Salomėja JASTRUMSKYTĖ

Salomėja  JASTRUMSKYTĖ – Hum. mokslų daktarė, mokslo darbuotoja.

Gimė 1975 m. Skaudvilėje šalia Tauragės, 2001 m. baigė menotyros magistro studijas Šiaulių universitete. 2011 m. VDA apgynė daktaro disertaciją „Sinestezijos fenomeno konceptualūs virsmai XIX – XX a. Vakarų meno teorijoje ir praktikoje. Kritinė analizė“ [menotyra, meno filosofija], 2006 – 2007 m. Flandrijos mokslo ir švietimo ministerijos finansuojamoje mokslinių tyrinėjimų stažuotė Institute of Psychoacustics and Electronic Music (IPEM) Ghent University,Belgium,2006 m. mokslinis tiriamasis darbas Paryžiaus bibliotekose INHA - Institut national d‘histoire de l‘art: Department de la documentation. Collections Jacques Doucet, Bibliothèque Michelet: Université Pantéon-Sorbonne – Paris I et Paris IV. Service Commun de la Documentation, Centre Pompidou. Musée National d’art moderne: Bibliothèque de Kandinsky, Bibliothèque Nationale, Bibliothèque Ste-Geneviève.Nuo 2002 iki 2011 VDA Telšių fakulteto dėstytoja, 2004 - 2006 Šiaulių universiteto Humanitarinio fakulteto dėstytoja, 2005 pradėjo dirbti Kultūros, filosofijos ir meno institute (Lietuvos Kultūros Tyrimų institutas, nuo 2014 m. mokslo darbuotoja, nuo 1998 m. meninių projektų Lietuvoje ir užsienyje dalyvė.

Mokslo tyrimų sritys: Sinestezija, estetika ir meno filosofija, Lietuvos kultūra ir menas, kultūrologija, lyginamieji kultūros ir meno tyrimai, vizualioji kultūra

El. paštas:    amorfinis@gmail.com

Recenzuojamų Lietuvos tęstinių mokslinių leidinių redakcinių kolegijų, sąjungų, asociacijų narys:

Lietuvos dailininkų sąjungos narė

Amerikos sinestezijos asociacijos  (ASA) narė

Individualios tapybos parodos

1998 Grafikos paroda “ex nihilo” Šiaulių Dailės galerija

2000 Grafinis objektas “Valdė Pijus Amorfinis” Šiaulių Dailės galerija

2001 Grafikos paroda “Ex Nihilo” galerija “Kairė - Dešinė”, Vilnius

2001 Grafikos paroda, Ukmergės Kultūros centras

2001 Grafikos paroda “ Instrumentarijus - 95 / 97”  Šiauliai

2001 Grafikos paroda “Itinerarijus. Piligrimystės vadovas”,” Šiaulių Universiteto Dailės galerija

2002 Grafinis objektas “Pijus Amorfinis” Telšių Parodų salė

2002 Miniatiūros, Šiaulių universiteto dailės galerija

2003 12 17 – 2004 01 14, Konceptualiosios fotografijos instaliacija “Cistersų Cisternos”, Šiaulių universiteto dailės galerija

2004 10 Fotografijos paroda “Fotostelos”, Telšių Parodų salė

2005 “Metafizinio namo sekimas”, fotoinstaliacija. Šiaulių universiteto dailės galerija

2006 „Grafinė instaliacija „Sėdintis Euklidas“, Galerie Baal, Bielefield,         Vokietija

2006 Fotoinstaliacija „Metafizinis namas“, Galerie Baal, Bielefeld, Vokietija

2006 „Amorfinio instaliacija", Galerie Artist Unlimitted, Bielefeld. Vokietija

2006  „Fotostelos“, Galerie Artist Unlimitted, Bielefeld, Vokietija

2007 - 2008  “Iš ten... Iš Gento”, Fotografijos muziejus, Šiauliai.

2013 12 12 – 2014 01 02 Tapybos paroda „Sėdintis Euklidas“, galerija AIDAS, Vilnius

2015 03 19 - 2015 04 16 Tapybos paroda "Euklidai", A Galerija, Juozo Miltinio Dramos teatras, Panevėžys.

SVARBIAUSI MOKSLO DARBAI

Mokslo straipsniai

Radikalusis gyvenimo atvejis kaip Fluxus įvykis, Fluxus: šiuo atveju, Šiauliai: Šiaulių Universiteto leidykla, 2001.

Sinestezijos virsmai estetiniu požiūriu, Estetikos ir meno filosofijos transformacijos,Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005, p. 138-172, ISSN 1822-3192, ISBN 9986-638-59-3.

Grožis medicinos estetikoje, Estetikos ir meno filosofijos teritorijų kaita, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006

Pasienis. Suma prieš variacijas ir marginalijas, Interstudijahumanitatis, 2005/2, Šiauliai: Šiaulių Universiteto leidykla, 2005.

