Antanas Andrijauskas

Antanas ANDRIJAUSKAS tikrasis Lietuvos Mokslo akademijos narys – akademikas, humanitarinių mokslų srities filosofijos istorijos krypties habilituotas daktaras, Komparatyvistinių kultūros tyrimų skyriaus vadovas, vyriausias mokslo darbuotojas. Gimė 1948 m. Kaune, 1973 m. Maskvos Lomonosovo universitete baigė filosofijos studijas, 1978 m. apgynė filosofijos daktaro, 1990 m. – habilituoto daktaro disertaciją. 1981–1982 m. stažavo L'Université de Paris–1 (Panthéon–Sorbonne) ir Collège de France, 1996 m. dirbo mokslinį darbą L'institute d'art et d'archéologie (L'Université de Paris–1), o 1998 m. – Centre de Recherches sur l'art Paryžiuje. Vizituojančio profesoriaus teisėmis skaitė paskaitas įvairiuose Lietuvos, Prancūzijos, Japonijos, Kanados, Belgijos, Šveicarijos, Suomijos, Lenkijos, Rusijos ir kitų šalių universitetuose. Nuo 1993 m. KMI vadovavo probleminei orientalistinių ir komparatyvistinių studijų grupei, kuri 1996 m. virto Komparatyvistinės kultūrologijos, estetikos, meno teorijos skyriumi, nuo 2002 m. vadovauja KFMI Komparatyvistinių kultūros studijų skyriui, nuo 2011 LKTI Lyginamųjų kultūros tyrimų skyriui, nuo 2015  LKTI Komparatyvistinių kultūros tyrimų skyriui.

Mokslinių tyrimų sritys: Komparatyvistinė kultūrologija, civilizacinė komparatyvistika, kultūros istorija ir teorija, Lietuvos kultūra, filosofija ir menas, filosofijos istorija, estetika, meno filosofija, menotyra, orientalistika, idėjų istorija.

El. paštas: aandrijauskas@gmail.com

Dalyvavimas tęstinių ir periodinių mokslo leidinių redakcinėse kolegijose

Testinio leidinio Non–Classical Aesthetics redaktoriaus pavaduotojas ir redkolegijos narys

Tęstinio leidinio The Neigbourhoods of Cultures, the Borderlines of Arts redkolegijos narys

Leidinių serijos Rytai – Vakarai: Komparatyvistinės studijos – redkolegijos pirmininkas

Leidinių serijos Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai – redkolegijos pirmininkas

Leidinių serijos  Bibliotheca Orientalia et Comparativa –  redkolegijos pirmininkas

Leidinių serijos  Kultūrologija  redkolegijos pirmininkas

Leidinių serijos  Neklasikinė filosofija –  redkolegijos pirmininkas

Leidinių serijos   Lietuvos kultūros tyrinėjimai –  redkolegijos pirmininkas

Leidinių serijos  Lietuvos žydų kultūros tyrinėjimai –  redkolegijos pirmininkas

Leidinių serijos  Neklasikinė ir XX a. filosofija –  redkolegijos pirmininkas

Žurnalo  „SOVIJUS“ –  redkolegijos pirmininkas

Žurnalo „Logos“  redakcinės kolegijos narys

Žurnalo “Acta Orientalia Vilnensia” –   redkolegijos narys

Žurnalo „Eidos“ redkolegijos narys

Žurnalo „Limes redkolegijos narys
 

Dalyvavimas šalies ir tarptautinių mokslo institucijų bei organizacijų veikloje

Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys – akademikas

Lietuvos estetikų asociacijos prezidentas

Valstybinės Lietuvos  simbolikos ir vardo suteikimo komisijos narys

Visuotinės lietuvių enciklopedijos Mokslinės redakcinės tarybos narys

Įvairių  Lietuvos ir užsienio fondų, komisijų, redkolegijų ekspertas

LKTI Filosofijos doktorantūros vadovas

Konferencijos– organizavo per 90 respublikinių ir tarptautinių konferencijų. Dalyvavo daugelyje pasaulinių ir tarptautinių kongresų, simpoziumų, konferencijų, perskaitė per 300 mokslinių  pranešimų.

Vadovavavimas  disertacijoms: parengė per 30 mokslo daktarų, du mokiniai praėjo habilitacijos procedūras
 

 Apdovanojimai

Japan Fondationnominacija už knyga “Tradicinė japonų estetika ir menas” (2001),

Lietuvos mokslo premija (2003),

Lumenfondo premija (2005)

Lietuvos studentų atstovybių sąjungos tūkstantmečio proga  geriausio

dėstytojo nominacija (2009)

Premija „Varpai“ (2010)

 
SVARBIAUSI MOKSLO DARBAI

Paskelbta 17 monografijų, 44 studijos ir per 650 mokslo straipsnių įvairiomis kalbomis, sudarytos 34 knygos
 

Monografijos:

Meno filosofija (kritinė XVIII–XX a. koncepcijų analizė), Mintis, Vilnius, 1990.–308 p. ISBN 5–417–00335–2

Grožis ir menas. Estetika ir meno filosofijos idėjų istorija (Rytai–Vakarai), Vilnius, VDA l–kla, 1995.– 702 p.  ISBN 9986–571–08–1

Grožis ir menas. Estetika ir meno filosofijos idėjų istorija (Rytai–Vakarai), (antrasis pataisytas leidimas), Vilnius,  VDA l–kla, 1996.– 707 p. ISBN 9986–571–08–1

Civilizacijos teorijos metamorfozės ir komparatyvizmo idėjų sklaida // Kultūra ir civilizacija, Vilnius, Gervelė, 1999.– 156 p. ISBN 9986–638–12–7

Kultūros universumas: morfologinės analizės prolegomenai // Kultūrologija 6,  Vilnius, Gervelė, 2000.– 165 p. ISBN 9986–638–19–4

Tradicinė japonų estetika ir menas, Vaga, Vilnius, 2001.– 670 p.

Orientalistika ir komparatyvistinės studijos // Kultūrologija 7,  Vilnius, 2001. – 168 p. ISBN 9986–638–23–2

Lyginamoji civilizacijos idėjų istorija, Vilnius, VDA l–kla,  2001.– 628 p. ISBN 9986–571–74–X

Istorinė Rytų ir Vakarų civilizacijų santykių raida // Kultūrologija 8, KFMI l–kla, Vilnius, 2002. – 195 p. ISBN 9986–638–36–4

Kultūrologijos istorija ir teorija, VDA l–kla, Vilnius, 2003. – 634 p. ISBN 9986–571–91–X

Kultūros, filosofijos ir meno profiliai (Rytai–Vakarai–Lietuva), Vilnius, KFMI l–kla,  2004.– 623 p. ISBN 9986–638–41–0

Komparatyvistinė vizija:Rytų estetika ir meno filosofija, KFMI l–kla, Vilnius, 2006. – 138 p. ISBN 1822–3192

Lietuviškojo europietiškumo raida: dabarties ir ateities iššūkiai, Kolektyvinė monografija,  KFMI l–kla. Sudarė A. Andrijauskas, Vilnius, 2006. – 288 p. ISBN 9986–638–71–2

Litvakų dailė L’école de Paris aplinkoje.Vilnius: Vilniaus aukciono biblioteka, Meno rinka,  2008. – 312  p. ISBN 978–609–8014–00–6

Litvak Art in the Context of L’école de Paris. Vilnius: Vilniaus aukciono biblioteka, Meno rinka,  2008. – 312  p. ISBN 978–609–8014–01–3

Neklasikinės ir postmodernistinės filosofijos metamorfozės. Vilnius: Vilniaus aukciono biblioteka, Meno rinka,  2010. – 648  p. ISBN 978–609–8014–06–8

Adomas Galdikas: Lyrinės abstrakcijos erdvių link. Vilnius: Vilniaus aukciono biblioteka, Meno rinka,  2014. – 336  p.  ISBN  978–609–8014–14–3

Andrijauskas A. Amžinybės ilgesys: Tradicinė indų kultūra, estetika ir menas. Vilnius: LKTI l-kla, 2015.- 608 p.  ISBN 978-9955-868-75-0

Andrijauskas A. Vaizduotės erdvės: Tradicinė kinų  estetika ir menas. Vilnius: LKTI l-kla, 2015.- 608 p.  – 56 a. l. ISBN 978-9955-868-80-4
 

Sudarytos knygos:

Rydas H. Trumpa moderniosios tapybos istorija. Sudarė A. Andrijauskas, Vaga, Vilnius, 1994. – 146 p.

Estetikos istorija. Antologija, t. 1: Senovės Rytai / Antika. Sudarė A. Andrijauskas, Pradai, Vilnius, 1999. – 708 p.

Ortega y Gasset J. Mūsų laikų tema ir kitos esė. Sudarė A. Andrijauskas, Vaga, Vilnius, 1999. – 549 p.

Jung C. G. Psichoanalizė ir filosofija. Sudarė A. Andrijauskas, Vilnius, Pradai, 1999. – 439 p.

Rytai–Vakarai: Komparatyvistinės studijos – I, Vaga.Sudarė A. Andrijauskas,Vilnius, 2002. – 495 p.

Rytai–Vakarai. Komparatyvistinės studijos – II. Kultūrologija–7, KFMI l–kla. Sudarė A. Andrijauskas, Vilnius, 2001. – 384 p.

Rytai–Vakarai. Komparatyvistinės studijos – III. Kultūrologija–8, KFMI l–kla. Sudarė A. Andrijauskas, Vilnius, 2002. – 591 p.

Rytai–Vakarai: Kultūrų sąveika, Lumen fondas. Sudarė A. Andrijauskas,Vilnius, 2002.– 357 p.

Estetikos ir meno filosofijos transformacijos, Vilnius, KFMI l–la. Sudarė A. Andrijauskas,Vilnius, 2005.– 700 p.

Rytai–Vakarai. Komparatyvistinės studijos – IV.Kultūrologija–12, KFMI l–kla. Sudarė A. Andrijauskas, Vilnius, 2005. – 591 p.

Egzistencijos paradoksai: Kierkegaardo filosofinės interpretacijos, Versus Aureus, Sudarė A. Andrijauskas, Vilnius, 2006. – 336 p.

Lietuviškojo europietiškumo raida: dabarties ir ateities iššūkiai, Kolektyvinė monografija,  KFMI l–kla. Sudarė A. Andrijauskas, Vilnius, 2006. – 288 p.

Estetikos ir meno filosofijos teritorijų kaita, KFMI l–la. Sudarė A. Andrijauskas,Vilnius, 2006.– 600 p.

Vytenis Lingys: tapyba, piešiniai, Sudarė A. Andrijauskas,Vilnius, 2006.– 156 p.

Gyvenimo apologija: Nietzsche‘ės interpretacijos, Versus Aureus, Sudarė A. Andrijauskas, Vilnius, 2006. – 496 p.

Komparatyvistinė Rytų ir Vakarų estetika, KFMI l–la. Sudarė A. Andrijauskas,Vilnius, 2006.– 543 p.

Rytai–Vakarai. Komparatyvistinės studijos – V . Kultūrologija –14, Vilnius,  KFMI l–kla. Sudarė A. Andrijauskas, Vilnius, 2006. – 511 p.

Solomonas Teitelbaumas: tapyba, piešiniai, Vilnius, Maldis, Sudarė A. Andrijauskas,2007. – 111 p.

Rytai–Vakarai. Komparatyvistinės studijos – VI, Vilnius,  KFMI l–kla. Sudarė A. Andrijauskas, Vilnius, 2007. – 496 p.

Valios metafizika: Schopenhaurio filosofijos interpretacijos, Versus Aureus, Sudarė A. Andrijauskas, Vilnius, 2007. – 528 p.

Estetikos ir meno filosofijos probleminių laukų sąveika, KFMI l–la. Sudarė A. Andrijauskas,Vilnius, 2008.– 544 p.

 Rytai–Vakarai. Komparatyvistinės studijos – VII, Vilnius,  KFMI l–kla. Sudarė A. Andrijauskas, Vilnius, 2008. – 512 p.

Gyvybinis polėkis: Bergsono filosofijos interpretacijos, Versus Aureus, Sudarė A. Andrijauskas, Vilnius, 2008. – 537 p.

Nacionalino tapatumo tęstinumas ir savikūra eurointegracijos sąlygomis, Sudarė A. Andrijauskas, V. Rubavičius,  Kronta, Vilnius, 2008. – 288 p.

Rytai–Vakarai. Komparatyvistinės studijos – VIII, Vilnius,  KFMI l–kla. Sudarė A. Andrijauskas, Vilnius, 2008. – 432 p.

Žydų kultūros paveldas: istorija ir dabartis, Vilnius, Kronta, Sudarė A. Andrijauskas, Vilnius, 2009. – 452 p.

Postmodernizmo fenomeno interpretacijos, Vilnius, Versus aureus, Sudarė A. Andrijauskas, Vilnius, 2009. – 602 p.

Valentinas Algirdas Kaliūnas. Išgyvenimų ir patirčių atspindžiai: Tapyba, piešiniai,

fotografijos, Bitutes, Sudarė A. Andrijauskas, Vilnius, 2010. – 108 p.

Rytai–Vakarai. Komparatyvistinės studijos – IX, Vilnius,  LKTI l–kla. Sudarė A. Andrijauskas, Vilnius, 2010.– 512 p.

Rytai–Vakarai. Komparatyvistinės studijos – X. Sigitas Geda: pasaulinės kultūros lietuvinimas, Vilnius,  LKTI l–kla. Sudarė A. Andrijauskas, Vilnius, 2010.– 600 p.

Rytai–Vakarai. Komparatyvistinės studijos – XI. Kultūrų sąveikos, Vilnius,  LKTI l–kla. Sudarė A. Andrijauskas, Vilnius, 2011.– 592 p.

Rytai–Vakarai. Komparatyvistinės studijos – XII. Algio Uždavinio fenomenas, Vilnius,  LKTI l–kla. Sudarė A. Andrijauskas, Vilnius, 2012.– 576 p.

Lietuvos žydų kultūros paveldas: Kasdienybės pasaulis, Vilnius, LKTI L–la, Sudarė A. Andrijauskas, 2013. – 576 p.

Kultūrologija 19. Rytai–Vakarai. Komparatyvistinės studijos– XIII.  Sudarė A. Andrijauskas. Vilnius:LKTI l–kla,2014.– 704 p. ISBN 978–9955–868–73–6

Psichoanalizės fenomeno interpretacijos, Vilnius, Vilniaus aukciono biblioteka, Sudarė A. Andrijauskas, V. Rubavičius, Vilnius, 2016. – 592 p. ISBN 978-609-8014-18-1

Kultūrologija 20. Rytai-Vakarai. Komparatyvistinės studijos– XIV.  Sudarė A. Andrijauskas. Vilnius:LKTI l-kla,2016.- 608 p. ISBN 978-9955-868-90-3


Rinktiniai straipsniai:

AндрияускасA.  Кризисидейгуманизмав«неклассической» эстетикеС. КиркегораиФ. Ницше// Вопросытеориииисторииэстетики, Moсквa, 1977, с. 75–92.

Aндрияускас A. Иррационалистические тенденции в эстетике и дегуманизация искусства модернизма, MГУ, Moсквa, 1978. – 22 с. 

Aндрияускас A. Проблема дегуманизации искусства в философии Х. Ортеги и Гассета  // Вестник МГУ, серия 7, философия, 1979, № 3, Mосквa,  с. 65–72.

Andrijauskas A. „Meno žūties” problema šiuolaikinėje estetikoje // Lietuvos kultūros išsivystymas. Vilnius, 1979.

Andrijauskas A. „Knyga apie menines vertybes“ // Problemos, 1981. Nr.26. P. 120–122.

Andrijauskas A. „Vokiečių klasikinio idealizmo krizė ir Šopenhauerio iracionalizmas.“ Problemos, 1982. Nr.28. P. 82–92.

