Nuo biopolitikos iki biofilosofijos

Nuo biopolitikos iki biofilosofijos

Audronė Žukauskaitė

 

2016 • LKTI • Minkšti viršeliai • 15x22 • 312 p. • Santr. angl. • Sąvokų ir asmenvardžių r-klė •

ISBN 978-609-4272-45-5

Kaina 10,- 

 

Knygos leidybą finansavo 
Lietuvos mokslo taryba
 
 
 
TURINYS