Vytautė Markeliūnienė

Vytautė Markeliūnienė - humanitarinių mokslų daktarė, mokslo darbuotoja

Gimė 1967 m. Vilniuje. 1985 m. baigė Nacionalinę M. K. Čiurlionio menų mokyklą. 1990 m. baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, muzikos istorijos specialybę (doc. Adeodato Tauragio kl.). 2003–2007 m. buvo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos doktorantė, 2007 m. apgynė humanitarinių mokslų srities menotyros krypties (muzikologija) darbą „Lietuvos muzikinio teatro raida istorijos pervartų laikotarpiu (1940–1945 m.)“, mokslinio darbo vadovas – prof. Jonas Bruveris. Nuo 1993 m. – Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos muzikos istorijos mokytoja-metodininkė, nuo 2007 – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikos istorijos katedros dėstytoja, nuo 2014 – docentė. Nuo 2016 m. Lietuvos kultūros tyrimų instituto mokslo darbuotoja. Nuo 1997 Lietuvos kompozitorių sąjungos narė. Nuo 2005 Tarptautinio Th. Manno festivalio muzikinės programos sudarytoja (2005–2007 m. kartu su dr. Ona Narbutiene, 2007–2011 m. kartu su Edmundu Gedgaudu). Nuo 2009 Tarptautinio Thomo Manno kultūros centro kuratoriumo narė.

Mokslinių tyrimų sritys: Lietuvos muzikinis teatras, muzikos atlikėjų ir kompozitorių kūrybinė veikla tarpukario, karo metais.

El. paštas: vytmark@gmail.com

Svarbiausi mokslo darbai

Mokslo straipsniai

Markeliūnienė, Vytautė. 1956-ųjų spalio 6 d.: neįvykęs Antano Kučingio „Faustas“. Paraštės, kontekstai ir atodangos, Ars et Praxis, Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2017, V, ISSN 2351-4744; http://žurnalai.lmta.lt/lt/numeris/ars-et-praxis-nr-5-2017/

Markeliūnienė, Vytautė. Čiurlionio muzikinės kūrybos percepcija karo metais (1941–1944), Menotyra, 2016, p. 204–212. ISSN 1392-1002.