Andrijauskas A. Mokslų, tyrinėjančių meno fenomeną, sistemos kontūrai // Visuomeniniai mokslai meno mokykloje, Vilnius, 1983. P. 11–12.

Andrijauskas A. Kūrybinės asmenybės koncepcija iracionalistinėje ir čan estetikoje // Žmogaus problema filosofijos istorijoje (Rytų ir Vakarų sandūra), Vilnius, 1984. P. 82–85.

Aндрияускас A. Koнцепция творческой личности в иррационалистической и чанской эстетике  // Проблема человека в истории философии, Вильнюс, 1884. с. 82–85.

Andrijauskas A. „Šiuolaikinė estetika apie meninės kūrybos prigimtį: Medžiaga lektoriui.“ Vilnius: „Žinijos“ draugija, 1985– 20 p.

Aндрияускас A. Проблема социальности искусства в современной французской эстетике // Вопросы философии, 1985, № 5. с. 65–72.

Aндрияускас A. Проблема систематизации категории эстетики // Философское общество СССР, выпуск 4, Moсквa, 1985.

Aндрияускас A. K вопросу о некоторых методологических аспектах исторических связей искусствознания с эстетикой и философией искусства //Meтодологические проблемы современного искусствознания , Наукa, Moсквa, 1986. с. 91–122.

Andrijauskas A. „Istoriniai teorinių meno kritikos principų ryšiai su estetikos meno filosofija ir menotyra (XVIII a. – XX a. pradžia).“ // Meno kritika. Vilnius, 1986. P. 9–34.

Andrijauskas A. „Iš tapybos ir muzikos sąveikos istorijos:  Nuo romantikų iki M. K. Čiurlionio.“ // Menotyra, 1986. T. 14. P. 92–101.

Aндрияускас A. Язык и познание в философии искусства  А. Бергсона // Kalba ir pažinimas, Vilnius, 1986. P. 13–15.

Andrijauskas A. „Prancūzų meno sociologija: Ištakos ir prieštaravimai.“ // Problemos, 1987. Nr.36. P. 50–58.

Aндрияускас A. Проблема стиля в зарубежной эстетике и искусствознании // Взаимодействие эстетики, искусствознания и художественной критики, Moсквa, 1987. с. 83–111.

Andrijauskas A. „Idealistinės meno filosofijos įtaka ekspresionizmo estetikai ir meno praktikai.“ // Problemos, 1987. Nr. 37. P. 78–92.

Aндрияускас A. Человек, культура и искусство в философии Х. Ортеги и Гассета // Aнтропологический поворот в философии  XX векa, Вильнюс, 1987. с. 129–145.

Andrijauskas A. „Aktualios meno filosofijos problemos: Medžiaga lektoriui.“ Vilnius: „Žinijos“ draugija, 1988.–20 p.

Andrijauskas A. „Žmogaus ir gamtos santykių problema filosofijos istorijoje.“ // Istorija ir būtis: Filosofijos istorijos baruose. Vilnius, 1988. P. 83–109.

Aндрияускас A. Проблема дегуманизации искусства в концепции «христианского гуманизма» Н. Бердяева // Философские науки, 1988. № 3. с. 42 –50.

Aндрияускас A. O предмете философии искусства // Oсновные проблемы эстетического воспитания, Институт философии, Moсквa, 1988. с. 4–6.

Andrijauskas A. „Rytų ir Vakarų mąstymo principų sąveika vėlyvojo M. Heideggerio meno filosofijoje“ // Rytų ir Vakarų kultūrų sąveika, Vilnius, 1988. P. 69–71.

Aндрияускас A. Синтез принципов восточного и западного мышления в философии искусства позднего М. Хайдеггера // Взаимодействие культур Востока и Запада, Вильнюс, 1988. с. 69–71.

Andrijauskas A. J. „Ortegos y Gasseto meno filosofija“ // Istorija ir būtis, Vilnius, 1988. P. 331–337.

Andrijauskas A. „Menas ir būtis Heidegerio filosofijoje.“// Krantai, 1989. Nr.9. p. 39–45.

Andrijauskas A. „Peržengti ‘kinų sieną“ // Kultūros barai, 1989. Nr.9. P. 7–10.

Andrijauskas A. „Epochos tragizmo metmenys“// Kultūros barai, 1989. Nr. 11. P. 18–23.

Andrijauskas A. „Viduramžių Indijos estetika.“// Filosofija, sociologija, 1990. Nr.3, p. 32–48.

Andrijauskas A. „Meno filosofijos užuomazgos švietimo epochoje.“ // Filosofija, sociologija, 1990. Nr.3. P. 48–66.

Andrijauskas A. „Žvilgsnis į Žibunto Mikšio grafikos pasaulį.“ // Krantai, 1990. Nr.10. P.24–28.

Andrijauskas A. „Intuityvistinė H.Bergsono meno filosofija.“ // Krantai, 1990. Nr.11/12. P.57–61.

Andrijauskas A. „A. Šopenhauerio meno filosofija.“ // Problemos, 1990. Nr.42. P. 83–93.

Andrijauskas A. „F.Nyčės  kultūros ir meno filosofija.“ // Pergalė, 1990. Nr.4. P. 141–150.

Andrijauskas A. „Žvilgsnis į Žibunto Mikšio grafikos pasaulį.“ // Senvagė. 1990. Nr.2. P.33–35.

Andrijauskas A. Darbo Apžvalga. // „Lietuvos kultūros kongresas.“ Vilnius, 1991. P. 281–282.

Andrijauskas A. Lietuvos kultūra ir menas tarp Rytų ir Vakarų pasaulių. //„Lietuvos kultūros kongresas.“ Vilnius, 1991. P. 297–303

Andrijauskas A. „Orientalizmas Vakarų filosofijoje ir dailėje.“ // Orientas. Vilnius, 1991. Kn.1. P. 253 –282.

Andrijauskas A. „Būties tiesos ieškojimai: ‘Tyliojo gyvenimo fragmentuose’.” Kultūros barai, 1991. Nr.5. P. 51–54.

Andrijauskas A. „E. Panofskio meno teorijos metodologiniai principai.“ Menotyra, 1991. T.18. P. 125–140.

Andrijauskas A. „Rytų pasaulio atradimas: Apie orientalistinių idėjų poveikį Vakarų kultūrai.“ Krantai, 1991. Nr.4/5. P. 12–16.

Andrijauskas A. „Menas ir grožis Kinijos viduramžių estetikoje.“ Filosofija, sociologija, 1991. Nr.2. P. 3–30.

Andrijauskas A. „Kinų peizažinės tapybos estetika.“ Krantai, 1991. Nr.4/5.

Andrijauskas A. „Ernsto Hanso Gombricho meno teorijos principai.“ Kultūros barai, 1991. Nr. 7. P. 56–59.

Andrijauskas A.,  I. Gaidamavičiene. „Intuityvistinės filosofijos kūrėjas: Henri Bergsonas, 1859–1941.Pradžia.  “ Mokslas ir gyvenimas, 1991. Nr. 9.  P. 7–8;  Tęsinys. 1991. Nr.10. P. 14–15.

Andrijauskas A., J. Zavadskaja. „Rytai –Vakarai. Kultūrų dialogas.“ Literatūra ir menas, 1991. Spal.19. P. 9–10.

Andrijauskas A. „Arnoldo Hauserio (1892–1978) meno istorijos filosofija.“ Kultūros barai, 1991. Nr.12. P. 49–50.

Andrijauskas A. „Ankstyvieji Viduramžiai: Apie estetikos formavimąsi.“ Krantai, 1992. Nr.1/3. P. 14–21.

Andrijauskas A. „Baltrušaitis, Jurgis. Fantastiškieji Viduramžiai.“ Krantai, 1992. Nr.1/3.

Andrijauskas A. „Duby Georgas. Katedrų laikai.“ Krantai, 1992. Nr.1/3.

Andrijauskas A. „Menas ir grožis Vakarų Europos viduramžių estetikoje.“ Filosofija, sociologija, 1992. Nr.2. P. 3–30.

Andrijauskas A. „Estetinių ir etinių veiksnių konfliktas A. Shopenhauerio filosofijoje.“ Filosofija,sociologija, 1992. Nr. 2. P. 42–49.

Andrijauskas A. „Formalistinės meno imanentiškumo teorijos metamorfozės.“ Filosofija, sociologija. 1992, Nr. 3. P. 83–108.

Andrijauskas A. „Postmodernistinės kultūros veidrodyje.“ Literatūra ir menas, 1992.

Andrijauskas A. „Gedimino Pranskūno kūrybos metmenys.“ Gedimino Pranskūno darbų katalogas. Minsk, 1992.–30 p.

Andrijauskas A. „Įvadas į Hatha jogos pasaulį.“ Mokslas ir gyvenimas. 1992. Nr. 9.

Andrijauskas A. „André Malraux ( 1901 – 1976) meno filosofija.“ Filosofija, sociologija, 1993. Nr.1. P. 55–62.

Andrijauskas A.,  J. Ivanauskaite. „Naujos epochos pradžia.“ Respublika, 1993. Geg.18.

Andrijauskas A. „Zen estetika ir japonų meninė  tradicija. Pradžia “ Metai, 1994. Nr.3. P. 115–125.

Andrijauskas A. „Zen estetika ir japonų meninė  tradicija. Tęsinys “ Metai, 1994. Nr.4. P. 105–124.

Andrijauskas A. „Konfucijus ir konfucionizmas.“ Konfucijus Apmąstymai ir pašnekesiai. Vilnius, 1994, P. 5–51.

Andrijauskas A. „Šopenhauerio idėjų pasaulis.“ Šopenhaueris A. Gyvenimiškos išminties aforizmai. Vilnius, 1994. P. 5–27.

Andrijauskas A. „Murosaki Shikibu ‘Genji monogatari’.“ Metai, 1994. Nr. 12. P. 68–70.

Andrijauskas A. „Grožis ir menas japonų estetikoje.“ Filosofija, sociologija, 1994. Nr. 1. P. 78–84.

Andrijauskas A. „Heian epochos estetika.“ Filososfija, sociologija, 1994. Nr. 2. p. 77–86.

Andrijauskas A. „Upanišadų filosofinės ir estetinės idėjos.“ Literatūra ir menas, 1994. Nr. 52.

Andrijauskas A. „H. Rydo (H.Read) meno filosofija.“ Rydas H. Trumpa moderniosios tapybos istorija. Vilnius,1994. P. 131–140.

Andrijauskas A. „Istoriosofinė postmodernizmo reikšmė ir lokalinių dailės diskursų įvairovė.“ Kultūros barai, 1995. Nr. 1. P. 26–30.

Andrijauskas A. „Apie savaitraštį ‘Šiaurės Atėnai’.“ Šiaurės Atėnai, 1995. Vas. 11.

Andrijauskas A. „Ortega y Gassetto idėjų pasaulis.“ Metai, 1995. Nr. 3. P. 131–133.

Andrijauskas A. „Laozi ir daoizmo idėjų pasaulis.“ Naujoji Romuva, 1995. Nr. 3–4. P. 74–78.

Andrijauskas A. „Štrichai Losevo portretui.“ Naujoji Romuva, 1995. Nr. 4. P. 5–8.

Andrijauskas A. „Senovės Indijos estetika ir vedų literatūros kanonas.“ Filosofija, sociologija, 1995. Nr. 2. P. 82–92.

Andrijauskas A. „Ar inteligentijai reikalinga televizija?“ //. Kalba Vilnius. 1995. Kovo 3–I0.

Andrijauskas A. „Postmodernizmo ištakos ir ‘neklasikinių’ diskursų erdvė.“ Miestelėnai. Miestas ir posmodernioji kultūra. Vilnius, 1995. P. 9–32.

Andrijauskas A. „‘Permainų knygos’ idėjų pasaulis.“ Metai, 1995. Nr. 6. P. 112–116.

Andrijauskas A. „Japoniškų sodų estetika.“ Mokslas ir gyvenimas, 1995. Nr. 6. P. 20 – 21.

Andrijauskas A. „Hauserio socialinė meno istorijos filosofija.“ Metai, 1995. Nr. 8–9. P. 150–153.

Andrijauskas A. „Matsuo Basho estetikos ir meno pasaulis.“ Naujoji Romuva, 1995. Nr. 6. P. 65–67.

Andrijauskas A. „Kūrybos problemos Jean–Paul Sartre’o estetikoje.“ Šiaurės Atėnai, 1995. Liepos 1. P. 10.

Andrijauskas A. „Kolektyvinės pasąmonės vaidmuo C. G. Jungo meninės kūrybos koncepcijoje.“ Šiaurės Atėnai. 1995. Rugp. 5. P. 10.

Andrijauskas A. „Japonų dekoratyvinės tapybos ištakos.“ Šiaurės Atėnai, 1995. Rugs. 2. P. 6–11.

Andrijauskas A. „Gombrichas ir jo požiūris į meną.“ 7 meno dienos, 1995. Lapkr. 17. P. 1–8.

Andrijauskas A., L. Gadeikis. „Gal meno knygos užpildys dvasios tuštumą.“ Lietuvos aidas, 1995. Lapkr. 24. P. 13.

Andrijauskas A. „Išlaisvinti žmogų iš ‘valios gyventi’ vergijos //“ Šiaurės Atėnai, 1995. Birž. 24. P. 10.

Andrijauskas A. „Kūrybos problemos J.–P. Sartre estetikoje.“ // Šiaurės Atėnai, 1995.

Andrijauskas A. „Fujiwara Teikos ‘meno kelio’ teorija.“// Literatūra  ir menas, Nr. 35 (2542), 1995.09.02.

Andrijauskas A. „Japonų spontaniškoji tapyba.“ 7 meno dienos, 1995.09.01.

Andrijauskas A. „Japonų dekoratyvinės tapybos ištakos.“ Šiaurės Atėnai. Nr. 34 (274), 1995.09.02.

Andrijauskas A. „Puoselėti oazes kultūros dykvietėje //  Šiaurės Atėnai, 1995. Spalio 14.

Andrijauskas A. „Menas – tai aukščiausia dvasios išraiška: Apie italų filosofą  B. Croce.“ //  Šiaurės Atėnai, 1995. Lapkr.11. P. 5.

Andrijauskas A. „Šiuolaikinė estetika: kaip randasi naujos idėjos.“ Gimtasis kraštas, 1996. Saus. 4.

Andrijauskas A. „Įsivaizduojamų formų pasaulio archeologas.André Malraux.“ Šiaurės Atėnai, 1996. Saus. 13. P. 5–8.

Andrijauskas A.  “La philosophie de l’ art an travers des branches scientifiques qui s’y rapportent.” XIII–e Congrès International d’ Esthétique. Abstracts, Lathi, 1995.

Andrijauskas A.  “Piligrim of the Orient: the poetic world of photographer P. Normantas.” Lithuanian in the World, 1996. Vol. 4. No 4. P. 54–56.

Andrijauskas A. „Hermeneutikos akiračiai: M. Heideggerio universalizmas; H.G. Gadamerio sintezė: meno filosofija.“ Darbai ir dienos, 1996. Nr.2 (T.II). P. 107–117.

Andrijauskas A. „Klasikinė indų estetika.“ Filosofija, sociologija, 1996. Nr. 2, P. 60–71.

Andrijauskas A. „Klasikinio daoizmo estetika: Laozi ir Zhuangzi.“ Filosofija, sociologija, 1996. Nr. 3. P. 51–57.

Andrijauskas A. „Laozi ir daoizmo filosofijos idėjų pasaulis.“ Naujoji Romuva, 1996. Nr. 3–4. P. 74–79.

Andrijauskas A. „Goethe. Тarp spontaniško dvasios polėkio ir savęs.“ Šiaurės Atėnai, 1996. Vasaris.

Andrijauskas A. „Novalis. Tarp magiškojo idealizmo ir blaivaus proto.“ Šiaurės Atėnai, 1996. Gegužis.

Andrijauskas A. „Hölderlyn. Tarp klasikos ilgesio ir beprotybės.“ Šiaurės Atėnai, 1996. Gegužis.

