Komparatyvistinių kultūros tyrimų skyrius

Skyriuje dirba 9 mokslo darbuotojai: skyriaus vadovas – vyriaus. m. d. prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas, vyresn. m. d. dr. Vytautas Rubavičius, vyresn. m. d. dr. Loreta Poškaitė,  dr. Žilvinė Gaižutytė–Filipavičienė, vyresn. m. d. dr. Aivaras Stepukonis, vyresn. m. d. dr. Odeta Žukauskienė, vyresn. m. d. dr. Stanislavas Mostauskis,  m. d. Rasius Makselis,  m. d. Salomėja Jastrumskytė, m.d. Nida Gaidauskienė.

Skyriaus doktorantai: Ernestas Jančenkas, Andrius TamoševičiusŽilvinas Vareikis.

SKYRIAUS TYRIMO OBJEKTAS, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:

Skyrius yra pagrindinis Lietuvos komparatyvistinių kultūros studijų centras. Jame suburti kūrybingi ir produktyvūs mokslininkai, jau išleidę arba parengę monografijas ir stažavęsi stambiausiuose pasaulio centruose.

Skyrius vykdo mokslinius tyrimus ir edukacinę veiklą (doktorantūrą ir mokslininkų kvalifikacijos kėlimą). Daugiausia dėmesio skiriama įvairioms tarpdisciplininėms studijoms, taikomos naujausios dabartinės kultūros tyrinėjimų prieigos. Lietuvos kultūrologijoje įtvirtinami nauji komparatyvistiniai kultūros, filosofijos, estetikos ir meno tyrinėjimo principai, išryškinamos perspektyvios tyrinėjimų strategijos ir metodai.

Vykdomi civilizacijų sąveikų, vakarietiškų ir nevakarietiškų kultūrų, mąstymo tradicijų, Lietuvos kultūros kompleksiniai lyginamieji tyrinėjimai, gvildenamos regioninių kultūrų sąveikos, istoriniai ryšiai globalizacijos virsmų ir eurointegracijos sąlygomis, kreipiant dėmesį ne tik į globalizacijos vyksmų keliamas grėsmes nacionaliniam tapatumui bei kultūrai, bet ir eurointegracijos teikiamas galimybes skatinti nacionalinių kultūrų savikūrą. Analizuojami esminiai Lietuvos santykių su kitais civilizaciniais pasauliais bruožai, eurointegracijos skatinami kultūrinės kaitos procesai. Įtvirtinama ir plėtojama tokių tyrimų infrastruktūra, buriami naujoms tyrinėjimų kryptims reikalingi įvairių institucijų mokslininkai.

Skyrius koordinuoja keturių apie skyrių susibūrusių probleminių mokslininkų grupių – 1) civilizacinės ir filosofinės komparatyvistikos; 2) Regionalistikos ir lyginamųjų Lietuvos kultūros tyrinėjimų; 3) estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimų  ir 4) litvakų kultūros tyrinėtojų – veiklą.

Pagrindiniai skyriaus partneriai Lietuvoje: Vilniaus universitetas, Kauno Vytauto Didžiojo universitetas, Vilniaus dailės akademija ir Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus, Lietuvos orientalistų asociacija,  Lietuvos estetikų asociacija

PAGRINDINĖS STRATEGINĖS SKYRIAUS VEIKLOS KRYPTYS: leidyba, konferencijų rengimas, mokslinės pamainos ugdymas, tarptautinis bendradarbiavimas

LEIDYBA

2002−2014 m. Skyriaus darbuotojų paskelbta: 33 monografijos,52 kolektyviniai leidiniai,  65 studijos,  per 900 mokslinių straipsnių.