Inversiški sinestezijos sklaidos aspektai ir stereotipizacijos, Menų ir literatūros sintezė,Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2005, p. 60-80, ISBN 9955-698-02-0

Reflektyvusis identitetas: lietuviškumas Europos akivaizdoje, Lietuviškojo europietiškumo raida: dabarties ir ateities iššūkiai, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006. Straipsnis įtrauktas tarptautinę duomenų bazę LITUANISTIKA.

Sinestezija kaip aktyvus ir pasyvus menų sintezės principas, Teksto slėpiniai - 8, VPU, 2006, p. 88 – 104. ISSN 1648-6390. Straipsnis pavadinimu Synaesthesia as an Active and Passive Principle of Art Synthesis įtrauktas į tarptautinį sąrašą Leonardo Sinaesthesia Bibliography. Straipsnis įtrauktas tarptautinę duomenų bazę LITUANISTIKA.

Nesvarumo vaizdas kaip ateities įtarimas, Formų difuzijos XX a. daileje ir  architektūroje,  ser. Vilniaus dailes akademijos darbai, nr.43, data 2006, Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2007.

M.K. Čiurlionis ir sinestezinė kūryba, Kultūrologija 15, Kultūros, filosofijos ir meno institutas, Vilnius, 2007, p. 89-110, ISSN 1822-2242, ISBN 978-9955-868-01-9. Straipsnis įtrauktas į tarptautinę duomenų bazę CEEOL, įtrauktas tarptautinę duomenų bazę LITUANISTIKA.

Schopenhauerio Wille ir Cytowico involuntary sinethtesia – savokų dialogas, Valios metafizika. Shopenhauerio interpretacijos, Kultūros, filosofijos ir meno institutas, Vilnius, 2008, 227-251, ISSN 1822-6523, ISBN 978-9955-34-047-8.

Bergsono “kūrybinė evoliucija” ir transgeninis menas, Bergsono aktualumas: teorinės interpretacijos,  Kultūros, meno ir filosofijos institutas, KFMI, 2008, p. 201-233, ISSN 1822-6523, ISBN 978-9955-34-143-7.

Europėjimo profiliai kintant naujumo režimams šiuolaikiniame Lietuvos mene, Nacionalinio tapatumo tęstinumas ir savikūraeurointegracijos sąlygomis, Kultūros, filosofijos ir meno institutas, Vilnius, 2008, p. 202-224, ISBN 978-609-401-016-3.

Deleuze ir Guattari sąvokos rizoma sinestezinės ir estetinės konotacijos, Postmodernizmo fenomeno interpretacijos, Vilnius: Versus Aureus, 2009, p.211-236, ISBN 978-9955-34-241-0.

Romantikų meno filosofijos įnašas į  sinestezijos teoriją, I dalis, LOGOS, Religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas, ISI, Vilnius, 2010, Nr. 61, p. 218-222, ISSN 0868-7692, Romantikų meno filosofijos įnašas į  sinestezijos teoriją, II dalis, LOGOS, Religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas, ISI, Vilnius, 2010, Nr. 62, p. 202-209, ISSN 0868-7692.

Modernistinės sinestezijos estetikos ir meno praktikos  prielaidos, LOGOS, Religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas, ISI, Vilnius,2011, Nr. 65, p. 209 – 222. ISSN 0868-7692.

Sinestezijos samprata Vasilijaus Kandinskio kūryboje, LOGOS, 2011, Nr. 68. ISSN 0868-7692.

Rytų renesansas  ir sinestezijos problematikos sklaida romantizmo meno filosofijoje, Rytai-Vakarai: komparatyvistines studijos XI, 2011. ISBN 978-9955-868-37-8

Sinestezija futurizmo manifestuose ir mene,LOGOS, 2012, Nr. 69. ISSN 0868-7692.

Sinestezinės estetikos formalistinės prielaidos, LOGOS, 2012, Nr. 71, p. 196-211, ISSN 0868-7692.

Sinestezijos estetika Gilleso Deleuze’o rizomatinės metodologijos požiūriu, LOGOS, 2012, Nr. 72,  p. 161-172. ISSN 0868-7692.

Simbolizmo estetikos ir meno kritikos poveikis sinestezijos teorijai, LOGOS, 2012, Nr. 73, p. 153-160, ISSN 0868-7692.