Andrijauskas A. „Rytų piligrimo Pauliaus Normanto poetikos pasaulis.“ Lietuvos rytas, 1996. Rugs. 24.

Andrijauskas A., Sakalauskas T. „Dialogas.“ Švyturys, 1996. Nr. 11–12.

Andrijauskas A.  “Historiosophic Value of Post­modernism and the Transformation of the Classical Western Aesthetics.” Aesthetics for the Future. Cracow, 1996. P. 5–17.

Andrijauskas A. „Hommage à Mikel Dufrenne.“ Naujoji Romuva. 1997. Nr. 1–2. P. 74–75.

Andrijauskas A. „Pasaulinės metacivilizacijos saulėteky.“ Liaudies kultūra, 1997. Nr. 1. P. 4–9.

Andrijauskas A. „Komparatyvizmas ir Rytų estetikos pasaulis.“ Munro T. Rytų estetikos ir meno pasaulis. Vilnius, 1997. P. 3–25.

Andrijauskas A. „Zhuangzi estetinių idėjų pasaulis.“ Filosofija, sociologija, 1997. Nr. 1. P. 60–69.

Andrijauskas A. „Viduramžių indų meno ypatumai.“ Indra’96. Vilnius, 1997. P. 11–18.

Andrijauskas A. „A. Toynbee’o idėjų pasaulis.“ Metai, 1997. Nr. 5. P. 117–122.

Andrijauskas A. „R. Wittkower: Genijus, beprotybė ir melancholija.“ Metai. 1997. Nr. 3. P. 127–136.

Andrijauskas A. „O. Spenglerio lyginamoji istorinė kultūros morfologija.“ Liaudies kultūra, 1997. Nr. 4. P. 56–65.

Andrijauskas A. Cultural Pluralism and the Contours of Metacivilization // Cultural Pluralism and Culture of Peace, UNESCO, 1997, P. 14–15.

Andrijauskas A. „Schopenhaueris A.: Išlaisvinti žmogų iš ‘valios gyventi’ vergijos.“  Nuo Kierkegoro iki Kamiu. Vilnius, 1997. P. 29–49.

Andrijauskas A. „J. Ortega y Gasetas: Puoselėti oazes kultūros dykvietėje.“ Nuo Kierkegoro iki Kamiu. Vilnius, 1997. P. 107–125.

Andrijauskas A. „Croce B.: Menas aukščiausia dvasios apaiška.“ Nuo Kierkegoro iki Kamiu. Vilnius, 1997. P. 164–180.

Andrijauskas A. „Klasikinės Vakarų metafizikos dekonstrukcija postmodernizmo filosofijoje.“ Posmodernizmas ir jo vieta filosofijoje. Vilnius, 1997. P. 23–26.

Andrijauskas A. „Malraux A: Įsivaizduojamų formų pasaulio archeologas.“ Nuo Kierkegoro iki Kamiu. Vilnius, 1997. P. 226–243.

Andrijauskas A. „Daoizmo idėjų pasaulis posmodernistinės kultūros kontekste.“ // Laozi. Vilnius, 1997. P. 262–272.

Andrijauskas A.  “Отражение разрушающейся “гармонии мира» в стиле повествования А. Платонова конца двадцатых годов ”. // Sprache und Erzählhaltung bei A.Platonov. Herausgegeben von R. Hodel und J.P. Locher, ed. Peter Lang, Bern–Berlin–Frankfurt a. M.–New York–Paris–Wien, 1997. P. 13–20.

AndrijauskasA.  “Kризис классики и поиски новой “неклассической метафизики” // Перспективы метафизики. Kлассическая и неклассическая метафизика на рубеже веков, РАН (СПб. Oтделение),  Санкт–Петербург, 1997. с. 7–15.

Andrijauskas A.  “La philosophie de l’art au travers des branches scientifiques qui s’y rapportent.” Aesthetics in Practice. Procedings of the XIII th International Congress of Aesthetics. Latchi: University of Helsinki, 1997.

Andrijauskas A. „Pasaulinės metacivilizacijos saulėteky.“ Liaudies kultūra, 1997. Nr. 1. P. 4–9.

Andrijauskas A.  “Search for Dialogue between Lithuanian and Japanese Art:  Traditions in the Prospect of Com­parativism.” Lithuania and Japan: Perspectives of Bilateral Relations. Vilnius: URM leidykla, 1997. P. 101–104.

Andrijauskas A. „Japonų No ir Bunraku teatrinės estetikos pasauliai.“ Lėlė ir kaukė. Vilnius: Gervelë, 1998. P. 38–55.

Andrijauskas A.  “Historiosophical Meaning of Postmo­der­nism and the Transformation of the Classical Western Aesthetics.” Spectrum, Studies in the History of Culture. Vol. 2(4). Vilnius, Gervelė, 1998 P. 207–220.

Andrijauskas A. „Japonų klasikinės (Ukiyo–e) graviūros pasaulis.“ Krantai, 1998. Nr. 3. P. 43–57.

Andrijauskas A. „Klasikinės civilizacijos teorijos meta­morfozės.“ Filosofija, sociologija, 1998. Nr. 1. P. 57–66.

Andrijauskas A. „Kultūrinis pliuralizmas ir metacivilizacijos kontūrai.“ Kultūrinis pliuralizmas ir taikos kultūra. Vilnius: UNESCO, 1998. P. 41–51.

Andrijauskas A. „Kultūrinio polilogo paieškos šiuolaiki­niame pasaulyje.“ Liaudies kultūra, 1998, Nr. 3. P. 10–13.

Andrijauskas A. „Pasąmonės pasaulio archeologija.“ Darbai ir dienos, 1998. Nr. 7(16). P. 41–55.

Andrijauskas A. „Postmodernistinė civilizacijos teorija.“ Metai, 1998. Nr. 4. P. 121–129.

Andrijauskas A.  “Cultural Pluralism and the Contours of Metacivilization.” Culture Pluralism and Culture of Peace. Vilnius: UNESCO, 1998. P. 28–41.

Andrijauskas A.  “Historical Philosophical Meaning of Post­modernism and the Transformation of the Classical Western Aesthetics.” Kornewishche O. A Book of Non–Classical Aesthetics. Moscow, 1998. P. 21–30.

Andrijauskas A. „Soren  Kierkegaard.“ Pokalbiai apie skandinavų rašytojus. Vilnius, 1998. P. 15–41.

Aндрияускас A. “Историческое значение постмодернизма и восточный эстетический интуитивизм (Kвопросу об истинах постмодернистского сознания).” KoрневищeO. B. Kнигaнеклассической эстетики.  Moсквa, 1998. с. 15–37.

AndrijauskasA. „Komparatyvistinėsmetodologijosprincipai.“ Darbai ir dienos, 1998. Nr. 8/17. P. 17–24.

Andrijauskas A.  “Recherches des principes de ‘l’esthétique non–classique.’” XIV th. International Congress of Aesthetics. “Aesthetics as Philosophy”, Ljubljana –1998, Proceedings, Part  2, Selected Papers // Filozofski Vestnik, 2/ 1999, Ljubljana, 1999. P. 9–15.

Andrijauskas A. „Civilizacijos teorijos metamorfozės ir komparatyvizmo idėjų sklaida.“ Kultūra ir civilizacija. Vilnius, 1999. P. 9–156.

Andrijauskas A. „Komparatyvistinės kultūrologijos vieta kultūros fenomeną tyrinėjančių mokslų sistemoje.“ Kultūros istorijos tyrinėjimai. T. 5. Vilnius, 1999. P. 36–86.

Andrijauskas A. „Komparatyvizmo antinomijos: kultūros mokslų sintezės paieškos.“ Logos, 1999, Nr. 17. P. 75–106.

Andrijauskas A. „Wölfflino bevardė meno istorija.“ Wölfflinas H. Pagrindinės meno istorijos sąvokos. Vilnius: Pradai, 1999. P. 249–267.

Andrijauskas A. „Emilio Durkheimo sociologizmo principai. “// Durkheim E. Elementarios religinio gyvenimo formos. Vilnius: Vaga, 1999. P. 494–514.

Andrijauskas A. „Trys XX a. pirmosios pusės kultūros antropologijos žingsniai, d. I.“ Liaudies kultūra,1999. Nr. 5. P. 59–65.

Andrijauskas A. „Trys XX a. pirmosios pusės kultūros antropologijos žingsniai, d. II.“ Liaudies kultūra,1999, Nr. 6. P. 63–66.

Andrijauskas A. „Komparatyvistinės metodologijos erdvės.“ Darbai ir dienos, 1999. Nr. 8 (17). P. 17–24.

Andrijauskas A. „‘Analų’ mokyklos lyginamieji civilizacijos istorijos tyrinėjimai.“ Humanistica, 1999. Nr. 3. P. 28–34.

Andrijauskas A. „Kultūra kultūrų apsuptyje. Komparatyvistinės kultūros teorijos principai.“ Metai, 1999. Nr. 6. P. 115–128.

Andrijauskas A. „Mąstymo transformacijos postklasikiniame diskurse.“ Tiesa, galia, solidarumas. Vilnius: Eugrimas, 1999. P. 5–10.

Andrijauskas A. „Dvasinė kultūra ir civilizacijų santykių raidos perspektyvos.“ Dvasinės kultūros svarba žmonijos ateičiai. Vilnius, 1999. P. 2–5.

Andrijauskas A., J. Bajarūniene. „Hugo von Hofmannsthal.“ Pokalbiai apie austrų rašytojus. Vilnius: Pradai, 1999. P. 7–42.

Andrijauskas A. „Erwino Panofsky meno teorijos principai.“ Logos, 1999. Nr. 19. P. 149–151.

Andrijauskas A. „Civilizacijos teorijos modifikacijos XIX–XX a. sandūroje.“ Filosofija, sociologija.1999, Nr. 4. P. 3–13.

Andrijauskas A. „J. Ortegos y Gasseto kultūros ir meno filosofija.// J. Ortega y Gassetas Mūsų laikų tema ir kitos ese,  Vaga, Vilnius, 1999. P. 519–540.

Andrijauskas A. „Jurgio Baltrušaičio menotyros koncepcija.“ Humanistica, 1999. Nr. 4(6). P. 23–32.

Andrijauskas A. „Paulaus Normanto Rytų pasaulis.“ Normantas P. Budos vaikai. Vaga: Vilnius, 1999. P. 15–18.

Andrijauskas A.,  A. Gaižutis. „Antikos estetikos metmenys.“ Estetikos istorija. Antologija. T. 1. P. 445–455.

Andrijauskas A. „Estetinės senovės iranėnų pažiūros.“ Estetikos istorija. Antologija. T.1. P. 111–113.

Andrijauskas A. „Estetinės senovės žydų pažiūros.“ Estetikos istorija. Antologija. T.1. P. 81–84.

Andrijauskas A. „Grožis ir meno kanonai senovės Egipte.“ Estetikos istorija. Antologija. T.1. P. 27–35.

Andrijauskas A. „Grožis šumerų ir babiloniečių akimis.“ Estetikos istorija. Antologija. T. 1. P. 55–60.

Andrijauskas A. „Senovės indų estetika.“ Estetikos istorija. Antologija. T.1. P. 135–150.

Andrijauskas A. „Senovės kinų estetika.“ Estetikos istorija. Antologija. T. 1. P. 273–288.

Andrijauskas A. „Senovės Rytų estetikos metmenys.“ Estetikos istorija. Antologija. T. 1. P. 19–26.

Andrijauskas A. „Carl Gustav Jung: gyvenimo ir mąstysenos trajektorijos.“ // Carl Gustav Jung Psichoanalizė ir filosofija. Rinktinė, Pradai: Vilnius, 1999.  P. 355–384.

Andrijauskas A., D. Judelevičius. „James Joyce.“ Pokalbiai apie anglų rašytojus. Vilnius: Pradai, P. 245–273.

Andrijauskas A. „Būtina žurnalistų ir intelektualų sąjunga.“ Žurnalistų žinios, 1999.03.31.

Andrijauskas A. „James Joyce. Tarp tėvynės ir pasaulio.“ Šiaurės Atėnai, 1999.01.09, Nr.1 (442), 1999.01.16, Nr.2 (443).

Andrijauskas A. „Hugo von Hofmannsthal. Tarp grožio idealų  ir komplikuotos realybės.“ Šiaurės Atėnai, 1999.01.31, Nr.4 (445), 1999.02.05, Nr.5 (446).

Andrijauskas A. „ Charles Baudelaire. Tarp nuopolio ir idealo.“ Šiaurės Atėnai, 1999.09.04, Nr. 34 (475), 1999.09.11, Nr.35 (476).

Andrijauskas A. „Stephanas Mallarme. Tarp šaltai spindinčio grožio ir mirties atspindžių.“ Šiaurės Atėnai, 1999.10.02, Nr. 37 (478), 1999.10.09, Nr. 38 (479).

Andrijauskas A. „ Gustav Flaubert. Tarp romantinio polėkio ir preciziško realizmo.“ Šiaurės Atėnai, 1999.11.20, Nr.44 (485), 1999.11.27, Nr.45 (486), 1999.12.04, Nr. 46 (487).

Andrijauskas A. „Mokslas Rytų ir Vakarų civilizacijų kultūros sistemose.“ Humanistica, 2000. Nr. 1(7). P. 31–50.

Andrijauskas A. „Japonų klasikinės (ukiyo–e) graviūros pasaulis.“ 100 senųjų japonų graviūrų. Vilnius, 2000. P. 1–9.

Andrijauskas A. „Difuzionizmas ir L. Frobeniuso lyginamoji istorinė kultūros morfologija.“ Liaudies kultūra, 2000. Nr. 3. P. 58–63.

Andrijauskas A. „A. Comte pozityvistinės civilizacijos teorijos principai.“ Humanistica, 2000. Nr. 2(8). P. 3–8.

Andrijauskas A. „Simbolinio mąstymo atspindžiai Romo Oranto grafikoje.“ Romas Orantas.  Būti savimi,..  Piešiniai, iliustracijos, tekstai. Vilnius: Charibde, 2000. P. 131–140

Andrijauskas A. „Reflections of Symbolic Thinking in the Graphic Art of Romas Orantas.“ Romas Orantas. To be Yourself… Drawings, Illustrations, Texts. Vilnius: Charibde, 2000. P. 146–151.

Andrijauskas A. „Kultūros universumas: morfologinės analizės prolegomenai.“ Kultūrologija. Vilnius: Gervelė, 2000. P. 12–166.

Andrijauskas A. „Komparatyvistinės ir kultūrfilosofinės tendencijos A.Warburgo ikonologijoje.“ Logos. Nr. 23, 2000. P. 58–88.

Andrijauskas A. „Arnoldo Hauserio meno sociologija.“ Logos. Nr. 23, 2000. P. 183–188.

Andrijauskas A. „L. Lévy–Brühlio ir P.Masson–Ourselio lyginamosios studijos.“ Filosofija, sociologija. Nr. 4, 2000. P. 16–20.

Andrijauskas A. „M.K. Čiurlionio kūryba  XX a. modernistinio meno kontekste.“ M. K. Čiurlionis ir lietuvių muzikinės kultūros raida. Vilnius, 2000. P. 18–48.

Andrijauskas A. „Apie Rytus ir Vakarus ir šiuolaikinę civilizaciją.“ Indra. Rytų kultūros almanachas. Vilnius, 2000. P. 9–13.

Andrijauskas A. „Gamta ir žmogus M.K. Čiurlionio kūryboje.“ Atgimimas. Nr. 33, 2000, rugsėjo 22 d.. P. 13.

Andrijauskas A. „Paul Verlaine. Tarp skandalingo siautulio ir rafinuotos lyrikos.“ Šiaurės Atėnai, 2000.01.08, Nr. 1 (491), 2000.01.15, Nr. 2 (492).

