Filosofija išeivijoje

 

Filosofija išeivijoje

Sudarytoja ir mokslinė redaktorė Rūta Marija Vabalaitė

 

2016 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 • 256 p. • Santr. angl. • Bibliogr. • Asmenvardžių r-klė •

ISBN 978-9955-868-78-1

Kaina 5,- € 

 

 

 

XI „Lietuvos filosofijos istorijos. Paminklų ir tyrinėjimų“ knyga siekiama pristatyti šiandieninius išeivijos filosofų apmąstymus bei svarbiausių išeivijoje gimusių filosofinių idėjų, teorijų, užsimezgusių diskusijų tyrinėjimus. Knyga yra reikšminga Lietuvos filosofijos istorijai skirtos leidinių serijos dalis, supažindinanti su menkai analizuotu moderniosios lietuvių filosofijos darbų korpusu. Išskirtinis knygos bruožas yra tas, kad ji skirta dar tebesitęsiančiai istorijai, filosofijos laukui, kurio kūrėjų dalis patys plėtoja savo idėjas, kartu reflektuodami ir kitų egzilio kolegų ankstesnę filosofinę mintį. Serijos tradicija į atskirus skyrius sudėstyti paminklų publikacijas ir jų tyrinėjimus šį kartą išlaikoma tik sąlygiškai, prie paminklų priskiriant žymiųjų šiuolaikinių išeivijos mąstytojų straipsnius, o tyrinėjimų dalyje paliekant kitų autorių išeivijos filosofijos analizes.

 

Filosofija išeivijoje (Turinys)

Filosofija išeivijoje (Įvadas)

Filosofija išeivijoje (Summary)