Komparatyvistinių kultūros tyrimų skyrius

Skyriuje dirba 9 mokslo darbuotojai: 
skyriaus vadovas – vyriaus. m. d. prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas
vyriaus. m. d. dr. Vytautas Rubavičius
vyresn. m. d. dr. Loreta Poškaitė,  
dr. Žilvinė Gaižutytė–Filipavičienė
vyresn. m. d. dr. Aivaras Stepukonis
vyresn. m. d. dr. Odeta Žukauskienė
vyresn. m. d. dr. Stanislavas Mostauskis,  
m. d. Salomėja Jastrumskytė
m.d. Nida Gaidauskienė.
Skyriaus laborantė: Ernesta Pauplienė
Skyriaus doktorantai: Ernestas Jančenkas, Paulius Kukis, Lina Gotautė.
 
SKYRIAUS TYRIMO OBJEKTAS, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:
Skyrius yra pagrindinis Lietuvos komparatyvistinių kultūros studijų, civilizacinės komparatyvistikos ir filosofinės komparatyvistikos tyrinėjimų centras. Jame suburti kūrybingi ir produktyvūs mokslininkai, jau išleidę arba parengę monografijas ir stažavęsi stambiausiuose pasaulio universitetiniuose ir mokslinio tyrimo centruose.
Skyrius vykdo mokslinius tyrimus ir edukacinę veiklą (doktorantūrą ir mokslininkų kvalifikacijos kėlimą). Daugiausia dėmesio skiriama įvairioms tarpdisciplininėms studijoms, taikomos naujausios dabartinės kultūros tyrinėjimų prieigos. Lietuvos kultūrologijoje įtvirtinami nauji komparatyvistiniai kultūros, filosofijos, estetikos ir meno tyrinėjimo principai, išryškinamos perspektyvios tyrinėjimų strategijos ir metodai.
Vykdomi civilizacijų sąveikų, vakarietiškų ir nevakarietiškų kultūrų, mąstymo tradicijų, Lietuvos kultūros kompleksiniai lyginamieji tyrinėjimai, gvildenamos regioninių kultūrų sąveikos, istoriniai ryšiai globalizacijos virsmų ir eurointegracijos sąlygomis, kreipiant dėmesį ne tik į globalizacijos vyksmų keliamas grėsmes nacionaliniam tapatumui bei kultūrai, bet ir eurointegracijos teikiamas galimybes skatinti nacionalinių kultūrų savikūrą. Analizuojami esminiai Lietuvos santykių su kitais civilizaciniais pasauliais bruožai, eurointegracijos skatinami kultūrinės kaitos procesai. Įtvirtinama ir plėtojama tokių tyrimų infrastruktūra, buriami naujoms tyrinėjimų kryptims reikalingi įvairių institucijų mokslininkai.
Skyrius koordinuoja keturių apie skyrių susibūrusių probleminių mokslininkų grupių – 1) civilizacinės ir filosofinės komparatyvistikos; 2) Regionalistikos ir lyginamųjų Lietuvos kultūros tyrinėjimų; 3) estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimų  ir 4) litvakų kultūros tyrinėtojų – veiklą.
Pagrindiniai skyriaus partneriai Lietuvoje: Vilniaus universitetas, Kauno Vytauto Didžiojo universitetas, Vilniaus dailės akademija ir Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus, Lietuvos orientalistų asociacija,  Lietuvos estetikų asociacija.
 