Andrijauskas A., L. Jakentaite, A. Juozaitis. Dar kartą amžiaus pradžios lietuvis. M.K. Čiurlionis.“ Šiaurės Atėnai, N. 35(525), 2000.09.23 ir Nr. 36 (526), 2000. 09. 30.

Andrijauskas A. „Romo Oranto knyginė grafika.“ 7 meno dienos, 2000.12.01.

Andrijauskas A. „Apie Rytus ir Vakarus ir šiuolaikinę civilizaciją.“ Indra. Rytų kultūros almanachas. Vilnius, 2000. P. 9–14.

Andrijauskas A. „Rytų ir Vakarų dichotomija civilizacinės komparatyvistikos požiūriu.“ Acta Orientalia Vilnensia, Nr. 1, 2000. P. 11–27.

Andrijauskas A. „Jakobo Burckhardto kultūros ir meno istorijos koncepcija.“ Menotyra, 2000, Nr.4 (21), V., 2000. P. 4–11.

Андрияускас А. Восток и Запад в зеркале современной компаративистской

методологии// Диалог цивилизаций: Восток–Запад,Издательство Российского

университета дружбы народов, Москва, 2000, с. 65–83.

Andrijauskas A. „Japonų Muromachi epochos estetika ir menas.“ Humanistica, Nr 1(9), 2001. P. 46–61.

Andrijauskas A. „Japonų Kamakuros epochos estetika ir menas.“ Humanistica, Nr 2(10), 2001. P. 63–77.

Andrijauskas A. „Jurgis Mačiūnas ir Fluxus estetikos principai.“ Menotyra, 2001, Nr. 1 (22). P. 47–54.

Andrijauskas A. „Kultūros sąvokos prasmių laukas.“ Logos, Nr. 24, 2001. P. 2–21.

Andrijauskas A. „Gedimino Pranskūno tapyba ir grafika.“ Logos, Nr. 24, 2001. P. 173–177:

Andrijauskas A. „Architektūra ir interjeras tradicinėje japonų estetikoje.“ Naujoji Romuva, 2001, Nr. 1, 2001. P. 65–68.

Andrijauskas A. „Keli žodžiai apie M. Skudučio vizijas.“ Logos, Nr. 25, 2001. P. 181–185.

Andrijauskas A. „Metacivilizacinės kultūros metamorfozės ir globalizacijos prieštaravimai.“ Logos, Nr. 25, 2001. P. 6–19.

Andrijauskas A. „Henri Focillono meno istorijos vizija ir ‘Formų gyvenimas’.“ Logos, Nr. 26, 2001. P. 130–136.

Andrijauskas A. „Ramūnas Čeponis. Tapyba. Grafika.“ Logos, Nr. 26, 2001. P. 113–117.

Andrijauskas A. „Informacinė revoliucija ir globalizacijos procesai.“ Logos, Nr. 26, 200I. P. 23–33.

Andrijauskas A. „Estetiniai spontaniškos japonų tapybos principai.“ Filosofija, sociologija, 2001, Nr. 1. P. 10–22.

Andrijauskas A. „Tolimųjų Rytų dailės atspindžiai M.K. Čiurlionio tapyboje.“ Krantai, 2001, Nr. 2. P. 69– 79.

Andrijauskas A. „Josefo Strzygowskio komparatyvistinis perversmas.“ Darbai ir dienos, 2001, Nr. 26. P. 245–258.

Andrijauskas A. „Europos Sąjungos idėjos metamorfozės.“ Logos, Nr. 27. P. 130–136.

Andrijauskas A. „Juozas Galkus. Žvilgsnis į kolegos dailės pasaulį.“ Logos, Nr. 27. P. 167–171.

Andrijauskas A. „Dvasinės aberacijos metas.“ Lietuvos aidas, 2001.01.03, Nr. 1 . P. 11.

Andrijauskas A. „Rytų kultūros ir M.K. Čiurlionio tapyba.“ Šiaurės Atėnai, Nr.8 (546) 2001.02.24, ir Nr. 9 (547) 2001.03.02.

Andrijauskas A. „Abstrakcijos ir kaligrafizmo sklaida JAV.“ 7 meno dienos, Nr 8 (464) 2001.02.23

Andrijauskas A. „Bundžingos (nanga) tapybos estetika. Literatūra ir menas, Nr. 9 (2837) 2001. 02. 02. ir Nr. 10 (2838) 2001.02. 09.

Andrijauskas A. „Pavojinga tyla.“ Veidas. Nr. 40, 2001. P. 34–35.

Andrijauskas A. „Kas yra kas.“ Šeimininkė  Nr. 41, 2001. P. 4.

Andrijauskas A. „Kas slypi už kovos su terorizmu?“ Literatūra ir Menas, 2001. 11.09. P. 3.

Aндрияускас A. „Koсмические визии в живописи М.К. Чюрлениса.“ XXVAкадемические чтения. Maтериалы секции “Koсмонавтикaи культурa. Moсквa, 2001. с. 88–108.                                                            

AndrijauskasA. „Pratarmė.“ Rytai–Vakarai. Komparatyvistinės studijos II. Kultūrologija– 7, Vilnius, 2001. P. 7–10.

Andrijauskas A. „Etnocentrizmo ideologijos metamorfozės: Eurocentrizmas.“ Logos, 2002, Nr. 28. P. 31–43.

Andrijauskas A. „Bronius Leonavičius.“ Logos, 2002, Nr. 28. P. 176–181.

Andrijauskas A. „Rytų ir Vakarų civilizacijų sąveika viduramžiais.“ Acta orientalia Vilnensia, Nr. 2, 2001.P. 9–29.

Andrijauskas A. „Apie pilietinę atsakomybę ir postmodernizmo paradoksus.“ Dialogas, 2002.02.08, Nr 6 (506). P. 3.

Andrijauskas A. „E. Panofsky meno teorijos principai.“ Erwin Panofsky. Prasme vizualiniuose menuose. Vilnius: Baltos lankos, 2002. P. 340–363.

Andrijauskas A. „Etnocentrizmo ideologijos metamorfozės: Neeuropietiškos ideologijos.“ Logos, 2002, Nr. 29. P. 22–35.

Andrijauskas A. „Valentinas Antanavičius.“ Logos, 2002, Nr. 29. P. 169–173.

Andrijauskas A. „Etikos reikšmė A. Schweitzerio kultūros filosofijoje.“ Filosofija, sociologija, 2002, Nr. 2. P. 10–15.

Andrijauskas A. „Vakarų filosofinės tradicijos religiniai aspektai.“ Tomizmas ir filosofijos ateitis, Vilnius, 2002. P. 225–233.

Andrijauskas A. „Etnocentrizmo ideologijos metamorfozės: Tolimieji Rytai.“ Logos, 2002, Nr. 30. P. 11–19.

Andrijauskas A. „Aistė Jurga Krasauskaitė. Tapyba, grafika.“ Logos, 2002, Nr. 30. P. 183–187.

Andrijauskas A. Pratarmė // Rytai–Vakarai: Kultūrų saveika, Lumen fondas, Vilnius, 2002. P. 4–5.

Andrijauskas A. „Komparatyvistinės filosofijos metodologinės metamorfozės.“ Rytai–Vakarai: Kultūrų saveika. Vilnius: Lumen fondas, 2002. P. 6–44.

Andrijauskas A. „Žvilgsnis į indų mąstymo tradiciją.“ Beinorius A. Sąmonė klasikinėje Indijos filosofijoje. Vilnius, 2002. P. 9–13.

Andrijauskas A. „Civilizacijos sąvokos prasmių laukas.“ Logos, Nr. 31, 2002. P. 60–74.

Andrijauskas A. „Giedriaus Kazimerėno. tapybinės vizijos.“ Logos, Nr. 31., 2002. P. 185–189.

Andrijauskas A. „Komparatyvistinės kultūrologijos erdvės.“ Rytai–Vakarai: Komparatyvistinės studijos –I, Vilnius: Vaga, 2002. P. 13–88.

Andrijauskas A. „Pratarmė.“ Rytai–Vakarai. Komparatyvistinės studijos III. Kultūrologija– 8. Vilnius, 2002. P. 6–8.

 Aндрияускас A. Чюрленис, ”Mир искусства”, рождение абстрактной и метафизической живописи.  Чюрленис  (Čiurlionis), Вильнюс: Kронтa,  2003, с. 15–45.

Andrijauskas A. Kinų mąstymo tradicija lyginamosios analizės požiūriu // Acta Orientalia Vilnensia, 2002, Nr. 3, Vilnius, 2003, P. 220–231.

Andrijauskas A. Specific Features of Traditional Japanese Medieval Aesthetics //Dialogue and Universalism, Nr. 1–2, 2003, P. 122–145.

Andrijauskas A. Kultūrologija mokslų sistemoje (pradžia) // Logos, 2003, Nr. 32, P. 98–104.

Andrijauskas A. Linas Katinas: Tapybinė architektonika // Logos, 2003, Nr. 32, P. 184–188.

Andrijauskas A. Recherches d’un dialogue des traditions esthétiques orientales et occidentales dans une perspective comparative //  The Great Book of Aesthetics. The 15 th International congress of Aestetics, Japan, Tokyo, 2001, Procedings, Tokyo, 2003, CD–ROM, ISBN4–9901701–0–5, P. 262–269.

Andrijauskas A. Kultūrologija mokslų sistemoje (pabaiga)  // Logos, 2003, Nr. 33, P. 100–114.

Andrijauskas A. Salamono Teitelbaumo tapybinės ekspresijos // Logos, 2003, Nr. 33, P. 179–184.

Andrijauskas A. Kokie tikrieji karo Irake tikslai? // Šeimininkė, 2003.04. 02, Nr. 13 (575), P. 2–3.

Andrijauskas A. Guillaume Apollinaire // Literatūra ir menas, 2003.08.22, Nr. 34 ir Nr. 35.

Andrijauskas A. Algimanto Švėgždos rytietiškas minimalizmas // Kultūros barai, 2003, Nr. 8/9, P. 6o–68.

Andrijauskas A. Neklasikinio mąstymo principai Kierkegaardo „egzistencinės krizės“ filosofijoje  // Logos, 2003, Nr. 34, P. 65–75.

Andrijauskas A. Šarūno Saukos pasąmonės archeologija // // Logos, 2003, Nr. 34. P. 179–181.

Andrijauskas A. Neklasikinio mąstymo principai Kierkegaardo „egzistencinės krizės“ filosofijoje  // Logos, 2003, Nr. 35. P. 41–52.

Andrijauskas A. Gytenio Umbraso gamtameldiškas mediatyvumas // Logos, 2003, Nr. 35. P. 195–201.

Andrijauskas A. J. Ivanauskaitės tibetietiškas orientalizmas, Metai, 2003, Nr. 11

Aндрияускас A. Эстетика Мальро // Лексикон нонклассики. Художественно–эстетическая культура  XXв., oтв. ред. В. Бычков, Mосквa, 2003. с. 283–285.

Aндрияускас A. Эстетика Ницше // Лексикон нонклассики. Художественно–эстетическая культура  XXв., oтв. ред. В. Бычков, Moсквa, 2003. с. 314–316.

Андрияускас A. Эстетика Хайдеггера // Лексикон нонклассики. Художественно–эстетическая культура  XXv., oтв. ред. В. Бычков, Moсквa, 2003. с. 476–478.

Andrijauskas A. Neklasikinio mąstymo principai Kierkegaardo „egzistencinės krizės“ filosofijoje (pabaiga)  // Logos, 2004, Nr. 36. P. 28–33.

Andrijauskas A. Jono Daniliausko vizijų ir kolorito alchemija  // Logos, 2004, Nr. 36. P. 184–190.

Andrijauskas A. Stasio Šalkauskio Rytų ir Vakarų sintezės koncepcija // Naujoji Romuva, 2004, Nr. 1. P. 18–21.

Andrijauskas A. Lietuviškosios Rytų recepcijos ir orientalizmo istoriniai pokyčiai // Liaudies kultūra, 2004, Nr. 1. P. 41–49.

Andrijauskas A. Ghiberti ir Alberti įnašas į Vakarų renesanso menotyros idėjų istoriją  // Logos, 2004, Nr. 37. P. 22–31.

Andrijauskas A. Romualdo Lankausko tapybinių abstrakcijų magija  // Logos, 2004, Nr. 37. P. 195–201.

Andrijauskas A.  Šintoizmo vaidmuo japonų kultūroje // Lietuvos aidas, 2004.02.09.

Andrijauskas A. M. Heideggerio Rytų ir Vakarų mąstymo principų sintezės ieškojimai // Filosofija, sociologija,  2004, Nr. 1. P. 1–9.

Andrijauskas A. Abstrakcija ir įsijautimas W. Worringerio menotyros koncepcijoje  // Logos, 2004, Nr. 38. P. 163–172.

Andrijauskas A. Algio Skačkausko mitinis poetinis pasaulio suvokimas  // Logos, 2004, Nr. 38. P. 197–204.

Andrijauskas A. Georges Duby Vakarų viduramžių civilizacijos vizija // Georges Duby Katedrų laikai. Menas ir visuomenė 980–1420, VDA l–la, Vilnius, 2004. P. 7–17.

Andrijauskas A. Intuityvistinė Henri Bergsono filosofija // Bergsonas H. Kūrybinė evoliucija, Margi raštai, Vilnius, 2004. P. 397–430.

Andrijauskas A. Giorgio Vasari ciklinė biologinė meno istorijos vizija  // Logos, 2004, Nr. 39. P. 170–182.

Andrijauskas A. Asociatyvaus metafizinio mąstymo apraiškos Šarūno Leonavičiaus kūryboje  // Logos, 2004, Nr. 39. P. 205–212.

Andrijauskas A. J.Baltrušaitis. East Meets West //” Lithuanian in the World, 2004. Vol. 12. No 5. P. 36–41.

Andrijauskas A. Laozi ir daoizmo idėjos postmoderno epochoje // Laozi, Vaga, Vilnius, 2004. P. 221–228.

Andrijauskas A. Metacivilizacijos kontūrai ir kultūrinis pliuralizmas // Kultūrologija 11, KFMI leidykla, Vilnius, 2004. P. 96–123.

Andrijauskas A. J.Baltrušaitis. East Meets West // Lithuanian in the World, 2004. Vol. 12. No 5. P. 36–41.

Andrijauskas A. Eugenijaus Antano Cukermano meditacijos  // Logos, 2005, Nr. 40. P. 126–136. ISSN 0868–7692

Andrijauskas A.  Traditional Japanese Medieval Aesthetics: Comparative Studies  // Contemporary Philosophical Discourse in Lithuania. Lithuanian Philosophical Studies IV. Ed. Jurate Baranova. Cultural Heritage and Contemporary Change. Series IV, Eastern and Central Europe, Volume 26. – Vashington D.C.: The Council for Reasearch in Values and Philosophy, 2005, p. 163–192. ISBN 1–56518–215–4 (pbk.)

