios kultūros židinys. Wilno początku XX wieku: ognisko modernizującej się kultury. Vilnius: KFMI, 2004, p. 58 – 66. ISDN 9986-638-48-8

Šabasevičius, Helmutas. XX a. Lietuvos choreografija: savitumo iliuzijos. Kultūrologija 11, Vilnius: KFMI, 2004, p. 286 – 300. ISBN 9986-638-52-6

Šabasevičius, Helmutas. Pasaulis, mokykla, gyvenimas, šventovė. XIX a. vidurio Lietuvos scenografija. Darbai ir dienos. Kaunas: VDU, 2004, Nr. 39, p. 131 – 139. ISSN 139-0588

Šabasevičius, Helmutas. Lietuviška choreografija ir XX a. I pusės Lietuvos teatro kultūra. Menotyra, 2003, Nr. 4, p. 40 – 44. ISSN 1392-1002

Šabasevičius, Helmutas. „Gulbių ežeras“ Lietuvoje: klasikinio baleto dramaturginės ir struktūrinės interpretacijos. Menotyra, 2002, Nr. 4(29), p. 16 – 23. ISSN 1392-1002

Šabasevičius, Helmutas. Legend of Amber in Lithuanian Teatre. The Baltic Amber, Vilnius Academy of Arts, 2001, p. 219 – 228. ISSN 1392-0316

Šabasevičius, Helmutas. Nacionalinio dramos teatro spektaklių scenografijos bruožai. Menotyra, 2001, Nr. 1(22), p. 19 – 27. ISSN 1392-1002

Šabasevičius, Helmutas. Dailės kūrinys viešajame XIX a. pradžios Lietuvos gyvenime. Menotyra, 2001, Nr. 4, p. 3 – 7. ISSN 1392-1002

Šabasevičius, Helmutas. Pirmieji profesionalūs bandymai interpretuoti barokinį Lietuvos paveldą. Juozapo Saunderso kalba apie Simoną Čechavičių. Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės barokas: formos, įtakos, kryptys. Vilniaus dailės akademijos darbai 21, Vilnius: VDA, 2001, p. 207 – 213. ISSN 1392-0316

Šabasevičius, Helmutas. Romantinis baletas Lietuvos: stilizacijos, transformacijos, rekonstrukcijos. Romantizmai po romantizmo, Vilnius: Gervelė, KMI, 2000, p. 205 – 220. ISBN 9986-638-15-1

Šabasevičius, Helmutas. Vilniaus kultūra 1904 – 1918. Faktai. Idėjos. Asmenybės. Menotyra, 2000, Nr. 4(21), p. 20 – 26. ISSN 1392-1002

Šabasevičius, Helmutas. Liudo Truikio scenografijos stiliaus formavimosi bruožai 1934 – 1940. Menotyra, 1999, Nr. 3(16), p. 20 – 33. ISSN 1392-1002

Šabasevičius, Helmutas. Vilniaus miesto teatras II pasaulinio karo metais. Tarp ideologijos ir kūrybos. Vilniaus kultūrinis gyvenimas 1939 – 1945. Vilnius: LLTI, 1999, p. 62 – 63. ISBN 9986-513-75-8

Šabasevičius, Helmutas. Gyvieji paveikslai Lietuvoje. Kultūros istorijos tyrinėjimai, Vilnius: LKMI, 1999, p. 308 – 335. ISSN 1392-2793

Šabasevičius, Helmutas. Mažiau žinomi Valstybės teatro baleto spektakliai. Menotyra, 1998, Nr. 4, p. 77 – 84. ISSN 1392-1002

Šabasevičius, Helmutas. Dailininkas ir jo kūrybos vertintojas XVIII a. Lietuvoje. Uršulės Radvilienės komedijos „Iš akių gimsta meilė“ studijos. Istorija ir elitinės kultūros teigtys, Vilniaus dailės akademijos darbai 14, Vilnius: VDA, 1998, p. 99 – 104. ISSN 1392-0316

Šabasevičius, Helmutas. Contemporary Lithuanian Theatre 1990 – 1995. Spectrum, Vilnius: Gervelė, 1998, p. 95 – 105 (anglų k.)

Šabasevičius, Helmutas. Keletas XIX a. Vilniaus teatro šaltinių (Vilniaus XIX a. pr. teatro spektaklių recenzijų vertimai). Kultūros istorijos tyrinėjimai, Vilnius: LKMI, 1998, p. 302 – 344. ISSN 1392-2793

Šabasevičius, Helmutas. Filipas Nerius Golianskis – pirmasis Pranciškaus Smuglevičiaus biografas“ (kartu publikuojamas ir F. N. Golianskio teksto „Tomo Husaževskio, visuotinės istorijos ir kritikos profesoriaus, ir Pranciškaus Smuglevičiaus, pirmojo piešimo ir tapybos profesoriaus, atminimas“ dalies, skirtos P. Smuglevičiui, vertimas). Pranciškus Smuglevičius ir jo epocha, Vilniaus dailės akademijos darbai 11, Vilnius: VDA, 1997, p. 68 – 74. ISSN 1392-0316

Šabasevičius, Helmutas. Vilniaus teatro dailė 1883–1900 metais. Menotyra, 1995, Nr. 2, p. 14 – 20. ISSN 1392-1002

Šabasevičius, Helmutas. XIX a. Lietuvos dailės siužetai. Europos dailė. Lietuviškieji variantai. Vilnius: VDA, 1994, p. 191 – 212. ISBN 9986-03-034-X

Šabasevičius, Helmutas. Parateatrinių renginių apipavidalinimas Vilniuje XVIII a. pabaigoje – XIX a. Menotyra, 1994, Nr. 2, p. 44 – 51. ISSN 1392-1002

Šabasevičius, Helmutas. Scenografia teatru wileńskiego w latach 1863-1900. Kultura i polityka. Warszawa: Instytut sztuki PAN, 1994, p. 253 – 263. ISBN 8385938060

Kitos mokslo publikacijos:

Šabasevičius, Helmutas. Baletas XIX a. Vilniaus teatro afišose. XIX a. Vilniaus miesto afišos – daugiakultūrio gyvenimo veidrodis. [Straipsnių rinkinys]. Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2009, p. 89 – 107. ISBN 978-9955-9660-4-3

Mokslo straipsnių vertimai:

Šabasevičius, Helmutas. Jarosławas Komorowskis, Shakespeare’as prie lenkų romantizmo lopšio: Vilnius, 1786–1846 m. Menotyra, 2005, Nr. 4, p. 1–7. ISSN 1392-1002

Šabasevičius, Helmutas. Jagoda Hernik Spalińska: Didžiausia Vilniaus teatro legenda, arba lenkų teatro uždarymas po 1863 m. sukilimo. Menotyra, 2005, Nr. 4, p. 13–16. ISSN 1392-1002

Šabasevičius, Helmutas. Mirosława Kozłowska: Lenkų teatras Vilniuje vadovaujant Nunai Młodziejowskai-Szczurkiewiczowai (1906–1910). Menotyra, 2005, Nr. 4, p. 21 – 25. ISSN 1392-1002

Šabasevičius, Helmutas. Silvija Radzobe: Modernizmas Latvijos teatre XX a. pradžioje. Menotyra, 2004, Nr. 4, p. 30 – 34. ISSN 1392-1002

Sudaryti leidiniai:

Dalia Mataitienė : paveikslai, ornamentinės struktūros, teatras[albumas / sudarytojai Dalia Mataitienė, Helmutas Šabasevičius]. Vilnius: „Krantų“ redakcija, 2012, 205 p. ISBN 978-9955-857-16-7