Laima Surgailienė (Laučkaitė)

Humanit. m. dr. (hp), vyriaus. m. d.

1974–1979 m. studijavo LSSR valstybiniame dailės institute Vilniuje dailės istoriją ir teoriją. 1988 m. Maskvos M. Lomonosovo universitete apgynė disertaciją „Kritinė Aloiso Rieglio estetinių pažiūrų analizė“ (diplomas nostrifikuotas 1993 m.), 2008 m. Kultūros, filosofijos ir meno institute atliko habilitacijos procedūrą. Nuo 1988 m. dirbo Kultūros ir meno institute, 2002 m. reformuotame į Kultūros, filosofijos ir meno institutą (1990–1997 m. mokslinė bendradarbė, 1997–2004 m. vyr. mokslinė bendradarbė, 2004 m. – vyriaus. mokslo darbuotoja), nuo 2008 m. dailės istorijos skyriaus vadovė. 1993–1996 m. dėstė Vilniaus dailės akademijos Dailės istorijos ir teorijos katedroje. 1991–1992 m. podoktorantūros stažuotė Miuncheno Centriniame dailės istorijos institute.
Lietuvos dailininkų sąjungos narė (1986), Tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) Lietuvos sekcijos narė (1991), šios sekcijos prezidentė (1995–1998), Lietuvos dailės istorikų draugijos narė (1994). Vadovavo Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009-2015 metų programos projektui „Lietuvos XX a. meninė kultūra karų akivaizdoje“. Jos monografiją „Art in Vilnius 1900–1915“ Association for the Advancement of Baltic Studies (JAV) išrinko geriausia 2008–2009 m. Baltijos kraštų humanitarinių ir socialinių mokslų knyga anglų kalba.

Pagrindinės mokslinių interesų sritys:
XX a. pradžios Vilniaus dailė ir meninis gyvenimas, multikultūriškumas, XIX a. pab. – XX a. pradžios lietuvių, rusų, vokiečių dailės ryšiai, dailės istoriografija, Vilniaus ikonografija. Šiuo metu tyrinėja Pirmojo pasaulinio karo metų Vilniaus dailę ir meninį gyvenimą.

Monografijos:
1. Rafaelis Chvolesas. Jeruzalės ieškojimas, Vilnius: Vilniaus Gaono žydų muziejus, 2013.- 272 p., ISBN 978-9955-767-19-0 /Rafael Chwoles. The Search for Jerusalem, Vilnius: Vilna Gaon State Jewish Museum, 2013.- 272 p., ISBN 978-9955-767-20-6/ Rafaël Chwoles. La recherche de Jérusalem, Vilnius: Musée National Juifs de Gaon de Vilna, 2013.- 272 p., ISBN 978-9955-767-21-3.
2. Ekspresionizmo raitelė Mariana Veriovkina – Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2007. – 264 p., ISBN 978–9986–638–95–7.
3. Vilniaus dailė XX amžiaus pradžioje – Vilnius: Baltos lankos, 2002. – 208 p., ISBN 9955–429–71–2 (Rec.: Kristiāna Ābele , 20. gadsimta sākuma Viļņa daudznacionālas mākslas vēstures spogulī / Early-20th-Century Vilnius in the Mirror of a Multinational Art History: Laima Laučkaitė. Vilniaus dailė XX amžiaus pradžioje, Mākslas. Vēsture un teorija, 2004, Nr. 2, p. 82-84; K. Paul Žygas, Review: Laima Laučkaitė, Vilniaus dailė XX amžiaus pradžioje/The Arts of Vilnius in the early 20th century, Centropa, A Journal of Central European Architecture and Related Arts, (New York), 6.2: May 2006, p.156-158).
Art in Vilnius 1900–1915 – Vilnius: Baltos lankos, 2008. – 200 p., ISBN 978–9955–23–183–7 (Rec.: Radoslaw-Okulicz-Kozaryn: Laima Laučkaitė, “Art in Vilnius 1900-1915“, Biuletyn Historii Sztuki (Warszawa), rok LXXII , 2010 nr. 4, s. 523-526).

Pagrindinės mokslinės publikacijos:
The Image of an Occupied City: Walter Buhe’s Vilnius of the First World War , Dailės istorijos studijos / Art History studies, t. 5: Art and artistic life during the two world wars, sudaryt. G. Jankevičiūtė, L. Laučkaitė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012, p. 121-140, ISSN 1822-2285, ISBN 978-9955-868-29-3.

