Erika Grigoravičienė

Humanitar. m. dr., vyresn. m. d.

1983–1989 studijavo dailės istoriją Dailės institute (dabar – Vilniaus dailės akademija). 1995–1996 stažavosi Vienos universitete. 2001 kovo 15 d. VDA apgynė menotyros daktaro disertaciją „Antropologinės XX a. 7–10 dešimtmečio Lietuvos dailės dimensijos“.
LKTI (iki 2010 – KFMI) dirba nuo 2004 m. Skaitė vaizdo teorijų ir dailės istorijos paskaitų kursus Vilniaus dailės akademijoje (2002–2007), Vilniaus universiteto Lyčių studijų centre (2002–2003), Lietuvos muzikos akademijoje (2004–2005), Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete (2013).
Nuo 1995 Tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) Lietuvos sekcijos narė.

Monografija:

Vaizdinis posūkis: vaizdai – žodžiai – kūnai – žvilgsniai, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011, ISBN 978-9955-868-43-9.

Svarbiausios mokslinės publikacijos:

„Brutali erotika ir reikšminga forma: Vinco Kisarausko kūrybos epizodas“, Menotyra, 2013, t. 20, nr. 4, p. 342–358. 

„Minios ir medijos“, Minios: minios vaizdiniai Lietuvos mene nuo XIX a. iki šių dienų, parodos katalogas, sud. L. Dovydaitytė, D. Tumpytė, Vilnius: NDG, 2013, p. 51–56.

„Vaizdinis posūkis dailėtyroje“, Vizualioji kultūra: problemos ir interpretacijos, sud. M. Saukaitė, Acta Academiae Artium Vilnensis 64, Vilnius: VDA leidykla, 2012, p. 11–19.

„Leviatano išlikimas: politinė ikonografija ir bjaurasties estetika vėlyvojo sovietmečio Lietuvos tapyboje“, Lietuvos kultūros karališkasis dėmuo: įvaizdžiai, simboliai, reliktai, sud. J. Liškevičienė, S. Maslauskaitė, G. Surdokaitė, Acta Academiae Artium Vilnensis 65–66, Vilnius: VDA leidykla, 2012, p. 435–455. 

„Institucinės veiklos dešimtmetis“, Lietuvos dailė 2000–2010: dešimt metų, sud. L. Dovydaitytė, R. Dubinskaitė, A. Vaičiulytė, Vilnius: ŠMC, 2010, p. 178–183.

„Klasikiniai eksperimentai vėlyvojo sovietmečio Lietuvos tapyboje“, Menotyra, 2008, t. 15, nr. 2, p. 21–32.

„Sovietmečio atminimo erdvės: menas ir memuarai“, Ars memoriae: atmintis – dailės funkcija ir tema, sud. L. Balaišytė, A. Kaladžinskaitė, Dailės istorijos studijos 3, Vilnius: KFMI, 2008, p. 151–176.

„Asmenybės kultas Lietuvos dailėje po „asmenybės kulto“, Asmenybė: menas, istorija, dabartis, sud. R. Vasinauskaitė, Kultūrologija 15, Vilnius: KFMI, 2007, p. 306–338.

„Art and Politics in Lithuania from the Late 1950s to the Early 1970s“, Art and Politics: Case-studies from Eastern Europe, MIK, Kaunas: VDU, 2007, p. 71–78.

„Sovietmečio dailė: tyrimų prasmės ir metodologijos klausimai”, Lietuvos dailės istorikų draugijos biuletenis 2006, Vilnius: VDA leidykla, p. 21–26.

„Kartotė be pirmavaizdžio: referentinio sąlyčio paradigma”, Kūrinys, menininkas, erdvė, sud. M. Iršėnas, Acta Academiae Artium Vilnensis 39, Vilnius: VDA leidykla, 2005, p. 83–97.

„Tema, gyvenimas, žmogus – kūrybiškosios socrealizmo plėtros gairės”, Menotyra, 2005, nr. 3 (40), Vilnius: LMA leidykla, 2005, p. 28–41.

„Šiuolaikinis Lietuvos menas: temos ir technologijos”, emisija 2004 – ŠMC, Vilnius: ŠMC, 2005, p. 15–20.

Jurga Daubaraitė, Erika Grigoravičienė, „Įsivaizdinta ir naikinama lytis: šiuolaikinių Lietuvos menininkų poros“, Pažymėtos teritorijos,  sud. L. Jablonskienė, R. Goštautienė, Vilnius: Tyto alba, 2005, p. 105–133.

„Svarūs kūnai skęsta: kūnai, lytys, identitetai šiuolaikiniame Lietuvos mene“, Vieši gyvenimai, intymios erdvės: kūnas, viešumas, fantazija šiuolaikinėje Lietuvoje, sud. A. Tereškinas, Vilnius: Baltos lankos, 2002, p. 45–64.

„Antropologiniai modernizmo ir šiuolaikinės dailės aspektai“, Menotyra, 2000 nr. 1 (18), p. 31–35.

„Tarp gyvo ir negyvo kūno: devintojo–dešimtojo dešimtmečių sandūros lietuvių akcionizmo ypatumai“, Tūkstantmečio pabaigos meno mutacijos, sud. Ž. Kucharskienė, Vilnius: VDA leidykla, 1999, p. 54–77.

„Tradicinis vaizdinys šiuolaikinėje tapyboje: Raimundo Sližio paveikslų Judita“, Modernumas ir tradicija XX amžiaus Lietuvos tapyboje, sudarė V. Jankauskas, Acta Academiae Artium Vilnensis Vilnius: VDA leidykla, 1998, p. 113–117.

 

el.paštas: erika.grigoraviciene@gmx.net