Skyriaus darbuotojai leidžia tęstinius kolektyvinius rinkinius – Kultūrologija (išleista 9 knygos.), Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos (išleista 13 kn.),  Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai (išleista 4 kn.), Neklasikinė filosofija (išleista 4 kn.), Lietuvos žydų kultūros tyrinėjimai (išleista  2 kn.), Lietuvos kultūros tyrinėjimai  (išleista 2 kn.) publikuoja antologijas, šaltinius ir kitus mokslinius leidinius.  Skyriaus darbuotojai publikuoja monografijų seriją Bibliotheca Orientalia et Comparativa (išleista 11 knygų).

Skyriaus rengiamuose leidiniuose ir jų redkolegijose dalyvauja daugelis pasaulinio garso mokslininkų. Pavyzdžiui, « Komparatyvistinė Rytų ir Vakarų estetika », KFMI l–la, 2006– 568 p. dalyvauja žymiausias pasaulyje komparatyvistas prof. Francois Jullien, Honolulu komparatyvizmo centro vienas vadovų prof. Eliotas Deutschas, pasaulinės estetikos asociacijos prezidentas prof. Ken–ichi Sasaki, žymiausias dabartinis komparatyvistinės menotyros atstovas prof. Hidemichi Tanaka, kinų estetikos patriarchas prof. Lai–Xiang Zhou ir kiti. Mūsų leidžiamų leidinių redkolegijų nariais yra šie pasaulinio garso mokslininkai : prof.Francois Jullien, prof. Hidemichi Tanaka, pasaulinės meno filosofijos asociacijos vadovas prof. Evanghelos Moutsopoulos, prancūzų estetikos asociacijos prezidentė prof. Morivon Saison, pasaulinio garso komparatyvistas ir indologas prof. Michel Hulin, pasaulinio garso bizantologas akademikas Viktor Byčkov, pasaulinio garso komparatyvistas ir sinologas prof. Vladimir Maliavin, prof. Algis Mickūnas ir kiti. 

KONFERENCIJŲ RENGIMAS

Skyrius reguliariai organizuoja respublikines ir tarptautines mokslines konferencijas komparatyvistikos, Lietuvos kultūros tyrinėjimų, eurointegracijos procesų, neklasikinės filosofijos, dabartinės estetikos ir meno filosofijos, žydų kultūros paveldo ir kitomis temomis.  Surengta per 90 respublikinių ir tarptautinių mokslinių konferencijų. Vidutiniškai kasmet organizuojama po 4–6 konferencijas, skaityta per 60 mokslinių pranešimų užsienyje, netgi stambiausiuose pasauliniuose kongresuose.

MOKSLINĖS PAMAINOS UGDYMAS

Skyriuje išugdyti kūrybingi ir produktyvūs, puikiai išsilavinę, mokantys unikalias senąsias, Rytų kalbas ir pajėgūs dirbti su unikaliais tekstais mokslininkai. Praktiškai visi, netgi jauni mokslininkai jau išleidę arba parengę monografijas ir stažavęsi stambiausiuose pasaulio jų mokslinius interesus atitinkančiuose centruose. Visi per jo gyvavimo laiką skyriuje buvę doktorantai sėkmingai apgynė savo disertacijas (2014 m.  keturi doktorantai).

TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS

Centro mokslininkai aktyviai bendrauja su žymiausiais Prancūzijos, Japonijos, Indijos, Kinijos, Didžiosios Britanijos, Vokietijos, Austrijos, JAV, Šveicarijos, Belgijos, Olandijos, Čekijos, Latvijos, Lenkijos, Rusijos ir kitų šalių komparatyvistinių studijų centrais.

APDOVANOJIMAI

Skyriuje dirba vienas Nacionalinės mokslo premijos (akad. A. Andrijauskas), valstybinės kultūros ir meno premijos (dr. V. Rubavičius) ir 3 Lumen fondo premijos laureatai (akad. A. Andrijauskas, dr. A. Stepukonis, dr. S. Jastrumskytė), neseniai dirbo dar du šios premijos laureatai ilgamečiai skyriaus darbuotojai  prof. A. Beinorius, prof. A. Uždavinys.