TYRIMŲ REZULTATAI:
2002-2017 m. paskelbta 39 monografijos, 56 kolektyviniai leidiniai, 65 studijos ir per 960 mokslinių straipsnių, perskaityta per 250 pranešimų mokslinėse konferencijose, skelbiami kultūrologinio palikimo ir dabartinės kultūrologijos, civilizacinės ir filosofinės komparatyvistikos tekstai.. Skyriuje leidžiamos 7 knygų serijos ir tęstiniai kolektyviniai leidiniai –  Kultūrologija  (9 t.),  Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos (14 t.),  Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai (4 t.), Neklasikinė filosofija (5 t.), Lietuvos žydų kultūros tyrinėjimai (2 t.), Lietuvos kultūros tyrinėjimai  (2 t.).  Skyriaus darbuotojų publikuojamos monografijos serijoje Bibliotheca Orientalia et Comparativa (16 t.). Dalyvaujama Lietuvos ir tarptautiniuose mokslo projektuose. Skyrius reguliariai organizuoja respublikines ir tarptautines mokslines konferencijas komparatyvistikos, Lietuvos kultūros tyrinėjimų, orientalistikos, žydų kultūros paveldo, neklasikinės filosofijos, estetikos ir meno filosofijos temomis. Skyriaus darbuotojai aktyviai dalyvauja mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje, stažuojasi, dirba mokslinį darbą, skaito paskaitas įvairiuose pasaulio jų mokslinius interesus atitinkančiuose centruose.
 
PAGRINDINĖS STRATEGINĖS SKYRIAUS VEIKLOS KRYPTYS: 
Leidyba, konferencijų rengimas, mokslinės pamainos ugdymas, tarptautinis bendradarbiavimas
 
LEIDYBA
2002−2017 m. Skyriaus darbuotojų paskelbta: 39 monografijos, 56 kolektyviniai leidiniai, 65 studijos,  per 960 mokslinių straipsnių.
Skyriaus darbuotojai leidžia tęstinius kolektyvinius rinkinius – Kultūrologija (išleista 9 knygos.), Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos (išleista 14 kn.),  Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai (išleista 4 kn.), Neklasikinė filosofija (išleista 4 kn.), Lietuvos žydų kultūros tyrinėjimai (išleista  2 kn.), Lietuvos kultūros tyrinėjimai  (išleista 2 kn.) publikuoja antologijas, šaltinius ir kitus mokslinius leidinius.  Skyriaus darbuotojai publikuoja monografijų seriją Bibliotheca Orientalia et Comparativa (išleista 16 knygų).
Skyriaus rengiamuose leidiniuose ir jų redkolegijose dalyvauja daugelis pasaulinio garso mokslininkų. Pavyzdžiui, « Komparatyvistinė Rytų ir Vakarų estetika », KFMI l–la, 2006– 568 p. dalyvauja žymiausias pasaulyje komparatyvistas prof. Francois Jullien, Honolulu komparatyvizmo centro vienas vadovų prof. Eliotas Deutschas, pasaulinės estetikos asociacijos prezidentas prof. Ken–ichi Sasaki, žymiausias dabartinis komparatyvistinės menotyros atstovas prof. Hidemichi Tanaka, kinų estetikos patriarchas prof. Lai–Xiang Zhou ir kiti. Mūsų leidžiamų leidinių redkolegijų nariais yra šie pasaulinio garso mokslininkai : prof.Francois Jullien, prof. Hidemichi Tanaka, pasaulinės meno filosofijos asociacijos vadovas prof. Evanghelos Moutsopoulos, prancūzų estetikos asociacijos prezidentė prof. Morivon Saison, pasaulinio garso komparatyvistas ir indologas prof. Michel Hulin, pasaulinio garso bizantologas akademikas Viktor Byčkov, pasaulinio garso komparatyvistas ir sinologas prof. Vladimir Maliavin, prof. Algis Mickūnas ir kiti. 
 
 
KONFERENCIJŲ RENGIMAS
Skyrius reguliariai organizuoja respublikines ir tarptautines mokslines konferencijas komparatyvistikos, Lietuvos kultūros tyrinėjimų, eurointegracijos procesų, neklasikinės filosofijos, dabartinės estetikos ir meno filosofijos, žydų kultūros paveldo ir kitomis temomis.  Surengta per 90 respublikinių ir tarptautinių mokslinių konferencijų. Vidutiniškai kasmet organizuojama po 3–4 konferencijas, skaityta per 80 mokslinių pranešimų užsienyje, netgi stambiausiuose pasauliniuose kongresuose.
 