Čiurlionio tapybos plastinė sistema kaip alternatyvios tikrovės mąstymo principas// Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911) Jo laikas ir mūsų laikas, Sudar. G. Daunoravičienė, R. Pavilionienė. Vilnius, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2013,  p. 528-543. ISSN 978-609-8071-11-5

Aukščio sinestezinis patyrimas M.K.Čiurlionio kūryboje // Čiurlionis ir pasaulis, Vilnius, Lietuvos muzikų rėmimo fondas, 2013, p. 31-42. ISSN 1822-9891

Sinestezinė vakarietiškosios grožio kategorijos prigimtis / Salomėja Jastrumskytė, Lietuvos kultūros tyrimų institutas. Bibliogr. // Grožio fenomenas kultūroje. The phenomenon of Beauty in Culture / Sudar. A. Mickūnas, R. Brūzgienė, A. Juzefovič, E. Sakalauskaitė. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013, p. 132 – 150. – ISBN 978-609-425-090-3

Sinestetas – įasmenintoji sinestezija, Sovijus, T. 1,Nr. 1, 2013, p. 211 – 225, ISSN 2351 – 47IX

Ateities vaizdinių problema XX a. pr. – XXI a. pr. Lietuvos visuomenėje / Rita Repšienė (sud.) Lietuvos kultūros tyrimai 4, 2013.

Estetinė kategorija wabi kaip instrumentas tradicinės japonų ir vakarietiškos sinestezijos sampratoms palyginti, Rytai–Vakarai: Komparatyvistinės studijos XIII, 2014, p. 463-476

Taikomieji tyrimai:

Medicinos estetika, Estetikos enciklopedija. Sud. Juozas Mureika. Vilnius, Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras. 2010. p.377-379. ISBN 978-5-420-01682-4.

2006 - 2008 Mokslinis tiriamasis darbas Kultūros, Filosofijos ir meno instituto projekte Lietuviškojo europietiškumo raida: dabarties ir ateities iššūkiai

2012 – 2016 Lietuvos Kultūros Tyrimų instituto ilgalaikė programa: Lietuvos kultūros raidos XX–XXI a. sandūroje tyrimai: tapatybės ir atmintys

2005 -2015Tarptautinio projektoM.K.Čiurlionis ir pasaulis, bendradarbė, Muzikų Rėmimo fondas, M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus.

Kitos akademinės publikacijos:

Medžiaga ir versija  // 7 meno dienos, 2001 m. vasario 23 d.

Rijimas ir keturios levituojančios šventosios  // Literatūra ir menas, 2001 m. kovo 16 d.

Summa // Literatūra ir menas, 2001 m. gegužės 18 d.

Šiuolaikinei galerijai Šiauliuose – dveji metai, // Šiaulių kraštas, 2001 m.rugsėjo 28 d.

Triados, // Literatūra ir menas, 2001 m. lapkričio 2 d.

Experience out of body arba…,  //  Literatūra ir menas, 2001 m. gruodžio 21 d.

Greitas mąstymas// Literatūra ir menas, 2002 m. vasario 1 d.

 Geležies mitologija, //  Literatūra ir menas, 2003 02

Vorų dienos, // Literatūra ir menas, 2003 09

V. Mockaičio kolekcija “Pokaris”, // Literatūra ir menas, 2003 12

Kiekio intriga,  // Literatūra ir menas, (apie parodą “Yvairus menas”), 2003 10

Žemaitiška suma, // Žemaičių žemė, 2003 09, (apie IV Pasaulio žemaičių parodą)

Oпыт вне тело, // IMAGO (Slovakija), 2003 12, (apie parodą “Modernaus kūno antropologija” )

Ausies atradimas, // Literatūra ir menas, 2004 09

Plėvės ir trafareto atitikimas tiesai,// Literatūra ir menas, 2005 06 10

Atminties dialogas, // Literatūra ir menas, 2005

Fikcijų antikvariatas, // Park@s, 2005, 09

Medalio tvarka, // Literatūra ir menas, 2008 12 05

Medalio meno trienalė: Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio metafora,// Literatūra ir menas, 2009 – 12 – 04, nr. 3262

Šarūno Saukos Leviatanai, (apie Šarūno Saukos parodą) // Nemunas, 2012 m. gegužės 17-30 d.
Nr. 18-19 (381-382-822-823)

Menas be rizikos. Apokaliptinė kolekcija, (apie ART VILNUS 2012) // Nemunas, 2012 m. liepos 26 – rugpjūčio 9 d.

Pagiriamasis žodis agresijai. Raimondo Gailiūno tapyba , // 7 Meno dienos, Nr. 17 (1031), 2013-04-25

Didingasis istorinis Niekis. Romualdo Inčirausko paroda „Durbė, Žalgiris ir dar kai kas...“, VDA ekspozicijų salėse „Titanikas“, // 7 Meno dienos, Nr. 8 (1022), 2013-02-20

Estetinis militarizmas ir istorijos apgultis (apie Romualdo Inčirausko parodą VDA ekspozicijų salėse „Titanikas“), // Nemunas, 2013-02-09

Devintojo purpuro riksmas (apie Raimondo Gailiūno tapybą) // Nemunas, 2013 m. balandžio 11-17 d., Nr. 14 (863)

Nežaisk su Kito gelmėmis (apie Vilmanto Marcinkevičiaus tapybą) // 7 Meno dienos, 2014 kovas

Asmeninės ir beasmenės spalvos, (apie Vilmanto Marcinkevičiaus tapybą), // Nemunas, 2014 m. balandžio3 d.