Art Nouveau in Vilnius, Baltische Seminare, Band 18: Jugendstil im Baltikum, heraugegeben von Alexander Knorre, Lüneburg: Verlag Carl-Schirren-Gesellschaft e. V. 2012, p. 223-248, ISBN 978-3-923149-60-5.

Žydo stereotipas XX a. pradžios Vilniaus žurnalinėje grafikoje. Vilniaus kultūrinis gyvenimas. Tautų polilogas 1900-1945, sudaryt. A. Lapinskienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012, p. 43-54, ISBN 978-609-425-098-9.

Medinė Druskininkų architektūra XX a. pradžios kurorto fone, in: Andrius Surgailis: Mediniai Druskininkai, Vilnius: Versus aureus, 2011, p. 6-21, ISBN 978-99-55-34-311-0.

Nacionalinės dailės istorijos rašymas: XX a. I pusės strategijos, MIK: Meno istorijos riboženkliai, 2011, Nr. 7, p. 89-96, ISSN1822-4555.

M. K. Čiurlionis, V. Kandinskis ir M. Veriovkina S. Makovskio salone Peterburge 1909 metais, Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 59: Meno idėjų migracija XX a. pradžioje: M. K. Čiurlionio ir amžininkų kūryba, sudaryt. Rasa Žukienė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2010, p. 73–90, ISSN 1302–0316, ISBN 978–609–447–003–5.

I legami di Marianne Verëvkina con i pittori russi / Связи Мариамны Веревкиной с русскими художникми, Artisti Russi in Swizzera. Marianne Werefkin/ Художники русского зарубежия. Марианна Веревкина. Firenze: Alias, 2010, p. 42–63, ISBN 978–88–06532–18–8.

Writing Art History of the City: from Nationalism to Multi–Culturalism, Kunstiteaduslikke Uurimusi /Studies in Art and Architecture (Tallinn), 2010, nr. 19/3–4, p. 71–85, ISSN 1406–2680. Duomenų bazėse: CEEOL, Ulrich’s Periodical Directory, H.W. Wilson’s Art Full Text, EBSCO ARTbibliographies Modern.

The Little Journals in Lithuania: from Tygodnik Wileński to Vairas, Centropa /A Journal of Central European Architecture and Related Arts (New York), 2010 September, Vol. 10, nr. 3, p. 321–230, ISSN 1532–5563. Duomenų bazėse: Historic Abstracts, Avery Periodicals Index, H.G. Wilson.

Lebensfrohes München. Freizeit und Vergnügungen russischer Künstler zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Веселый Мюнхен. Досуг и развлечения русских художников в начале ХХ века, Das russische München. Русский Мюнхен. München: MIR, 2010, p. 82–97, ISBN: 978–3–98–05300–9–5.

Vilniaus miesto ikonos gimimas, Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 54: Meninis Vilnius: įtakos ir įvaizdžiai. sudaryt. R. Janonienė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009, p. 155–174, ISSN 1302–0316, ISBN 978–9955–854–95–1.

Neu Entdeckte Korrespondenz von Alexej von Jawlensky, Reihe Bild und Wissenschaft. Forschungsbeiträge zur Leben und Werk Alexej von Jawlenskys. Band 3. Locarno: Alexej von Jawlensky Archiv A.G., 2009, p. 197–210, ISBN 88–89067–02–0.

Vilniaus šventės ir pramogos XX a. pradžioje, Imperinis Vilnius (1795–1918). Kultūros riboženkliai ir vietinės tapatybė / Sud. A. Lapinskienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009, p. 134–150, ISBN 978–609–425–019–4.

Marianne Werefkin: Un’Espressionista Viaggiatrice, Marianne Werefkin L’Amazzone dell’ Avanguardia, (Museo di Roma in Trastevere), Roma: Alias, 2009, p. 108-110. ISBN 978-88-96532-08-9.

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis ir simbolizmas, Lietuva 1009-2009, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009, p. 471-479, ISBN 978-9955-854-53-1.

Apie paminklus Lietuvos provincijoje XIX a. viduryje – XX a. pradžioje. Ar statė lietuviai paminklus carams?, Dailės istorijos studijos, 3 t.: Ars memoriae: atmintis – dailės funkcija ir tema (XVIII–XXI a. ), sud. L. Balaišytė, A. Kaladžinskaitė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008, p. 92–109, ISSN 1822–2285, ISBN 978–9955–868–04–0.