MOKSLINĖS PAMAINOS UGDYMAS
Skyriuje išugdyti kūrybingi ir produktyvūs, puikiai išsilavinę, mokantys unikalias senąsias, Rytų kalbas ir pajėgūs dirbti su unikaliais tekstais mokslininkai. Praktiškai visi, netgi jauni mokslininkai jau išleidę arba parengę monografijas ir stažavęsi stambiausiuose pasaulio jų mokslinius interesus atitinkančiuose centruose. Visi per jo gyvavimo laiką skyriuje buvę dvi dešimtys doktorantų sėkmingai apgynė savo disertacijas.
 
TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS
Centro mokslininkai aktyviai bendrauja su žymiausiais Prancūzijos, Japonijos, Indijos, Kinijos, Didžiosios Britanijos, Vokietijos, Austrijos, JAV, Šveicarijos, Belgijos, Olandijos, Čekijos, Latvijos, Lenkijos, Rusijos ir kitų šalių komparatyvistinių studijų centrais.
 
APDOVANOJIMAI
Skyriuje dirba vienas Nacionalinės mokslo premijos (akad. A. Andrijauskas), valstybinės kultūros ir meno premijos (dr. V. Rubavičius) ir 3 Lumen fondo premijos laureatai (akad. A. Andrijauskas, dr. A. Stepukonis, dr. S. Jastrumskytė), neseniai dirbo dar du šios premijos laureatai ilgamečiai skyriaus darbuotojai:  prof. A. Beinorius, prof. A. Uždavinys.
 
 
SKYRIAUS DARBUOTOJŲ PASKELBTI PAGRINDINIAI LEIDINIAI
KOLEKTYVINIAI LEIDINIAI
Serija: Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos
Rytai-Vakarai: Komparatyvistinės studijos – I. Sud. A. Andrijauskas. Vilnius: Vaga, 2002. – 495 p.
Rytai-Vakarai. Komparatyvistinės studijos – II, Kultūrologija-7. Sud. A. Andrijauskas. Vilnius: KFMI, 2001. – 384 p.
Rytai-Vakarai. Komparatyvistinės studijos – III, Kultūrologija-8. Sud. A. Andrijauskas. Vilnius: KFMI, 2002. – 591 p.
Rytai-Vakarai: Kultūrų sąveika. Sud. A. Andrijauskas. Vilnius: Lumen fondas, 2002. – 357 p.
Rytai-Vakarai. Komparatyvistinės studijos – IV, Kultūrologija-12. Sud. A. Andrijauskas. Vilnius: KFMI, 2005. – 692 p.
Rytai-Vakarai. Komparatyvistinės studijos – V. Sud. A. Andrijauskas. Vilnius: KFMI, 2006. – 511 p.
Rytai-Vakarai. Komparatyvistinės studijos – VI. Sud. A. Andrijauskas. Vilnius: KFMI, 2007. – 496 p.
Rytai-Vakarai. Komparatyvistinės studijos – VII. Sud. A. Andrijauskas. Vilnius: KFMI, 2008. – 512 p.
Rytai-Vakarai. Komparatyvistinės studijos – VIII. Sud. A. Andrijauskas. Vilnius: KFMI, 2008. – 432 p.
Rytai-Vakarai. Komparatyvistinės studijos – IX. Sud. A. Andrijauskas. Vilnius: KFMI, 2010. – 512 p.
Rytai-Vakarai. Komparatyvistinės studijos – X, Sigitas Geda: pasaulinės kultūros lietuvinimas.  Sud. A. Andrijauskas. Vilnius: KFMI, 2010. – 600 p.
Rytai-Vakarai. Komparatyvistinės studijos – XI, Kultūrų sąveikos. Sud. A. Andrijauskas. Vilnius: LKTI, 2011. – 592 p.
Rytai-Vakarai. Komparatyvistinės studijos – XII, Algio Uždavinio fenomenas. Sud. A. Andrijauskas. Vilnius: LKTI, 2012. – 576 p.
Rytai-Vakarai. Komparatyvistinės studijos – XIII. Sud. A. Andrijauskas. Vilnius: LKTI, 2014. – 704 p.
Rytai-Vakarai. Komparatyvistinės studijos – XIV. Sud. A. Andrijauskas. Vilnius: LKTI, 2016. – 608 p.
 
