Mangirdas Bumblauskas

Mangirdas Bumblauskas – humanitarinių m. dr., jaunesnysis mokslo darbuotojas.

Mangirdas Bumblauskas 2004 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą įgydamas istoriko specialybę. Nuo 2007 m. dirba Kultūros, filosofijos ir meno instituto (dab. Lietuvos kultūros tyrimų institutas) Baltų kultūros skyriuje laborantu, nuo 2012 – jaunesniuoju mokslo darbuotoju. 2009–2012 m. studijavo doktorantūroje, Vilniaus universiteto Istorijos fakultete 2014 m. kovo 21 d. apgynė disertaciją tema „Žemaitijos christianizacija ir pagonybės veiksnys (XV–XVI a.)“.

El. paštas: Mangirdas.Bumblauskas@LKTI.LT

Mokslinių tyrimų sritys: baltų religija, jos rašytiniai šaltiniai, krikščionybės įvedimo istorija, pagonybės ir krikščionybės santykiai Lietuvoje, tradiciniai kalendoriniai lietuvių papročiai, baltų religijos recepcija šiuolaikiniame mene.

SVARBIAUSI MOKSLO DARBAI

Mokslo straipsniai:

Bumblauskas, Mangirdas. Dėl christianizacijos proceso Žemaitijoje. – Tai, kas išlieka. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2009, p. 185–209, serija: Senovės baltų kultūra, t. 8, ISBN 978-609-401-027-9

Bumblauskas, Mangirdas. Jeronimo Prahiškio pasakojimas apie lietuvių religiją ir christianizaciją. – Lietuvos istorijos studijos: mokslo darbai, t. 28. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2011, p. 24-43, ISSN 1392-0448

Bumblauskas, Mangirdas. Žemaitijos virsmo iš pagoniškos į krikščionišką visuomenę klausimu. – Sakralieji baltų kultūros aspektai. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012, p. 107–139, serija: Senovės baltų kultūra, t. 9, ISBN 978-9955-868-52-1

Bumblauskas, Mangirdas. Žemaitijos christianizacija: komparatyvistinės prieigos bandymas. – Kultūrologija, 19: Rytai-Vakarai: Komparatyvistinės studijos XIII. Vilnius, 2014, p. 614–629. ISBN 978-9955-868-73-6

Šaltinio publikacija:

Žalgirio mūšio šaltiniai / šaltinius surinko ir publikavimui parengė Mangirdas Bumblauskas. – Magnus Ducatus Lithuaniae, prieiga internete: http://www.mdl.lt/thesaurus/idealiosios-kolekcijos/zalgirio-musio-saltiniai/

Pranešimas užsienyje organizuotoje konferencijoje:

Bumblauskas, Mangirdas. LDK paveldo informacinė erdvė: paieškų kryptys Vokietijoje. – Lietuvos Respublikos ambasados Vokietijos Federacinėje Respublikoje organizuotoje konferencijoje „Lietuvių kultūriniai, politiniai ir istoriniai pėdsakai Vokietijoje”, Berlynas, 2008 m. lapkričio 28 d.