Andrijauskas A. Vokiečių menotyros mokyklos tapsmas: Carlas Schnaase // Logos, 2005, Nr. 41. P. 182–190. ISSN 0868–7692

Andrijauskas A. S. ir P. Stanikų kūno ir veido topologija  // Logos, 2005, Nr. 41. P. 147–157. ISSN 0868–7692

Andrijauskas A. Derrida dekonstruktyvizmo estetinės erdvės // Kultūros barai, 2005, Nr. 6. P. 67–71. ISSN 0134–3106

Andrijauskas A. Derrida dekonstruktyvizmo estetinės erdvės // Kultūros barai, 2005, Nr. 7. P. 56–63.ISSN0134–3106

Aндрияускас A. Восток и Запад в зеркале современной компаративистской методологии // Регионализм как культурная альтернатива глобализации, Гродно, 2005. с. 52–56. ISBN985–417–720–3

Andrijauskas A. Giles Deleuze’o estetinės nomadologijos erdvės // Logos, 2005, Nr. 42. P. 115–129.ISSN 0868–7692

Andrijauskas A. Salomėjos Jastrumskytės pasąmonės labirintų simboliai  // Logos, 2005, Nr. 42. P. 174–183. ISSN 0868–7692

Andrijauskas A. Estetines idėjos Michelio Foucault diskurso teorijoje // Naujoji Romuva , 2005, Nr. 3, p. 30–36. ISSN 1392–043X

Andrijauskas A. Vokiečių menotyros mokyklos tapsmas: Rumohras, Kugleris, Springeris // Logos, 2005, Nr. 43, p. 165– 176. ISSN 0868–7692

Andrijauskas A. Dalios Dokšaitės sumi–e tapybos poetika // Logos, 2005, Nr. 43, p. 156– 164. ISSN 0868–7692

 Andrijauskas A. Body and Face Topology by S&P Stanikas, End of a Millenium. S&P Stanikas. White Box, New York, catalogue, 2005, p. 13–16. ISBN 9955–9760–3–9

Andrijauskas A. Pauliaus Normanto pažinimo kelio atspindžiai fotografijos lakštuose ir haiku poezijoje // Paulius Lai Vėjus Normantas Baltas, Vilnius, Petro Ofsetas, 2005, p. 5–9. ISBN 9955–668–22–9

Andrijauskas A. Stasio Mostauskio prarastojo rojaus nostalgija // Logos, 2005, Nr. 44, p. 112–123. ISSN 0868–7692

Andrijauskas A. Nomadinis mąstymas ir estetika be teritorijų // Logos, 2005, Nr. 44, p. 67–73. ISSN 0868–7692

Andrijauskas A. Pratarmė // Estetikos ir meno filosofijos transformacijos, Vilnius, KFMI, 2005, p. 6–10. ISSN 1822–3192   ISBN 9986–638–59–3

Andrijauskas A. Klasikinės Vakarų metafizinės estetikos ir meno filosofijos transformacijos: neklasikinių principų sklaida // Estetikos ir meno filosofijos transformacijos, Vilnius, KFMI, 2005, p. 12–71. (4,5 a.l.). ISSN 1822–3192   ISBN 9986–638–59–3

Andrijauskas A. Pauliaus Normanto pažinimo kelias // Naujoji Romuva,  Nr. 2005, Nr. 4, p. 71. ISSN 1392–043X

Andrijauskas A. Roland Barthes tekstualumo estetika // Metai, 2005, Nr. 10, p. 117–125.  ISSN 0134–3211

Andrijauskas A. Pratarmė // Rytai–Vakarai. Komparatyvistinės studijos – IV. Kultūrologija–12, KFMI l–kla. Sudarė A. Andrijauskas, Vilnius, 2005, p. 6–10.

Andrijauskas A. Civilizacijų polilogas: Kultūrinių kontaktų ir vertimų vaidmuo tarpcivilizacinėje komunikacijoje // Rytai–Vakarai. Komparatyvistinės studijos – IV. Kultūrologija–12, KFMI l–kla. Sudarė A. Andrijauskas, Vilnius, 2005, p. 11–47.

Andrijauskas A. Žvilgsnis į prancūzų meno sociologijos idėjų recepciją // Gaižutytė–Filipavičienė Ž. Pierre’as Bourdieu ir socialiniai meno žaidimai, KFMI l–kla, Vilnius, 2005, p. 292–298.

Andrijauskas A. Orientalistiniai motyvai Liudo Truikio pasaulėjautoje ir kūryboje // Liudui Truikiui – 100. Straipsnių rinkinys, Kaunas, 2005, p. 34–42.

Andrijauskas A. Postmodernaus mąstymo poveikis dabartinės estetikos metodologijai // Literatūros ir kitų menų sąveika, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilnius, 2005, p. 9–27. ISBN 9955–698–02–0  (buvo paleistas)

Andrijauskas A. // Nomadinis mąstymas ir estetika be teritorijų // Logos, 2006, Nr. 45, p. 43–51. ISSN 0868–7692

Andrijauskas A. // Vytenio Lingio tapybinio stiliaus transformacijos // Logos, 2006, Nr. 45, p. 102–115. ISSN 0868–7692

Андрияускас Антанас, Взаимодействие художественных традиций Востока и Запада в компаративистском искусствоведении Ю.Балтрушайтиса // Eidos, 2006. http://www.litlogos.lt/eidos(1,8 a.l.)

Андрияускас Антанас, Чюрленис и рождение абстракционизма (К вопросу о приоритете в генезисе абстрактного искусства) // Eidos, 2006. http://www.litlogos.lt/eidos(1,8 a.l.)

Andrijauskas A.  Įvadas. Sorenas Kierkegaardas ir neklasikinio mąstymo erdvės //

Egzistencijos paradoksai: Kierkegaardo filosofinės interpretacijos,  Versus Aureus, Vilnius, 2006, p. 7– 16.

Andrijauskas A. Neklasikinio mąstymo principai Kierkegaardo „eg­zis­ten­ci­nės kri­zės“ fi­lo­so­fi­joje // Egzistencijos paradoksai: Kierkegaardo filosofinės interpretacijos,  Versus Aureus, Vilnius, 2006, 17–65.

Andrijauskas A. // Vienos menotyros mokyklos formavimasis // Logos, 2006, Nr. 46, p. 119–127. ISSN 0868–7692

Andrijauskas A. // Aleksandro Vozbino linijų ir Spalvų alchemija // Logos, 2006, Nr. 46, p. 109–118. ISSN 0868–7692

Andrijauskas A., Rubavičius V.  Įžangos žodis // Lietuviškojo europietiškumo raida: dabarties ir ateities iššūkiai, KFMI L–la, Vilnius, 2006, p. 7–17.

Andrijauskas A. LDK europėjimo tendencijos ir kultūrinio tapatumo paieškos tarp Rytų ir Vakarų // Lietuviškojo europietiškumo raida: dabarties ir ateities iššūkiai, KFMI L–la, Vilnius, 2006, p. 18–48.

Andrijauskas A. Nerealizuotas lietuvių civilizacijos projektas // Naujoji Romuva, 2006, Nr. 3, p. 3–11.

Andrijauskas A.  Jacques Derrida dekonstruktyvistinės estetikos principai // Logos, 2006, Nr. 47, p. 31–47. ISSN 0868–7692

Andrijauskas A.  Lietuvos istorijos riboženkliai Giedriaus Kazimierėno tapyboje  // Logos, 2006, Nr. 47, p.80–88. ISSN 0868–7692

Andrijauskas A. Apmąstymai apie dabartinės lietuvių estetikos ir meno filosofijos slinktis // Estetikos ir meno filosofijos teritorijų kaita, KFMI L–la, Vilnius, 2006, p. 6–11.

Andrijauskas A. Postmodernaus mąstymo poveikis estetikos ir meno filosofijos teritorijų kaitai // Estetikos ir meno filosofijos teritorijų kaita, KFMI L–la, Vilnius, 2006, p. 12–87.

Andrijauskas A. Įvadas //  // Gyvenimo apologija. Nietzsche’ės teorinės interpretacijos, Versus aureus, Sudarė A. Andrijauskas, Vilnius, 2006. P. 9–11.

Andrijauskas A. Įvadas //  // Gyvenimo apologija. Nietzsche’ės neklasikinė filosofija, Versus aureus, Sudarė A. Andrijauskas, Vilnius, 2006. P. 13–68.

Andrijauskas A. Rimanto Dichavičiaus archetipinės vizijos // Rimantas Dichavičius Vizijos, Vilnius, 2006, p. 3–11.

Andrijauskas A.  Lietuvos istorijos riboženkliai Giedriaus Kazimierėno tapyboje // Kultūros barai, 2006, Nr. 10, p. 79–81.

Andrijauskas A. Maxo Dvorako meno istorijos kaip dvasios istorijos koncepcija (pradžia) // Logos, 2006, Nr. 48, p. 144–155. ISSN 0868–7692

Andrijauskas A. Archetipinės Rimanto  Dichavičiaus  vizijos // Logos, 2006, Nr. 48, p. 31–47. ISSN 0868–7692

Andrijauskas A. Vytenio Lingio tapybinė poetika // Vytenis Lingys: tapyba ir piešiniai / Paintings and Dravings, sudarytojas A. Andrijauskas, Daigai, Vilnius, 2006, p. 5–11. ISBN 9955–638–68–0

Andrijauskas A. The painting Poetics of  V. Lingys // Vytenis Lingys: Paintings and Dravings, sudarytojas A. Andrijauskas, Daigai, Vilnius, 2006, p. 12–17, p. ISBN 9955–638–68–0

Andrijauskas A. La poétique picturale de Vytenis Lingys // Vytenis Lingys: Paintings and Dravings, sudarytojas A. Andrijauskas, Daigai, Vilnius, 2006, p. 28–33.

Antanas Andrijauskas Tekstualumo estetikos erdvės: Roland Barthes // Acta litteraria comparativa. Kultūros intertekstai, Vilnius, 2006, t. 1, p. 48–64.

Andrijauskas A. Maxo Dvorako meno istorijos kaip dvasios istorijos koncepcija (pabaiga) // Logos, 2006, Nr. 49, p. 125–136. ISSN 0868–7692

Andrijauskas A. Baltų istorinių šaknų ieškojimas A.S. Každailio kūryboje // Logos, 2006, Nr. 49, p. 115–124. ISSN 0868–7692

Andrijauskas A. Technogeninė civilizacija, medijos ir kultūros globalizacija // Kultūra globalizacijos sąlygomis. Kultūrologija 13, Vilnius, 2006, p. 76–96.

Andrijauskas A. M.K. Čiurlionio kūryba – metafizinė tapyba ir poetinis siurrealizmas: simbolikos panašumai ir skirtumai // Čiurlionio amžius, Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus, Kaunas, 2006, p. 83–98. ISBN 9955–471–16–6. angl. anot. P. 169–174.

Andrijauskas A. Pratarmė // Komparatyvistinė Rytų ir Vakarų estetika, KFMI l–la. Sudarė A. Andrijauskas,Vilnius, 2006, 5–9 p.

Andrijauskas A. Pratarmė // Rytai–Vakarai. Komparatyvistinės studijos – V . Kultūrologija –14, Vilnius,  KFMI l–kla. Sudarė A. Andrijauskas, Vilnius, 2006. – 5–11 p.

Andrijauskas A. Beresnevičius ir euristinės LDK kultūros istorijos recepcijos galimybės // Rytai–Vakarai. Komparatyvistinės studijos – V . Kultūrologija –14, Vilnius,  KFMI l–kla. Sudarė A. Andrijauskas, Vilnius, 2006. – 11–43  p.

Andrijauskas A. Metodologiczne metamorfozy filosofii komparatywnej // Cologuis Communa, 2006, Nr. 1–2, p. 88–97.

Andrijauskas A. Romo Oranto grafikos poetika // Logos, 2007, Nr. 50, p. 118–128. ISSN 0868–7692

Andrijauskas A.  Baltų kultūros istorijos atspindžiai Arvydo Každailio kūryboje // Kultūros barai, 2007, Nr. 1, p. 79–81.

Andrijauskas A. Mikalojaus Konstantino Čiurlionio universalizmo horizontai  // Mikalojus Konstantinas Čiurlionis: Piešiniai, kompozicijų eskizai, grafika, Mokslo ir enciklopedijų institutas, Vilnius, 2007, p. 11–16.

Andrijauskas A. Arthuro Schopenhauerio santykis su Vakarų metafizinės filosofijos tradicija // Logos, 2007, Nr. 51, p. 6–16. ISSN 0868–7692

Andrijauskas A. Tylus Dalios Kaščiūnaitės spalvų lytėjimas  // Logos, 2007, Nr. 51, p. 86–102. ISSN 0868–7692

Andrijauskas A. Žvilgsnis į Jurgos poezijos pasaulį // Naujoji Romuva, 2007, Nr. 2, p. 3–6.

Andrijauskas A. Solomono Teitelbaumo tapybinės ekspresijos dramatizmas // Solomonas Teitelbaumas. Tapyba.Pastelės, Vilnius, Maldžio fondas, 2007, p. 5–6, 12–13.

 Andrijauskas A. Mathuros ir Gandharos mokyklų skulptūra klasikinės indų civilizacijos kontekste // Logos, 2007, Nr. 52, p. 113–125. ISSN 0868–7692

Andrijauskas A. Leonardo Gutausko ištikimybė tradicijai  // Logos, 2007, Nr. 52, p. 100–112. ISSN 0868–7692

Andrijauskas A. Kauno meno mokykla ir trys XX a. tautinės tapybos mokyklos gairės: Vienožinskis, Samuolis, Gudaitis // Naujoji Romuva, 2007, Nr. 2, p. 23–30.

Andrijauskas A. Indų architektūros estetika: vastušastros ir jų problemų laukas // Logos, 2007, Nr. 53, p. 125–141. ISSN 0868–7692

Andrijauskas A. Vienožinskio kūrybos fenomenas  // Logos, 2007, Nr. 53, p. 104–124. ISSN 0868–7692

Andrijauskas A. Pratarmė // Rytai–Vakarai. Komparatyvistinės studijos – VI , Vilnius,  KFMI l–kla. Sudarė A. Andrijauskas, Vilnius, 2007. – 9–12 p.

Andrijauskas A. Orientalistinis Jurgos Ivanauskaitės nomadizmas // Rytai–Vakarai. Komparatyvistinės studijos – VI, Vilnius,  KFMI l–kla. Sudarė A. Andrijauskas, Vilnius, 2007. – 59–81  p.

Andrijauskas A „Neaktualus“ mąstytojas ir neklasikinės filosofijos prioncipų sklaida // Valios metafizika. Schopenhauerio filosofijos interpretacijos, Versus aureus, Sudarė A. Andrijauskas, Vilnius, 2007. P. 7–26.

Andrijauskas A  Schopenhaueris ir neklasikinės filosofijos ištakos  // Valios metafizika. Schopenhauerio filosofijos interpretacijos, Versus aureus, Sudarė A. Andrijauskas, Vilnius, 2007. P. 27–84.

Андрияускас А. Восток и Запад в зеркале современной компаративистской методологии. В кн. Диалог цивилизаций как призвание. Москва:  РУДН, 1997, стр. 46–58.  

Andrijauskas A. Antano Samuolio tapybinė ekspresija  // Logos, 2008, Nr. 54, p. 121–138. ISSN 0868–7692

Andrijauskas A. Indų tradicinės estetikos teorinės ir praktinės prielaidos. Pirma dalis, // Logos, 2008, Nr. 54, p. 139–145. ISSN 0868–7692

Andrijauskas A. Kauno meno mokykla ir trys XX a. tautinės tapybos mokyklos tapsmo gairės: Vienožinskis, Samuolis, Gudaitis // Naujoji Romuva, 2008, Nr. 1, p. 59–70.

Andrijauskas A. Jono Švažo monumentalumas ir jausmingų spalvų galia  // Logos, 2008, Nr. 55, p. 116–126. ISSN 0868–7692

Andrijauskas A. Indų tradicinės estetikos teorinės ir praktinės prielaidos. Antra dalis, // Logos, 2008, Nr. 55, p. 132–139. ISSN 0868–7692

Andrijauskas A. Nuodeminga tapybos aistra // Naujoji Romuva, 2008, Nr. 2, p. 40–49.

Andrijauskas A. Čiurlionio universalumo horizontai  // M. K. Čiurlionis ir pasaulis, Sudarė ir parengė Rimantas Astrauskas, Lietuvos muzikų rėmimo fondas, Vilnius, 2008, p. 8–14.

Andrijauskas A. XX a. tautinės tapybos mokyklos tapsmo gairės: Vienožinskis, Samuolis, Gudaitis // Modernios Lietuvos dailės ištakos: Kauno meno mokykla, Acta Academia artium Vilnensis t. 49, Vilnius , 2008 p. 9–60.

