Žilvinas VAREIKIS

Humanitarinių m. dr., mokslo darbuotojas.
Gimė 1985 Jonavoje.  2012 m. baigė  Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto filosofijos specialybę,  2017 m. – Lietuvos kultūros tyrimų institute  apgynė disertaciją tema „Tarpkultūrinės filosofijos teorinis ir metodologinis indėlis į komparatyvistines studijas“.  Nuo 2020 m. dirba Lietuvos kultūros tyrimų institute. 2013m. metais stažavosi  Kiolne (Vokietija), 
Mokslinių interesų sritys – komparatyvistinė kultūrologija ir filosofija, Afrikos filosofija, kontinentinė filosofija, metafizika, estetika, meno filosofija.
El. paštas: zilvinasvareikis@yahoo.fr
 
SVARBIAUSI MOKSLO DARBAI
Mokslo straipsniai recenzuotuose leidiniuose
 • Žilvinas Vareikis, „Heideggeris ir dzen mąstymas: panašumai ir skirtumai“. In: Iššūkis metafizikai: lietuviškos Heidggerio filosofijos interpretacijos. Vilnius: LKTI,2020,p.560-577.
 • Žilvinas Vareikis, „Lyginamoji kultūrų sąveikos refleksija Fornet-Betancourto tarpkultūrinėje filosofijoje“. In: Kultūrologija XX. Rytai–Vakarai. Komparatyvistinės studijos–XIV. Vilnius: KFMI, 2016, p. 327–344.
 • Žilvinas Vareikis, „Europocentrizmo ideologijos virsmai  Vakaruose ir jų  atspindžiai dabartinėje Lietuvos filosofijoje“. In: LOGOS, t.91, p. 167-183.
 • Žilvinas Vareikis, „Vokiečių tarpkultūrinės filosofijos įnašas į komparatyvistinės filosofijos raidą: teoriniai ir metodologiniai aspektai”. In: Kultūrologija 19: Rytai– Vakarai: komparatyvistinės studijos, t. XII. Vilnius: LKTI, 2014, p. 218-230.
 • Žilvinas Vareikis, „Tarpkultūrinės filosofijos šalininkų tolerancijos sampratos humanistiniai ir edukologiniai aspektai“. In: LOGOS , t.87, p. 177–184.
 • Žilvinas Vareikis, „Žvilgsnis į dzen ir M. Heideggerio mąstysenos paraleles” (tęsinys). In: LOGOS, t. 86, p. 188–194.
 • Žilvinas Vareikis, „Žvilgsnis į dzen ir M. Heideggerio mąstysenos paraleles” (pradžia). In: LOGOS, t.85, p. 168–175.
 • Žilvinas Vareikis, „Komparatyvistiniai aspektai kultūrų antropologiniuose tyrinėjimuose“. In: LOGOS, t.84, p. 163-176.
 • Žilvinas Vareikis, „Atstumas kultūros antropologijos ir kultūros sociologijos tyrinėjimuose“. In: LOGOS, t.80, p. 197-211.
 • Žilvinas Vareikis, „Kultūrų tyrinėjimo dinamika“. In: LOGOS, t.79, p. 200-213.
 • Žilvinas Vareikis, „ Tarpkultūrinės filosofijos germaniškų tyrinėjimų spektras”. In: LOGOS, t.78, p. 203–217.
 • Žilvinas Vareikis, „Meniniai ir psichologiniai įsijautimo teorijos aspektai“. In:“ LOGOS, t.77, p.195-211.
 • Žilvinas Vareikis, „Makso Schelerio požiūris į pasipiktinimą ir pavydą.“ In: Darbai ir dienos, t.60, p. 9-23. 
 • Žilvinas Vareikis, „Nonkonformizmas ir kritinė refleksija auteniškoje filosofinėje refleksijoje“. In:  LOGOS, t.76, p. 217-223 (straipsnio pabaiga)
 • Žilvinas Vareikis, „Nonkonformizmas ir kritinė refleksija auteniškoje filosofinėje refleksijoje“. In: LOGOS, t. 75, p. 214-223 (straipsnio pradžia) 
 • Žilvinas Vareikis, „Maxo Schelerio filosofinės antropologijos kritinė perspektyva“. In: LOGOS, 73, p. 210-223.
 • Žilvinas Vareikis, „Kalba kaip raštas ir šneka“. In: LOGOS, t.70, p. 211-223.