Serija:  Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai
Estetikos ir meno filosofijos transformacijos. Sud. A. Andrijauskas. Vilnius: KFMI, 2005. – 700 p.
Estetikos ir meno filosofijos teritorijų kaita. Sud. A. Andrijauskas. Vilnius: KFMI, 2006. – 600 p.
Komparatyvistinė Rytų ir Vakarų estetika. Sud. A. Andrijauskas. Vilnius: KFMI, 2006. – 568 p.
Estetikos ir meno filosofijos probleminių laukų sąveika. Sud. A. Andrijauskas. Vilnius: KFMI, 2008. – 538 p.
 
Serija:   Neklasikinė filosofija
Egzistencijos paradoksai: Kierkegaardo filosofinės interpretacijos. Sud. A. Andrijauskas. Vilnius: Versus aureus, 2006. – 336 p. 
Gyvenimo apologija: Nietzsche’ės interpretacijos. Sud. A. Andrijauskas. Vilnius: Versus aureus, 2006. – 496 p.
Valios metafizika: Schopenhauerio filosofijos interpretacijos. Sud. A. Andrijauskas. Vilnius: Versus aureus, 2007. – 536 p.
Gyvybinis polėkis: Bergsono filosofijos interpretacijos. Sud. A. Andrijauskas. Vilnius: Versus aureus, 2007. – 496 p.
Postmodernizmo fenomeno interpretacijos. Sud. A. Andrijauskas. Vilnius, Versus aureus, Vilnius, 2009. – 602 p.
 
Serija:  Lietuvos kultūros tyrinėjimai  
Lietuviškojo europietiškumo raida: dabarties ir ateities iššūkiai. Kolektyvinė monografija. Sud. A. Andrijauskas.  Vilnius: KFMI, 2006. – 288 p.
Nacionalinio tapatumo tęstinumas ir savikūra eurointegracijos sąlygomis.Sud. A. Andrijauskas, V. Rubavičius.  Vilnius: KFMI, 2006. – 352 p.
 
Serija: Lietuvos žydų kultūros tyrinėjimai
Žydų kultūros paveldas: istorija ir dabartis. Sud.  A. Andrijauskas Vilnius, Kronta, 2009. – 452 p.
Lietuvos žydų kultūros paveldas: Kasdienybės pasaulis. Sud. 
A. Andrijauskas, Vilnius, LKTI, 2013. – 576 p. 
 