Writing Lithuanian Art History in the First half of the Twentieth Century: Strategies of National Identity, Centropa /A Journal of Central European Architecture and Related Arts (New York), 2008 September, Vol. 8, nr. 3, p. 272–280, ISSN 1532–5563. Duomenų bazėse : Historic Abstracts, Avery Periodicals Index, H.G. Wilson.

Homage to Sztuka and Rūta: a Report on Two Conferences Held in Vilnius and Cracow // Centropa / A Journal of Central European Architecture and Related Arts (New York), 2007 May, Vol. 7, nr. 2, p. 197–200, ISSN 1532–5563. Duomenų bazėse: Historic Abstracts, Avery Periodicals Index, H.G. Wilson.

Iki didžiosios emigracijos bangos: Mikas Šileikis // Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 46: Kultūrinė emigracija. Istorinės patirtys ir aktualijos. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2007, p. 31–37, ISSN 1392–0316, ISBN 978–9955–854–04–3.

Lily Klee laiškai: Pirmojo pasaulinio karo atodangos // Menotyra, 2006, nr. 2(43), p. 42–46, ISSN 1392–1002. http://images.katalogas.lt/maleidykla/Men62/Men_042_046.pdf  Duomenų bazėse: EBSCO Art Research Complete, http://www.epnet.com.

La belle époque in Vilnius // Lituanus / The Lithuanian Quaterly Journal of Arts and Sciences (Chicago), vol. 52:4, 2006, p. 28–42, ISSN 0024–5089. Duomenų bazėse: ABC–Clio Historical Abstracts, www.abc–clio.com/.

Fotografija XX a. pradžios Vilniaus parodose // Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka, t. 14: Vilniaus fotografai.  Tarptautinė Lietuvos fotografijos istorijos konferencija, / sud. V. Jočytė. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2005, p. 190–195, ISBN 9955–415–45–2.

Эпистолярное наследие Алексея Явленского в Литве. Письма Алексея Явленского Марианне Веревкиной, Публикация и комментарии Л. Лаучкайте // Балтийский архив. Русская культура в Прибалтике. IX. Вильнюс: Издательство Вильнюского университета, 2005, с. 248–316, ISBN 9986–19–803–8.

Paskutinis dvaro pakilimas: dailės naujovės // Dvaras modernėjančioje Lietuvoje: XIX a. II pusė – XX a. I pusė /sud. G. Jankevičiūtė, D. Mačiulis. Vilnius: E. Karpavičiaus leidykla, 2005, p. 58–71, ISBN 9955–9560–5–3.

Dailės moterys XX amžiaus pradžios Vilniuje // Vilniaus kultūrinis gyvenimas: moterų indėlis 1900–1945, / sud. A. Lapinskienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005, p. 64–70, ISBN 9955–698–01–2.

Straipsniai užsienio enciklopedijose:
Kairiūkštis Vytautas, Grove Art Online. New York: Oxford University Press, Article Launched Date 2 Oct 2012
http://www.oxfordartonline.com/subscriber/article/grove/art/T2228613?q=kairiukstis&search=quick&pos=1&_start=1#firsthit

Lithuania. Grove Art Online. New York: Oxford University Press, Article Launched Date 2 Oct 2012 (straipsnis atnaujintas ir papildytas)
http://www.oxfordartonline.com/subscriber/article/grove/art/T051391?q=lithuania&search=quick&pos=1&_start=1#firsthit

Кайрюкштис Витаутас, Энциклопедия русского авангарда. Изобразительное искусство, архитектура. Том 1: А-К Биографии // сост. Ракитин В.И., Сарабьянов А.Д.. — Москва: Глобал Эксперт энд Сервис Тим; 2013.— Т. 1, с. 402-403 (0,1 a. l.),

Чюрленис Миколай Константин, Энциклопедия русского авангарда. Изобразительное искусство, архитектура. Том 2: Л-Я. Биографии // сост. Ракитин В.И., Сарабьянов А.Д. — Москва: Глобал Эксперт энд Сервис Тим; 2013.— Т. 2, с. 569-570 (0,3 a l.).

El. paštas: lauckal@yahoo.com