Henryka Ilgievič

Henryka Ilgievič habilituota daktarė, Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja.

1990 – 1992 m. daktaro studijos Poznanės Adomo Mickevičiaus universiteto Istorijos institute. 2001 – 2004 neakivaizdinė habilitacinė stažuotė Poznanės Adomo Mickevičiaus universiteto Istorijos institute. 1992 m. Poznanės Adomo Mickevičiaus universiteto Istorijos institute suteiktas daktaro laipsnis už darbą “Lietuvos krikštas ligšiolinių tyrimų šviesoje”. 2007 m. Poznanės Adomo Mickevičiaus universiteto Istorijos institute suteiktas humanitarinių mokslų (istorijos) habilituoto daktaro laipsnis už darbą “Vilniaus mokslo draugijos ir institucijos XIX amžiuje”.

Pagrindinės mokslinių interesų sritys: Lietuvos ir Lenkijos istorija, Lietuvos kultūros istorija, mokslo istorija.

Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų bendrijos, Lietuvos lenkų mokslininkų draugijos (Stowarzyszenie Polaków Naukowców Litwy), Lenkų mokslo draugijos išeivijoje (Polish Society of Arts and Sciences Abroad). Pasaulinės lenkų išeivijos tyrimų tarybos (World Research Council on Poles Abroad) narė.

El. paštas: Henryka.Ilgievic@LKTI.LT

SVARBIAUSI MOKSLO DARBAI

Monografijos:

Wileńskie towarzystwa i instytucje naukowe w XIX wieku. Santr. angl., liet. Toruń: Wyd. Adama Marszałka, 2005, 480 p., il.;

Societates Academicae Vilnenses: Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Wilnie (1907 – 1939) i jego poprzednicy. Santr. angl., liet. Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2008, 668 p., il.

Biblioteka Państwowa im. Eustachego i Emilii Wróblewskich w Wilnie (1912–1939) oraz towarzystwa ją popierające. – Santr. angl., liet. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. 342 p., il.