Kiti sudaryti leidiniai
Estetikos istorija. Antologija, t. 1: Senovės Rytai / Antika. Sud. A. Andrijauskas, Pradai, Vilnius, 1999. - 708 p. 
Ortega y Gasset J. Mūsų laikų tema ir kitos esė. Sud. A. Andrijauskas, Vaga, Vilnius, 1999. - 549 p.
Jung C. G. Psichoanalizė ir filosofija. Sud. A. Andrijauskas, Vilnius, Pradai, 1999. - 439 p.
Vytenis Lingys: tapyba, piešiniai, Sud. A. Andrijauskas,Vilnius, 2006.- 156 p.
Solomonas Teitelbaumas: tapyba, piešiniai, Vilnius, Maldis, Sud. A. Andrijauskas, 2007. – 111 p.
Valentinas Algirdas Kaliūnas. Išgyvenimų ir patirčių atspindžiai: Tapyba, piešiniai,
fotografijos, Bitutes, Sud. A. Andrijauskas, Vilnius, 2010. – 108 p.
Soutine and L’école de Paris. From Shmuel Tatz’s Art Collection. New York- Vilnius, 2016.  
Algis Uždavinys. Kūrybinė vaizduotė: dailės kritika ir publicistika. Sud. O. Žukauskienė ir Ž. Gaižutytė–Filipavičienė, Vilnius: LKTI, 2013. – 352 p.: iliustr., ISBN 978–9955–868–62–0.
Atmintis, vaizdas, kultūra. Lietuvos kultūros tyrimai 6. Sud. R. Repšienė O. Žukauskienė, Vilnius: LKTI, 2015. – 183 p.: iliustr., santr. angl. k. ISBN 978995586774, ISSN 2029-8560
Kultūra tinklaveikos visuomenėje: tapatybės industrija. Sud. R. Repšienė, O. Žukauskienė, Vilnius: LKTI, 2017. – 199 p., santr. angl. k. ISBN 978-9955-868-99-6
Nacionalinis tapatumas medijų kultūroje. Sud. Ž. Gaižutytė–Filipavičienė, V. Rubavičius, Vilnius. 2011, 271 p. ISBN 978–609–427–062–8
Nacionalinis tapatumas medijų kultūroje. Konferencijos pranešimų santraukos. Sud. Ž. Gaižutytė–Filipavičienė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas. 2010. ISBN 978–9955–868–28–6
Nacionalinio tapatumo tęstinumas ir savikūra eurointegracijos sąlygomis. Sud. ir moksl. red. A. Andrijauskas, V. Rubavičius. Vilnius: Kronta, 2008.
Lietuviškojo europietiškumo raida: dabarties ir ateities iššūkiai. Sud. A. Andrijauskas, V. Rubavičius. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006.
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Vilniuje: mokslinių straipsnių rinkinys. Sud. N. Gaidauskienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016, 399 p., ISBN 978‒609‒425‒197‒9.
Čiurlionio namai Vilniuje: istorija ir veikla. Sud. N. Gaidauskienė. Vilnius: Čiurlionio namai, 2017, 215 p., ISBN 978‒609‒95781‒1‒8.
The Golden Chain. An Anthology of Pythagorean and Platonic Philosophy, selected and edited by A.Uždavinys, Foreword by John F.Finamore, Bloomington: World Wisdom Books, 2004, 330 p., U.S.A. (ISBN 0-941532-61-5)
The Heart of Plotinus. The Essential Enneads, selected and edited by Algis Uždavinys, Foreword by Jay Bregman, Bloomington: World Wisdom Books, 2009, 296 p. (ISBN 978-1933316697)
Serija:  Bibliotheca Orientalia et Comparativa (MONOGRAFIJOS)
Andrijauskas  A. Kultūros, filosofijos ir meno profiliai (Rytai-Vakarai-Lietuva). Vilnius: KFMI,  2004. – 624 p.
Beinorius A. Sąmonė klasikinėje Indijos filosofijoje. Vilnius:  KFMI, 2002. – 527 p.
Poškaitė L. Estetinė būtis daoizme, Vilnius: KFMI, 2004. – 296 p.
Jaskūnas V. Vizualiosios tapatybės. Indijos meno recepcija Vakaruose. Vilnius: KFMI, 2005. – 232 p.
Žukauskienė Odeta. Meno formų metamorfozės: komparatyvistinė Focillono ir Baltrušaičio menotyra. –  Vilnius: KFMI, 2006, p. 288.: iliust., santr. pranc. k.
Makselienė S. Intelektualinis vėlyvosios Bizantijos gyvenimas, Vilnius: KFMI, 2006. – 232 p.
Uždavinys  A. Helėniškoji filosofija nuo Numenijo iki Sirijano. Vilnius: KFMI, 2003. – 320 p.
Uždavinys A.  Simbolių ir atvaizdų interpretacijos problema senovės civilizacijose. Vilnius: : Sophia,
 2005.
Beinorius A. Imagining Otherness: Postcolonial Perspective to Indian religious Culture. Vilnius: Kronta, 2006. – 216 p. 
Uždavinys A. Sakraliniai platoniškosios filosofijos pagrindai, Vilnius: Sophia, 2010- 234 p. 
Andrijauskas A., Amžinybės ilgesys: Tradicinė indų kultūra, estetika ir menas, Vilnius, 2015, 608 p.
Andrijauskas A., Vaizduotės erdvės: tradicinė kinų estetika ir menas, Vilnius, 2015, 608 p.
Uždavinys A., Philosophy and Teurgy in Late Antiquity, Vilnius, 2016, 288 p.
Andrijauskas A. Artimųjų Rytų, Indijos ir Islamo pasaulių estetika ir meno teorija. Vilnius: LKTI, 2017.- 720 p. 
Andrijauskas A. Rytų Azijos tradicinė estetika ir meno teorija. Vilnius: LKTI, 2017.- 720 p.
Andrijauskas A. Vakarų estetika ir meno filosofija. Vilnius: LKTI, 2017.- 720 p.
 