Andrijauskas A. Chaimo Soutine’o tapyba L’école de Paris aplinkoje  // Logos, 2008, Nr. 56, p. 96–115. ISSN 0868–7692

Andrijauskas A. Bergsono „pozityviosios“ metafizikos santykiai su Vakarų mąstymo tradicija. Pirma dalis, // Logos, 2008, Nr. 56, p. 14–19. ISSN 0868–7692

Andrijauskas A. Rytų pasaulio bekraštybėse // Jurga. Atsiminimai, pokalbiai, laiškai, Tyto alba, Vilnius, 2008, p. 170–180. ISBN 978–9986–16–663–4

Andrijauskas A. Pratarmė // Rytai–Vakarai. Komparatyvistinės studijos – VII, Vilnius,  KFMI l–kla. Sudarė A. Andrijauskas, Vilnius, 2008. – 7–10  p. ISBN 978 9955–868–05–7

Andrijauskas A. Civilizacinių procesų dinamika, konfliktai ir raidos fazės // Rytai–Vakarai. Komparatyvistinės studijos – VII, Vilnius,  KFMI l–kla. Sudarė A. Andrijauskas, Vilnius, 2008. – 12–59  p. ISBN 978 9955–868–05–7

Andrijauskas A. Pratarmė // Estetikos ir meno filosofijos probleminių laukų sąveika, Vilnius, KFMI l–la. Sudarė A. Andrijauskas,Vilnius, 2008.–7–12 p.

Andrijauskas A. Estetikos ir meno filosofijos probleminių laukų sąveika // Estetikos ir meno filosofijos probleminių laukų sąveika, Vilnius, KFMI l–la. Sudarė A. Andrijauskas,Vilnius, 2008.–14–54 p.

Andrijauskas A., Rubavičius V. Pratarmė  // Nacionalino tapatumo tęstinumas ir savikūra eurointegracijos sąlygomis, Sudarė A. Andrijauskas, V. Rubavičius,  Kronta, Vilnius, 2008, p. 7–12.

Andrijauskas A. LDK europėjimas ir universalios tapatumo idėjos problema. Apmąstymai apie gelmines geopolitinio valstybės nuosmukio priežastis // Nacionalino tapatumo tęstinumas ir savikūra eurointegracijos sąlygomis, Sudarė A. Andrijauskas, V. Rubavičius,  Kronta, Vilnius, 2008, p. 26–59.

Andrijauskas A. Neemijos Arbit Blato kūrybos stilistinės metamorfozės  // Logos, 2008, Nr. 57, p. 139–156. ISSN 0868–7692              

Andrijauskas A. Bergsono „pozityviosios“ metafizikos santykiai su Vakarų mąstymo tradicija. Antra dalis, // Logos, 2008, Nr. 57, p. 9–16. ISSN 0868–7692

Andrijauskas A. Visi, kurie norėjo pavergti Lietuvą, pirmiausia kirto nenuolankių, laisvų žmonių galvas! // Laisvas laikraštis, 2008 lapkričio 1–7, Nr. 43, p. 12–13.

Andrijauskas A. Lipchitzas ir kubistinės skulptūros epopėja // Laisvas laikraštis, 2008 lapkričio 8–14, Nr. 44, p. 12–13.

Andrijauskas A. The Cultural–historical Memory of Grand Duchy of Lithuania as an Expression of National Identity and as a Cultural Capital Faciliting Integration into the European Union // Limes, 2008, Vol. 1, N. 2, p. 160–171. ISSN 2029–0187

Andrijauskas A. Skulptoriaus Leono Indenbaumo epopėja Paryžiuje. 7 meno dienos, 2008, gruodžio 12, p. 6–7.

Andrijauskas A. Gyvenimo virsmai ir buvimas kelyje // Gaidamavičienė I. Testamentas gyvenimo prasmei, Spindulys, Kaunas, 2008, p. 7–9. ISBN 978–609–95017–0–3

Andrijauskas A. La Ruche aplinkos dailininkai litvakai // Naujoji Romuva, 2008, Nr. 4, p. 74–83.

Андрияускас, А. Размышления о метафилософии и глубинных причинах методологических трансформаций современной компаративистской философии // Сравнительная философия : знание и вера в контексте диалога культур / Рос. акад. наук, Ин–т философии. – М. : Восточная литература, РАН, 2008. c. С.256–267.

Andrijauskas A. Įvadas. Bergsono fenomenas //  // Gyvybinis polėkis. Bergsono filosofijos interpretacijos, Versus aureus, Sudarė A. Andrijauskas, Vilnius, 2008. P. 7–14.

Andrijauskas A. Įvadas. Neklasikinio mąstymo slinktys: gyvenimo filosofijos principų transformacijos Bergsono intuityvizme  // Gyvybinis polėkis. Bergsono filosofijos interpretacijos, Versus aureus, Sudarė A. Andrijauskas, Vilnius, 2008. P. 15–54.

Andrijauskas A. Chaimas Soutine’as – tragiškojo modernizmo korifėjus // Metai, 2009, Nr. 2,  p. 124–137.

Andrijauskas A.  Civilizacinių iššūkių akivaizdoje. Gedimino Zemlicko interviu su Antanu Andrijausku. Pradžia.  // Mokslo Lietuva, 2009 m. kovo 26 d. Nr. 6 (406). P. 1, 4, 5. , Pabaiga, // Mokslo Lietuva, 2009 m. balandžio 9 d. Nr. 7 (407). P. 3–4.

Andrijauskas A. Lasaro Segallo egzotiškų vaizdinių pasaulis  // Logos, 2009, Nr. 58, p. 130–147. ISSN 0868–7692

Andrijauskas A. Ar autentiškai kultūrai yra vietos? // Respublika, 2009.04.16, 2009.04.17, 2009.04.18,  Nr. 86– 88, 3. dalys.

Andrijauskas A.  Lietuvos istorijos atspindžiai Karimierėno tapyboje //  Giedrius Kazimierėnas Lietuvos istorija tapyboje, Blue Bridge, Vilnius, 2009,  p. 6–9, 42–45, 84–87.

 Andrijauskas A. Traditional Concept of Indian and Western Beauty  in the Viewpoint of Comparative Analysis // International Scientific Conference “The Phenomen of Beauty and Its Horizons” ( Theses), Institute of Lithuanian Literature and Folklore, Vilnius, 2009, p. 3.

Andrijauskas A. Michaelio Kikoine tapybinės poetikos savitumas  // Logos, 2009, Nr. 59, p. 99–112. ISSN 0868–7692

Andrijauskas A. Specifiniai Indijos tradicinės estetikos bruožai  // Logos, 2009, Nr. 60,  p. 125–134  ISSN 0868–7692             

Andrijauskas A. Skulptūrinis Arūno Sakalausko dialogas su Lietuvos kultūros istorija, // Logos, 2009, Nr. 60, p. 116 – 124. ISSN 0868–7692

Andrijauskas A. Chagallo poetikos pasaulis // Metai, 2009, Nr. 8–9, p. 158–173. ISSN 0134–3211

Andrijauskas A. Senovės indų šilpašastros apie meistrą ir meninę kūrybą  // Logos, 2009, Nr. 61, p. 153–160,  ISSN 0868–7692              

Andrijauskas A. Gamtos grožio atspindžiai Kaliūno kūryboje  // Logos, 2009, Nr. 61, p. 142–152,  ISSN 0868–7692

Andrijauskas A. Krizė, kuri mus užklupo atsitiko ne per vieną dieną // Laisvas laikraštis, 2009.11.26.

Andrijauskas A. Postmodernistinis lūžis ir metacivilizacinės kultūros kontūrai //  Postmodernizmo fenomeno interpretacijos, Versus aureus, Vilnius, 2009,  p.  9 – 22

Andrijauskas A. Teorinės postmodernizmo ištakos  ir istoriosofinė  prasmė //  Postmodernizmo fenomeno interpretacijos, Versus aureus, Vilnius, 2009, p. 23 – 106

Andrijauskas  A. The Power of Myts and the Deconstruction of the Stereotypes of Collective Historical Memory // Lithuanian Euro–Integration, National Identity, and Collective Historical Memory, Vilnius, 2009, p. 11–12.

Andrijauskas  A.Pratarmė  // Žydų kultūros paveldas: istorija ir dabartis, Kronta, Vilnius, 2009,  p. 7 – 16.

Andrijauskas  A.Soutine’as – „prakeiktojo menininko“ tipas – L’ecole de Paris tragiškojo modernizmo estetikos kontekste // Žydų kultūros paveldas: istorija ir dabartis, Kronta, Vilnius, 2009,  p. 273 – 346.

Андрияускас, Антанас. Размышления о метафилософии и глубинных причинах методологических трансформаций современной компаративистской философии /     Религия и глобализация на просторах Евразии [Текст] / Моск. Центр Карнеги ; под ред. Алексея Малашенко и Сергея Филатова.  – Москва : РОССПЭН : Московский Центр Карнеги, 2009. С .256–267 – ISBN978–5–8243–1153–2.

Andrijauskas  A.Litvakų dailininkų ekspansija į Paryžių, Varpai 25, 2010, Šiauliai,  p. 222 – 233. ISSN 1392–0669

Andrijauskas A. Indų estetika Kamos ir Tantros energetiniame lauke  // Logos, 2010, Nr. 62, p. 162–171,  ISSN 0868–7692   

Andrijauskas A. Melancholijos ir būties tragizmo atspindžiai M. Bando tapyboje  // Logos, 2010, Nr. 62, p. 135–150,  ISSN 0868–7692

Andrijauskas A.  Jurgos Ivanauskaitės klajonės Rytų pasaulio platybėse  // Metai, 2010, Nr. 4,  p. 76–93.  ISSN 0134–3211.

Andrijauskas A. Freudo santykiai su neklasikine mąstymo tradicija ir jo metafilosofijos personažai// Logos, 2010, Nr. 63, p. 18–30,  ISSN 0868–7692                  

Andrijauskas A. Chagallo spalvų magija  // Logos, 2010, Nr. 63, p. 133–144,  ISSN 0868–7692

Andrijauskas A. Skausmingos mintys apie prof. Algį Uždavinį. IN MEMORIAM // Literatūra ir menas, 2010–07–30,  Nr. 3295

Andrijauskas A. Islamizacijos poveikis indų meninės kultūros raidai  // Naujoji Romuva, 2010, Nr. 3, p. 49–54. ISSN 1392–043X.

Andrijauskas A. Būties prasmės ieškojimai Sartre’o egzistencializme // Literatūra ir menas, 2010.11.26., Nr. 44 (3308), p. 2,3, 11.

Andrijauskas A. Skausmingos mintys apie prof. Algį Uždavinį. IN MEMORIAM // Mokslo Lietuva, 2010–09–09,  Nr. 15 (437)

Andrijauskas A. Sartre’o egzistencinės ontologijos principai (pradžia) // Logos, 2010, Nr. 64, p. 16–22,  ISSN 0868–7692   

Andrijauskas A. Antano Gudaičio ekspresyvumas kaip modernios lietuvių tautinės mokyklos raidos reiškinys  // Logos, 2010, Nr. 64, p. 144–160,  ISSN 0868–7692

Andrijauskas. Pratarmė / Rytai–Vakarai. Komparatyvistinės studijos – IX, Vilnius,  LKTI l–kla. Sudarė A. Andrijauskas, Vilnius, 2010, p. 7–9.

Andrijauskas. Erotiniai ir meilės motyvai indų kultūros tradicijoje / Rytai–Vakarai. Komparatyvistinės studijos – IX, Vilnius,  LKTI l–kla. Sudarė A. Andrijauskas, Vilnius, 2010, p. 150–170.

Andrijauskas A. Sartre’o egzistencinės ontologijos principai (pabaiga) // Logos, 2010, Nr. 65, p. 6–13,  ISSN 0868–7692

Andrijauskas A. Rytų įtakos ir menų sąveikos ieškojimai Liudo Truikio scenografijoje  // Logos, 2010, Nr. 65, p. 99–110,  ISSN 0868–7692

Andrijauskas A. Reflections on Metaphilosophy and the Underlying Causes of Methodological Transformations in Modern Comparative Philosophy // Knowledge and Belief in the Dialogue of Cultures. Ed.by Mariettta Stepanyants.Washington: The Council for Research in Values and Philosophy, 2011, p. 256–267. ISBN 978–1–56518–262–2

Andrijauskas A. Istorinės atminties perkonstravimas: požiūrio taškų ir vertybių hierarchijos konfliktas // Nacionalinis tapatumas medijų kultūroje.Konferencijos pranešimų santraukos, Vilnius, LKTI, 2010, p. 6–7.

Andrijauskas. A. Pratarmė / Rytai–Vakarai. Komparatyvistinės studijos – X. Sigitas Geda: Pasaulinės  kultūros lietuvinimas, Vilnius,  LKTI l–kla. Sudarė A. Andrijauskas, Vilnius, 2010, p. 8–14.

Andrijauskas. A. Sigito Gedos pasaulinės kultūros lietuvinimas kaip kalbos ir būties metafizika / Rytai–Vakarai. Komparatyvistinės studijos – X. Sigitas Geda: Pasaulinės  kultūros lietuvinimas, Vilnius,  LKTI l–kla. Sudarė A. Andrijauskas, Vilnius, 2010, p. 57–133.

Andrijauskas A.  straipsniai paskelbti enciklopedijoje: “Estetikos enciklopedija, sud. Juozas Mureika, Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, Vilnius, 2010 (prie straipsnio pavadinimo nurodyti leidinio puslapiai ir spaudos ženklų skaičius)

1.       Andrijauskas A. arbatos ceremonijos menas, p. 39–40,         2486                                     

2.       Andrijauskas A. aware, mono no aware,  p. 55                     2170                                     

3.       Andrijauskas A.Bergsonas Henri, p. 67–68  4544                                            

4.       Andrijauskas A. Bi, p. 69,                             1836                                            

5.       Andrijauskas A. Bonsai, p. 74–75,                1886                                            

6.       Andrijauskas A.bunjinga (nanga), p. 79–803439                                            

7.       Andrijauskas A.Bunraku, p. 80                     1130                                            

8.       Andrijauskas A.Burckhardt Jacob Christopher, 80–81          1830                                     

9.       Andrijauskas A.Chikamatsu Monzaemon, p. 82–83              1605                                     

10.     Andrijauskas A. Croce Benedetto, p. 87       3455                                            

11.     Andrijauskas A.Čan estetika, p. 88               3046                                            

12.     Andrijauskas A.Dōgen Kiger, p. 109–110   2514                                            

13.     Andrijauskas A. Dufrenne Mikel, p. 112–113                       2911                                     

14.     Andrijauskas A. Dzen estetika, p. 119–120  4650                                            

15.     Andrijauskas A. egzistencializmo estetika, p. 124                 2492                                     

16.     Andrijauskas A.Fiedler Konrad, p. 189–190                        3884                                     

17.     Andrijauskas A.formalizmas, p. 195–196    3165                                            

18.     Andrijauskas A.Fujiwara no Shunzei, p. 201–202                1613                                     

19.     Andrijauskas A. Fujiwara no Teika, p. 202   1698                                            

20.     Andrijauskas A.Gombrich Ernst Hans Josef, p. 216–217      4611                                     

21.     Andrijauskas A.Haiga, p. 230                       3332                                            

22.     Andrijauskas A. Haiku, 230–231                  3252                                            

23.     Andrijauskas A.Hauser Arnold, p. 234         2725                                            

24.     Andrijauskas A. Ikebana, p. 252–253           1259                                            

25.     Andrijauskas A. yamato–etapybos estetika,                         3421                                     

26.     Andrijauskas A.Ikkyū Sōjun, p. 253             1138                                            

27.     Andrijauskas A.Yūgen, p. 271–272              2460                                            

28.     Andrijauskas A. japoniškųjų sodų estetika, p.280–281         5139                                     

29.     Andrijauskas A.japonų estetika, p. 281–28411 939                                         

30.     Andrijauskas A. japonų estetinės kategorijos, p. 284             2508                                     

31.     Andrijauskas A.Jaspers Karl Theodor, p. 284–285                3197                                     

32.     Andrijauskas A.Kaligrafija, p. 291–292        5011                                            

33.     Andrijauskas A. Ki no Tsurayuki, p. 307      2739                                            

34.     Andrijauskas A.Kierkegaard Søren, p. 302–303                    4433                                     

35.     Andrijauskas A.Kūkai, arba Kobo Daishi, p. 326–327          1912                                     

36.     Andrijauskas A. Malraux Andre, p. 356–357                        4288                                     

37.     Andrijauskas A. Mandala, p. 358                  2265                                            

38.     Andrijauskas A. Matsuo Bashō, p.376–377  2398                                            

39.     Andrijauskas A. Motoori Norinaga, p. 436   2726                                            

40.     Andrijauskas A.Murasaki Shikibu, p. 439    3620                                            

41.     Andrijauskas A.Nietzsche Friedrich Wilhelm, p. 458–459   4578                                     

42.     Andrijauskas A. Nijō Yoshimoto, p. 459      1650                                            

43.     Andrijauskas A.Nishikawa Sukenobu, p. 459–460                2098                                     

44.     Andrijauskas A.Nō, p. 460                            3262                                            

45.     Andrijauskas A. Okashi, p. 466                     1379                                            

46.     Andrijauskas A.Ortega y Gasset José, p. 467–468                3978                                     

47.     Andrijauskas A.Panofsky Ervin, p. 473–474                         4290                                     

48.     Andrijauskas A.Read Herbert, p. 513–514  4331                                            

49.     Andrijauskas A. Riegl Alois, p. 523–524      2973                                            

50.     Andrijauskas A.Sabi, p. 534                         2189                                            

51.     Andrijauskas A.Sartre Jean Paul, p. 540–541                       3608                                     

52.     Andrijauskas A.Schopenhauer Arthur, p. 545–546              4535                                     

53.     Andrijauskas A.Sei Shōnagon, p. 547          2274                                            

54.     Andrijauskas A. Sen no Rikyū, p. 549          1768                                            

55.     Andrijauskas A. Sesshū, p. 552                     1646                                            

56.     Andrijauskas A.  suibokuga, arba sumi–e, tapyba, p. 580      3185                                     

57.     Andrijauskas A.  šintoizmo estetika, p. 587  2346                                            

58.     Andrijauskas A. Tokonoma, p. 608                 828                                            

59.     Andrijauskas A. Tosa Mitsuoki, p. 609–6101638                                            

60.     Andrijauskas A. Tradicija, p. 610–611          2896                                            

61.     Andrijauskas A. ukiyo–e raižyba, arba                                                              

          klasikinė japonų graviūra, p. 614–615           3869                                            

62.     Andrijauskas A.  Wabi, p. 632                       1912                                            

63.     Andrijauskas A.Wölfflin Heinrich, p.636–637                     3306                                     

64.     Andrijauskas A.Zeami, Zeami Motokiyo, p. 638–639          1808                                    

65.     Andrijauskas A.  Zenga, p. 639                     4239                                            

66.     Andrijauskas A.Daoizmas, p. 94–95            4472                                            

67.     Andrijauskas A.Fengliuestetika, p. 186–187                       1606                                     

68.     Andrijauskas A. Guo Xi (Guo Si), p. 228     2146                                            

69.     Andrijauskas A.Intelektualai (wenrenhua) , p. 260–261       2242                                     

70.     yin ir yang teorija, p. 268                               1292                                            

71.     Andrijauskas A. konfucianizmo estetika, p. 319–320            3333                                     

72.     Andrijauskas A.Konfucijus (Kong Fuzi) , p. 320–321          1846                                     

73.     Andrijauskas A.Laozi (Laodzi) , p. 339        2421                                            

74.     Andrijauskas A.Mengzi arba Mencius, p. 390                       1137                                     

75.     Andrijauskas A. Mi Fu, Mi Fei, p. 427          1593                                            

76.     Andrijauskas A.Shi Tao (Ši Tao), p. 554       1522                                            

77.     Andrijauskas A.Su Shi (Su Ši), p. 584          1198                                            

78.     Andrijauskas A.Wang Gai (Vang Gai), p.632–633               1509                                     

79.     Andrijauskas A. Wang Wei (Vang Vei), p.633                        918                                     

80.     Andrijauskas A. Wang Wei II (Vang Vei) , p.633–634         1465                                     

81.     Andrijauskas A. Xie He (Sie He) , p.645      1295                                            

82.     Andrijauskas A. Xunzi (Sundzi) , p. 645      1238                                            

83.     Andrijauskas A. Zhang Yen Yuanis, p. 640  1077                                            

84.     Andrijauskas A. Zhuangzi (Džuangdzi) , p. 640                    1988                                     

85.     Andrijauskas A. Zong Bing (Dzong Bing) , p. 640–641       2172                                     

86.     Andrijauskas A. Abhinavagupta, p. 8           1972                                            

87.     Andrijauskas A.alamkarikų mokykla, p.14      671                                            

88.     Andrijauskas A. Anandavardhana, p. 23      1519                                            

89.     Andrijauskas A. Bhamaha, p. 69                     866                                            

90.     Andrijauskas A. Čitralakśana, p. 84              1146                                            

91.     Andrijauskas A. Dandin (Dandinas) , p. 93  1526                                            

92.     Andrijauskas A. dhvani, p. 105                       694                                            

93.     Andrijauskas A.Gitalamkara, p. 213             1406                                            

94.     Andrijauskas A. Jagannatha (Džaganatha) , p.278, 1386                                  

95.     Andrijauskas A.Natyašastra, p. 445–446      1949                                            

96.     Andrijauskas A. raga, p. 512                        1181                                            

97.     Andrijauskas A. šilpašastra, p. 556                  916                                            

98.     Andrijauskas A. šilpinas, p. 556                    1552                                            

99.     Andrijauskas A. Vamana, p. 620                   1877                                            

100    Andrijauskas A. Vastrušastra, p. 621            1398                                            

101    Andrijauskas A.Viśvanatha Kaviraja, p. 626, 1509                                          

Andrijauskas A. Sigito Gedos potencialas, kūrybos procesas ir meninės išraiškos priemonės // Šiaurės Atenai, Nr. 2 (1020),  2011 01 14, p.1,3.

Andrijauskas A. Absoliuto paieškos // 7 meno dienos, Nr. 3 (925), 2011 01 21, p. 4–5.

Andrijauskas A. Amžinybės ir tobulumo ilgesys Sigito Gedos poezijoje // Literatūra ir menas, Nr. 3, 2011. 01 21, p. 2,11.

Andrijauskas A. Indų poetikos raida: Bhamaha ir Dandinas  // Logos, 2011, Nr. 66,  p. 98–107,  ISSN 0868–7692

Andrijauskas A. Vytautas Bredikis: Kūryba fotomeno ir kitų muzų haremo prieglobstyje  // Logos, 2011,  Nr. 66, p. 86–97,  ISSN 0868–7692

Andrijauskas A. Deleuze’o  nomadologijos erdvės // Varpai, almanachas, 26, 2011, p. 164–186. ISSN 1392–0669

Andrijauskas A.  Sigitas Geda: talentas ant skustuvo ašmenų  // Metai, 2011, Nr. 5,  p. 79–89.  ISSN 0134–3211.

Andrijauskas A. Totalinis konformizmas, vergiškumas – štai kur pati didžiausia mūsų tautos problema // Laisvas laikraštis, 2011 m. birželio 18– liepos 1 d. Nr. 24, p. 6–9.

Andrijauskas A. Apie Sigito Gedos potencialą, kūrybos procesą ir meninės išraiškos priemones // Laisvas laikraštis, 2011 m. birželio 18– liepos 1 d. Nr. 24, p. 12–14.

Andrijauskas A. Indų poetikos raida: Vamana ir Radžasekhara  // Logos, 2011, Nr. 67,  p. 105–113,  ISSN 0868–7692

Andrijauskas A. Intelektualioji Žibunto Mikšio grafika  // Logos, 2011,  Nr. 67, p. 94–104,  ISSN 0868–7692

Andrijauskas A. Chagallo kūrybinės biografijos vingiai ir poetikos pasaulis // Chagall Marc. Mano gyvenimas, Versus Aureus, Vilnius, 2011, p. 221–253.

Andrijauskas A. Psichologinės estetikos virsmas meno psichologija // Inveniens quarero. Ieškoti, rasti, nenurimti, VPU, Vilnius, 2011, p. 148–168.

Andrijauskas A. Amžinybės ilgesys indų estetikos ir meno tradicijoje // Naujoji Romuva, 2011, Nr. 3, p. 20–35. ISSN 1392–043X.

 Andrijauskas A. Prancūzų ir britų psichologinė estetika kelyje į meno psichologiją// Logos, 2011, Nr.    68,  p. 155–164,  ISSN 0868–7692

Andrijauskas A. Egzilio lemties atspindžiai Théo Tobiasse’o meno vaizdiniuose  // Logos, 2011,  Nr. 68, p. 138–154,  ISSN 0868–7692

Andrijauskas A. Pratarmė // Rytai–Vakarai. Komparatyvistinės studijos – XI. Kultūrų sąveikos, Vilnius,  LKTI l–kla. Sudarė A. Andrijauskas, Vilnius, 2011, p. 7–10.

Andrijauskas A. Indų poetikos tradicijos metamorfozės: nuo Anandavardhanos iki Džaganathos// Rytai–Vakarai. Komparatyvistinės studijos – XI. Kultūros sąveikos, Vilnius,  LKTI l–kla. Sudarė A. Andrijauskas, Vilnius, 2011, p. 392–413.

Andrijauskas A. Istoriniai atminties virsmai ir medijos: vertybių hierarchijos konfliktas // Nacionalinis tapatumas medijų kultūroje, Sudarė Žilvinė Gaižutytė–Filipavičienė, Vytautas Rubavičius, Kitos knygos, Kaunas, 2011, p. 199–208.

Andrijauskas A. M.K. Čiurlionis and the East. Part 1.  // Lithuanus,  Chicago, Nr. 57:4 (2011), p. 65–78. ISSN 0024–5089.

Andrijauskas A. Prancūzų ir britų psichologinė estetika kelyje į meno psichologiją// Logos, 2011, Nr.    69,  p. 135–140,  ISSN 0868–7692

Andrijauskas A. Reflections on Metaphilosophy and the Underlying Causes of Methodological Transformations in Modern Comparative Philosophy // Knowledge and Belief in the Dialogue of Cultures. Ed.by Marietta Stepanyants.Washington: The Council for Research in Values and Philosophy, 2011, p. 256–267. ISBN 978–1–56518–262–2

Andrijauskas A. Eidukevičiaus blausių spalvų kolorito švytėjimas // Logos, 2011,  Nr. 69, p. 109–122,  ISSN 0868–7692

Andrijauskas A. Indų miniatiūrinės tapybos sklaida islamizacijos laikotarpiu (pradžia, LKTI)// Logos, 2012,  Nr. 70, p. 105–112,  ISSN 0868–7692

Andrijauskas A. M.K. Litvak Art in the Context of the École de Paris  // Lithuanus,  Chicago, Nr. 58:1 (2012), p. 8–28. ISSN 0024–5089.

Andrijauskas A. Meno psichologija ir meninės kūrybos procesų psichologija meną tyrinėjančių mokslų sistemoje  // Varpai, almanachas, 27, 2012, p. 187–204. ISSN 1392–0669

Andrijauskas A. Orientalistikos atgimimas Lietuvoje (1977–1992): orientalizmo transformacijos į orientalistika pradžia // Rytų Azijos studijos Lietuvoje– East Asian Studies in Lithuania, Vytautas Magnus University, Kaunas, 2012, p. 19–54. ISBN 978–9955–12–761–1

Andrijauskas A. Indų miniatiūrinės tapybos sklaida islamizacijos laikotarpiu  (pabaiga) // Logos, 2012,  Nr. 71, p. 114–118,  ISSN 0868–7692

Andrijauskas A. Pratarmė. Uždavinio fenomenas // Rytai–Vakarai. Komparatyvistinės studijos. Algio Uždavinio fenomenas – XII,  Vilnius,  LKTI l–kla. Sudarė A. Andrijauskas, Vilnius, 2012. – 8–14  p.    ISBN 978–9955–868–55–2;UDK  008(091); Ri–124

Andrijauskas A. Nepaprastasis Algis Uždavinys: Būties prasmės ieškojimas kūryboje // Rytai–Vakarai. Komparatyvistinės studijos. Algio Uždavinio fenomenas – XII, Vilnius,  LKTI l–kla. Sudarė A. Andrijauskas, Vilnius, 2012. – 67–93  p. ISBN 978–9955–868–55–2;UDK  008(091); Ri–124

Andrijauskas A. Algio Uždavinio įnašas į civilizacinės ir filosofinės komparatyvistikos tyrinėjimus  // Logos, 2012, Nr. 72. P. 6–18. ,  ISSN 0868–7692 

Andrijauskas A. Mstislavo Dobužinskio  architektūrinio peizažo  stiliaus  intymumas

// Logos, 2012, Nr. 72. P. 132–148.  ISSN 0868–7692

Andrijauskas A.  Vlado Eidukevičiaus įnašas į Lietuvos tautinės tapybos mokyklos tapsmą,

Naujoji Romuva, 2012, Nr. 4,  p. 10–17. ISSN 1392–043X

Andrijauskas A. Musical Paintings of Mikalojus Konstantinas Čiurlionis and  Modernism.MUSIC IN ART. International Journal for Music Iconography, New York, Vol. XXXVII, N0. 1–2, Spring–Fall 2012, p. 249–264. ISSN 1522–7464

Andrijauskas A. Merleau–Ponty egzistencinės fenomenologijos estetka įtakų apsuptyje // Logos, 2012,  Nr. 73, p. 30–41. ISSN 0868–7692

Andrijauskas A. Augustino Savicko tapybinės poetikos dramatizmas // Logos, 2012, p. Nr. 73, p. 106–121  ISSN 0868–7692

Andrijauskas A. The Work of M.K. Čiurlionis in the Context of Modern Art // Stanisław Wyspiański – Mikalojus Konstantinas Čiurlionis: The Neighbouring of Cultures, the Borderlines of Arts. Academia Ignatianum Wydawnitctwo WAM. Krakow, 2012, p. 179–198.

Andrijauskas A.  Tradicinė indų grožio samprata lyginamosios analizės požiūriu //Grožio fenomenas kultūroje–The Phenomenon of Beauty in Culture, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilnius, 2012, p. 43–70. ISBN 978–609–425–090–3 (2,0 a. l)

Andrijauskas A. Amžiaus dvasią pažinau būtent čia (Mstislavas Dobužinskis ir jo įnašas į Lietuvos dailės raidą) // Metai, 2013, Nr. 1, p. 117–135,  2 a.l. ISSN 0134–3211

Антанас Андрияускас. Воздействие восточного искусства на живопись Чюрлёниса // Наследие семьи Рерихов: проблемы сохранения и актуализации. Н. К. Рерих и М. К. Чюрлёнис. «Музей‐институт семьи Рерихов»,– СПб., 2013, c. 126–147. ISBN978‐5‐905585‐06‐7

Антанас Андрияускас. Чюрлёнис, «Мир искуства» и модернистская живопись // Наследие семьи Рерихов: проблемы сохранения и актуализации. Н. К. Рерих и М. К. Чюрлёнис.«Музей‐институт семьи Рерихов»,– СПб., 2013, c. 198–230. ISBN 978‐5‐905585‐06‐7

Andrijauskas A. “Suvokimo fenomenologija” ir Merleau–Ponty meno filosofijos ištakos // Logos, 2013,  Nr. 74, p. 45–56. ISSN 0868–7692

Andrijauskas A. Tautinio tapatumo paieškos Algirdo Petrulio koloristikoje// Logos, 2013, p. Nr. 74, p. 151–166.  ISSN 0868–7692

Andrijauskas A. M.K. Čiurlionis and the East. Part 2.  // Lithuanus,  Chicago, Nr. 59:2 (2013), p. 30–43. ISSN 0024–5089.