Kitos monografijos 
Andrijauskas A.  Kultūros universumas: morfologinės analizės prolegomenai // Kultūrologija 6, Gervelė, Vilnius, 2000.- 165 p.
Andrijauskas A. Tradicinė japonų estetika ir menas. Vilnius: Vaga,  2001. – 670 p.
Andrijauskas A. Orientalistika ir komparatyvistinės studijos // Kultūrologija 7, Vilnius, 2001, - 168 p.
Andrijauskas  A. Lyginamoji civilizacijos idėjų istorija. Vilnius: VDA, 2002. – 628 p.
Andrijauskas  A. Istorinė Rytų ir Vakarų civilizacijų santykių raida. Vilnius: KFMI, 2002. – 194 p.
Andrijauskas  A. Kultūrologijos istorija ir teorija. Vilnius: VDA, 2003. – 634 p.
Andrijauskas A. Kultūros, filosofijos ir meno profiliai. Rytai-Vakarai-Lietuva, Vilnius, 2004- 623 p. 
Andrijauskas  A. Komparatyvistinė  vizija: Rytų estetika ir meno filosofija. Vilnius: KFMI,  2006. – 137 p.
Andrijauskas  A.  Litvakų dailė L’école de Paris aplinkoje. Vilnius: Vilniaus aukciono biblioteka, Meno rinka,  2008. – 312  p. ISBN 978-609-8014-00-6
Andrijauskas  A.  Litvak Art in the Context of L’école de Paris. Vilnius: Vilniaus aukciono biblioteka, Meno rinka,  2008. – 312  p. ISBN 978-609-8014-01-3
Andrijauskas A. Neklasikinės  ir postmodernistinės filosofijos metamorfozės. Vilnius: Vilniaus aukciono biblioteka, Meno rinka,  2010. – 648  p. ISBN 978-609-8014-06-8
Gaižutytė-Filipavičienė  Ž. Pierre’as Bourdieu ir socialiniai meno žaidimai, Vilnius: KFMI, 2005. – 350 p.
Mostauskis S. Beprotybės kartografija. Vilnius: Kronta, 2011.- 328 p.
Rubavičius V. Postmodernusis diskursas: filosofinė hermeneutika, dekonstrukcija, menas. Vilnius: KFMI, 2003. – 276 p. 
Rubavičius V.  Postmodernusis kapitalizmas. Vilnius: Kitos knygos, 2010- 269 p.
Rubavičius, V. Vėluojanti savastis. Studijos ir straipsniai. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014;
Stepukonis  A. Pavergto mąstymo problema: Maxas Scheleris ir žinojimo sociologijos ištakos. Vilnius: KFMI, 2005. – 300 p. 
Uždavinys A. Versmių labirintai. Proklo hermeneutinė filosofija ir mistagogija, Vilnius: Eugrimas, 2002. – 248 p. 
Uždavinys A. Egipto Mirusiųjų knyga.  Kaunas: Ramduva, 2003. – 424 p.
 Uždavinys A. Hermio Trismegisto išminties kelias. Sophia, 2005.
Uždavinys A. Sufizmas islamo civilizacijoje. Kaunas: Atvirosios  Visuomenės Studijų  Asociacija, 2007. –  487 p.
Uždavinys A. Philosophy as a Rite of Rebirth. From Ancient Egypt to Neoplatonism, Westbury: The Prometheus Trust, 2008, 340 p. (ISBN 9781898910350)
Uždavinys A. Philosophy and Theurgy in Late Antiquity, San Rafael, CA: Sophia Perennis, 2010. 324p., ISBN 978-1597310864