Andrijauskas A. Čiurlionio fenomenas dabartinės meninės kūrybos procesų psichologijos veidrodyje // Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875–1911) Jo laikas ir mūsų laikas, Sudar. G. Daunoravičienė, R. Pavilionienė. Vilnius, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2013,  p. 592–631. ISSN 978–609–8071–11–5

Andrijauskas A. Tapybos ir literatūros ontologinė interpretacija M. Merleau–Ponty meno filosofijoje // Logos, 2013,  Nr. 75, p. 107–120. ISSN 0868–7692

Andrijauskas A.  Konfucijus ir konfucianizmo filosofijos metamorfozės // Konfucijus. Apmąstymai ir pašnekesiai, Alma littera, Vilnius, 2013, p. 5–102.

Andrijauskas A.  Meno sociologijos tradicijos transformacija kritinėje P. Bourdieu koncepcijoje // Logos, 2013,  Nr. 76, p. 142–161. ISSN 0868–7692

Andrijauskas A. Vingiuotas Adomo Galdiko kelias į abstraktaus ekspresionizmo erdves // Logos, 2013, p. Nr. 76, p. 109–124  ISSN 0868–7692

Andrijauskas A. Pratarmė // Lietuvos žydų kultūros paveldas: Kasdienybės pasaulis, Sudar. A. Andrijauskas. Vilnius, LKTI, 2013, p. 9–12.

Andrijauskas A. Tautinio tapatumo paieškos litvakų dailininkų Chagallo ir Tobiasse’o kūryboje // Lietuvos žydų kultūros paveldas: Kasdienybės pasaulis, Sudar. A. Andrijauskas. Vilnius, LKTI, 2013, p. 460–494.

Andrijauskas A. The Methodological Approaches of Formalist Theory in Aesthetics and the Philosophy of Art // SOVIJUS, 2013, T. 1, Nr. 1, p. 190–208.

Andrijauskas A. Nathalie Heinich meno sociologija // Logos, 2013,  Nr. 77, p. 101–116. ISSN 0868–7692

Andrijauskas A. Erdvės ir kaligrafizmo triumfas Prano Gailiaus lyrinės abstrakcijoje // Logos,  2013, Nr. 77, p. 81–100  ISSN 0868–7692

Andrijauskas A. Petro  Repšio mitopoetinio universalizmo ištakų paieškos // Logos, 2014, Nr. 78, p. 98–111  ISSN 0868–7692

Andrijauskas A. Erdvės ir kaligrafizmo trimfas Prano Gailiaus lyrinėje abstrakcijoje // Pranas Gailius. Eagle Lake Story. Erelio ežero istorija. Parodos katalogas, Meno rinkos agentūra, Vilnius, 2014, p.  11–21.

Andrijauskas A. Le triomphe de l’espace et de la calligraphie dans l’abstraction lyrique de Pranas Gailius // Pranas Gailius. Eagle Lake Story. Erelio ežero istorija. Parodos katalogas, Meno rinkos agentūra, Vilnius, 2014, p.  23–35.

Andrijauskas A. Kinų estetiškumo samprata ir vaizduojamosios dailės traktatų savitumas // Logos, 2014,  Nr. 79, p. 74–84. ISSN 0868–7692

Andrijauskas A. Litvakų dailės tradicijos tęsimas intymioje Adomo Jacovskio tapybinėje poetikoje // Logos, 2014, Nr. 79, p. 112–122  ISSN 0868–7692

Andrijauskas A. Pratarmė // Kultūrologija 19. Rytai–Vakarai. Komparatyvistinės studijos– XIII.  Sudarė A. Andrijauskas. Vilnius:LKTI l–kla,2014, p.  7–10.

Andrijauskas A. Peizažo tapyba – aukščiausio kinų civilizacijos dvasinio skrydžio veidrodis // Kultūrologija 19. Rytai–Vakarai. Komparatyvistinės studijos– XIII. Sudarė A. Andrijauskas. Vilnius:  LKTI l–kla, 2014, p. 56–98.

Andrijauskas A. Kinų estetiškumo samprata ir vaizduojamosios dailės traktatų savitumas. Pabaiga // Logos, 2014,  Nr. 80, p. 65–72. ISSN 0868–7692

Andrijauskas A. Viktoro Vizgirdos ekspresyvių spalvų ir šiltų tonų spindėjimas // Logos, 2014, Nr. 80, p. 88–104  ISSN 0868–7692 

Andrijauskas A.  Kinų estetinių kategorijų savitumo ieškojimai / / Logos, 2014,  Nr. 81, p. 43–61.

Andrijauskas A. Litvakų modernios tapybos tradicijų tęstinumas Lietuvoje // Tautinės mažumos Lietuvoje. Virsmai ir atmintys, Sudaryt. Aivaras Stepukonis, Vilnius, LKTI,  p. 223–237.

Andrijauskas. A.  The Nāṭyaśāstra’s World of Aesthetic Ideas // Sovijus, 2014, t. 2, Nr. 2. p. 84 – 99. 

Andrijauskas A. Metaforiška Petro Repšio grafikos ir skulptūros  pasaulio poetika// Naujoji Romuva,    2014, Nr. 4, p. 24–37.

Andrijauskas A. Algimantas Švėgžda: gyvenimo keliai ir kūrybos bruožai //Mokslo Lietuva, Nr. 6 (538), 2015 m. kovo 27 d., p. 3,5. ISSN 1392-7191

Andrijauskas A. Meninės kūrybos proceso samprata kinų estetikoje // Logos, 2015,  Nr. 82, p. 137-153. ISSN 0868-7692

Andrijauskas A. Rytų Azijos ir postmoderniosios dailės sintezės paieškos ekscentriškoje Jono Maldžiūno tapyboje // Logos, 2015, Nr. 82, p. 116-129  ISSN 0868-7692 

Andrijauskas A. Kaligrafijos menas // Metai, 2015, Nr. 3, p. 112-125.ISSN 0134-3211.

Andrijauskas A. Kinų meno samprata, meno metodas, dailės mokyklos ir dailės kryptys // Logos, 2015,  Nr. 83, p. 157-168. ISSN 0868-7692

Andrijauskas A. Vytauto Kasiulio egzotiškų spalvų magijos sklaida Paryžiaus mokyklos aplinkoje. Pradžia  // Logos, 2015, Nr. 83, p. 114-120  ISSN 0868-7692 

Andrijauskas A. Conceptual Peculiarities of Artist in Chinese Traditional Philosophy of Art  // SOVIJUS, T. 3, Nr. 1, 2015, p. 82-99. ISSN 2351 - 471X

Andrijauskas A. J. Mačiūno orientalizmas ir Fluxus estetikos principai //Mokslo Lietuva, Pradžia Nr. 10 (542), 2015 m. Pabaiga Nr. 11 (543) , 2015 m. ISSN 1392-7191

Andrijauskas A. Vytauto Kasiulio egzotiškų spalvų magijos sklaida Paryžiaus mokyklos aplinkoje. Tęsinys  // Logos, 2015, Nr. 84, p. 112-121  ISSN 0868-7692 

Andrijauskas A. Adomo Matuliausko Vilniaus miesto ženklų ir simbolių poetika // Kultūros barai,  2015, Nr. 10, p. 55-56.

Andrijauskas A. Vytauto Kasiulio egzotiškų spalvų magijos sklaida Paryžiaus mokyklos aplinkoje. Pabaiga  // Logos, 2015, Nr. 85, p. 92-100  ISSN 0868-7692 

Andrijauskas A. Kultūrinės atminties atspindžiai ir tapatumo paieškos Raimondo Savicko tapyboje. Pradžia  // Logos, 2016, Nr. 86, p. 116-122  ISSN 0868-7692 

Andrijauskas A. Adomas Galdikas: A Winding Path to Lyrical Abstraction. Part 1: Kaunas and Freiburg // Lithuanian Heritage, July / August, 2016, Chicago, p. 12-16.

Andrijauskas A. Chan Aesthetics from the Perspective of Comparative Analysis // SOVIJUS, 2016, T. 4, Nr. 1, p. 190-208. ISSN 2351 - 471X

Andrijauskas A.  Gyvenimas kaip tiesos ieškojimas: Algio Uždavinio sąlytis su aplinka ir didžiaisiais praeities civilizacijų tekstais // Algis Uždavinys. Filosofija ir teurgija vėlyvojoje antikoje, Vilnius: Sophia, 2016, p. 253-259. ISBN 978-609-95089-2-4

Andrijauskas A. Kultūrinės atminties atspindžiai ir tapatumo paieškos Raimondo Savicko tapyboje. Pabaiga  // Logos, 2016, Nr. 87, p. 116-123  ISSN 0868-7692 

Andrijauskas A. Adomas Galdikas: A Winding Path to the Expanses of Lyrical AbstractionPart 2: Back in Paris and then on to the United States // Lithuanian Heritage,November / December 2016, Chicago, p. 16-19.

Andrijauskas A. Medos Norbutaitės kuriama kūno topologija ir erotinių aistrų pasaulis. Pradžia// Logos, 2016, Nr. 88, p. 107-115.  ISSN 0868-7692

Andrijauskas. A. Čiurlionis ir Dobužinskis: dviejų talentų sąveikos teritorijos// Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Vilniuje, LLT, Vilnius,  2016, p. 205-239. ISBN 978-609-425-197-9

Andrijauskas. A.  Fundamental Categories of Chinese Aesthetics // Sovijus, 2016 · T. 4 · Nr. 2, p. 78-88. ISSN 2351 - 471X

Andrijauskas, A. Meno psichologija ir menininko kūrybinis potencialas medicinos veidrodyje // Menas, terapija,sveikata, Kaunas, 2016, ISBN 978-9955-15-418-1

Andrijauskas, A. Visual Arts and Music in Traditional Chinese Art System // Music in Art. International Journal for Music Iconography, XLI/1-2 (2016), p. 137-159.

Andrijauskas A. Pratarmė // Kultūrologija 20. Rytai-Vakarai. Komparatyvistinės studijos– XIV.  Sudarė A. Andrijauskas. Vilnius:LKTI l-kla,2016, p.  7-10.

Andrijauskas A. Civilizacija ir civilizacijos: Eurocentrizmo saulėlydis “pasaulinės sistemos”teorijoje// Kultūrologija 20. Rytai-Vakarai. Komparatyvistinės studijos– XIV. Sudarė A. Andrijauskas. Vilnius:  LKTI l-kla, 2016, p. 12-48.

Andrijauskas A. Medos Norbutaitės kuriama kūno topologija ir erotinių aistrų pasaulis. Pabaiga// Logos, 2016, Nr. 89, p. 102-112.  ISSN 0868-7692

Andrijauskas A.  Pratarmė. Psichoanalizės aktualumas //  Psichoanalizės fenomeno interpretacijos, Vilnius, Vilniaus aukciono biblioteka, Sudarė  A. Andrijauskas, V. Rubavičius, Vilnius, 2016,  p. 7-10. ISBN 978-609-8014-18-1

Andrijauskas A.  Trys psichoanalitinės teorijos nuo metafizikos į metapsichologiją virsmai: Freudas, Jungas, Lacanas //Psichoanalizės fenomeno interpretacijos, Vilnius, Vilniaus aukciono biblioteka, Sudarė  A. Andrijauskas, V. Rubavičius, Vilnius, 2016,  p. 12-82. ISBN 978-609-8014-18-1


APIE  A. ANDRIJAUSKO MOKSLINIUS DARBUS

Šliogeris A. Atvirų horizontų knyga:[ recenzija].– Rec. kn.: Grožis ir menas /

A. Andrijauskas.– V., 1995 // Lit. ir menas.– 1996.– Bal.6.– p. 4.

Samalavičius A. Estetikos idėjų enciklopedija:[ recenzija].– Rec. kn.: Gro˛is ir menas /

A. Andrijauskas.– V., 1995 // Lit. ir menas.– 1996.– Bal.6.– p. 5.

Uždavinys A. Beieškant amžinojo renesanso. Rec. kn. : Grožis ir menas // Metai, 1996, Nr. 11–12, p.108–115.

Rubavičius V. Estetikos ir meno filosofijos pasaulis – lietuviškai.Rec. kn.: Grožis ir menas // LR. Mūzų malūnas, 1996.0

3.08. Nr. 56.

Poškaitė L. Japonijos grožio pagimdyta:[recenzija].  – Rec. kn.:Japonų tradicinė estetika ir menas / A.Andrijauskas.– V., 2001 // Lit. ir menas.– 2001.– birž. 15.– p. 7.

Vaitkevičius J. Tradicinės japonų estetikos ir meno pasaulio atradimas.  [Rec. Kn.: Tradicinė japonų estetika ir menas, V., 2001.– 670 p. / A.Andrijauskas ] // Logos, Nr. 36, 2004, p. 217–222.

Gediminas Zemlickas Kas pasakys, kodėl tos knygos rašosi ne taip, kaip norėtųsi // Mokslo Lietuva, 2002, Nr. 11 (257)

Juzefovič A. Mįslingas kultūros, filosofijos ir meno pasaulis [recenzija].  – Rec. kn.: Kultūros, filosofijos ir meno profiliai (Rytai–Vakarai–Lietuva) / A.Andrijauskas, V., 2004, 624 p. // Logos, Nr. 42, 2005, p. 215–222.

Suzanne Pourchier. L’art litvak et l‘école de Paris  (Antanas Andrijauskas Litvak Art in the Context of the École de Paris ), [monografijos recenzija] // Diasporiques. Cultures en mouvement, Paris, 2010, No 9, p. 62–67

Suzanne Pourchier. Andrijauskas: L’art litvak et l‘école de Paris  (Antanas Andrijauskas Litvak Art in the Context of the École de Paris ), [monografijos recenzija] // Cahiers lithuaniens. Revue en langue francaise sur la Lithuanie, Paris, 2010, No 2, 27 fevrier, p. 6–9.

Paul Žygas. Antanas Andrijauskas Litvak Art in the Context of the École de Paris, [monografijos recenzija] // Lithuanus, The Lithuanian Quarterly Journal of Arts and Sciences, Volume 56, Nr. 3, Chicago, 2010, p. 66–76.

Elena Baltutytė. Sigitas Geda: kolektyvinė portreto mozaika. Recenzija. // Colloquia 27, 2011, p. 161–173. ISSN 1822–3737

Gintaras Kabeika. Filosofijos idėjų istorija Lietuvoje // Filosofija / sociologija, 2012, t. 23, Nr. 1, p. 27–34.

Gintaras Kabeika. Apie keletą filosofijos istorijos rašymo būdų Lietuvoje // Filosofija / sociologija,  2013. T. 24. Nr. 3, p. 103–111

Edvardas Gudavičius. Mintys apie Lietuvos žydų kultūros tyrinėjimų serijos antrą knygą „Lietuvos žydų kultūros paveldas: kasdienybės pasaulis“ // SOVIJUS tarpdalykiniai kultūros tyrimai. Pusmetinis mokslinis žurnalas, 2014 m. T. 2. Nr. 1, p.  186 –188.

Stasys Goštautas. Lyrinės abstrakcijos erdvių link. Pradžia  // Kultūra, Chicago,  2015.12.05, Nr. 41, p. 4. 

Stasys Goštautas. Lyrinės abstrakcijos erdvių link. Pabaiga  // Kultūra, Chicago,  2015.12.12, Nr. 42, p. 6.

Gintaras Kabeika. Lietuvos filosofijos istoriografija. Vilnius, LKTI, 2016.
 

NUORODOS INTERNETE į akad. A. Andrijausko monografijų ir sudarytų knygų turinius įvairiomis kalbomis:

Antanas Andrijauskas – Formation – Carrière – Travaux scientifiques .. ridoux.fr › Accueil du site6. Hôtes

Antanas Andrijauskas Présentation Mardi 22 mars 2011, par Charles RIDOUX// 6. Hôtes