Monografijos, studijos, taikomieji leidiniai

Monografijos, studijos, taikomieji leidiniai

 

Paminklai Lietuvos valstybingumui įamžinti: tarpukario kryždirbystė

Sudarytojos Skaidrė Krikštopaitytė-Urbonienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė

2018 • LKTI • Kieti viršeliai • 18 × 25 cm • 368 p. • Santrauka anglų kalba • Iliustracijos • Asmenvardžių ir vietovardžių rodyklė •

ISBN 978-609-8231-08-3

Kaina 17,- €

 

Amžinybės ilgesys: tradicinė indų kultūra, estetika ir menas

Antanas Andrijauskas

2015 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 • 608 p. • Santr. angl. • Bibliogr. • Iliustr. • Asmenvardžių r-klė •

ISBN 978-9955-868-75-0

Kaina 10,- €

 

Antakalnio Jėzus ir kiti stebuklingojo Jėzaus Nazariečio atvaizdai Lietuvoje

Regimanta Stankevičienė

2017 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 cm • 528 p. • Str. angl. • Bibliogr. išnašose. • Asmenvardžių rodyklė •

ISBN 978-9955-868-91-0

Kaina 12,- €

 

 

Ar tai menas, arba Paveikslo (ne)laisvė

Erika Grigoravičienė

2017 • Inter Se • Minkšti viršeliai • 17x24 cm • 292 p. • Str. angl. • Asmenvardžių rodyklė •

ISBN 978-9955-548-57-7

Kaina 19,- €

 

Atminties ir žvilgsnio trajektorijos: vaizdo kultūros refleksija

Odeta Žukauskienė, Žilvinė Gaižutytė-Filipavičienė

2018 • LKTI • Minkšti viršeliai • 17×24 cm • 304 p. • 

ISBN 978-609-8231-05-2

Kaina 10,- €

 

Baltų kalbų leksinės semantinės gretybės (paveldėtieji ŏ/ă kamienų kūno dalių pavadinimai)

Rolandas Kregždys

2010 • LKTI • Kieti viršeliai •17 x 24 • 352 p. • Santrauka anglų kalba • Bibliografija • Rodyklės •

ISBN 978-9955-868-22-4

Kaina 2,- €

 

 

Baltų mitologemų etimologinis žodynas I: Kristburgo sutartis

Rolandas Kregždys

2012 • LKTI • Kieti viršeliai • 16x24 cm • 624 p. • Santraukos anglų kalba • Iliustracijos • Bibliografija • Mitologemų ir asmenvardžių rodyklė •

ISBN 978-9955-868-50-7

Kaina 2,- € 

 

Beprotybės kartografija

Stasys Mostauskis

2011 • Kronta • Kieti viršeliai • 17 x 25 • 328 p. • Santrauka anglų kalba, rusų kalba • Bibliografija • Asmenvardžių rodyklė •

ISBN 978-609-401-087-3

Kaina 1,- €

 

Besotis žvilgsnis: Lietuvos dailė ir vizualioji kultūra 1865–1914

Jolita Mulevičiūtė

2012 • LKTI •Minkšti viršeliai • 18x25 cm • 304 p. • Str. angl. • Iliustr. • Asmenvardžių rodyklė •

ISBN 978–9955–868–54–5

Kaina 8,- €

 

 

Filosofija ir teurgija vėlyvojoje antikoje

Algis Uždavinys

2016 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 • 288 p. • Santr. angl. • Asmenvardžių r-klė •

ISBN 978-609-95089-2-4

Kaina 5,- €

 

 

Filosofija Vilniuje XIX amžiaus pirmoje pusėje

Dalius Viliūnas

2014 • LKTI • Kieti viršeliai • 18 × 25 cm • 328 p. • Santrauka anglų kalba • Asmenvardžių rodyklė •

ISBN 978-9955-868-65-1

Kaina 7,- €

 

 

Filosofinė poetika

Tomas Kačerauskas

2006 • Versus aureus • Minkšti viršeliai • 14 × 21 cm • 280 p. • Santrauka anglų kalba • Bibliografija • Asmenvardžių rodyklė •

ISBN 9955-699-17-5

Kaina 1,- €

 

Gilles’io Deleuze’o ir Félixo Guattari filosofija: daugialypumo logika

Audronė Žukauskaitė

2011 • Baltos lankos • Minkšti viršeliai • 14 × 21 cm • 272 p. • Santrauka anglų kalba • Bibliografija • Pagrindinių
sąvokų ir asmenvardžių rodyklė •

ISBN 978-9955-23-505-7

Kaina 2,- €

 

Jeanas-Jacques`as Rousseau ir Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė

Dalius Viliūnas, Vygandas Aleksandravičius

2016 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 • 296 p. • Iliustr. • Santr. angl. • Bibliogr. išnašose • Asmenvardžių r-klė •

ISBN 978-9955-868-83-5

Kaina 7,- €

 

Jeronimas Stroinovskis. Prigimtinės teisės mokslas

Sudarytojas Dalius Viliūnas

Lietuvos filosofijos istorija. Paminklai ir tyrinėjimai IX

2011 • LKTI • Kieti viršeliai • 17 × 24 cm • 272 p. • Santrauka anglų kalba • Bibliografija • Asmenvardžių rodyklė

ISBN 978-9955-868-46-0

Kaina 2,- €

Kultūra ir emocijos Vytauto Kavolio sociologijoje

Alvydas Noreika

2016 • LKTI • Kieti viršeliai • 15x23 • 208 p. • Santr. angl. • Bibliogr. • Iliustr. • Asmenvardžių r-klė •

ISBN 978-9955-868-79-8

Kaina 3,- €

 

 

Kultūros intarpai istorijoje

Vytautas Berenis

2007 • KFMI • Minkšti viršeliai • 16x24 cm • 296 p. • Iliustracijos • Santr. anglų kalba • Bibliografinės santraukos • Asmenvardžių r-klė •

ISBN 978–9986–838–85–8

Kaina 1,- € 

 

 

 

Lietuvos dailininkų žodynas. T. 2: 1789–1918

Sudarytoja Jolanta Širkaitė

2012 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 cm • 520 p. • Žemėlapiai • Dalis gretutinio teksto anglų alba • Asmenvardžių ir vietovardžių rodyklė •

ISBN 978–9955–868–56–9

Kaina 8,- € 

 

Lietuvos dailininkų žodynas. T. 3: 1918 – 1944

Sudarytoja Lijana Šatavičiūtė-Natalevičienė

2013 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 cm • 520 p. • Žemėlapiai • Dalis gretutinio teksto anglų kalba • Asmenvardžių ir vietovardžių rodyklė •

ISBN 978–9955–868–63–7

Kaina 8,- €

 

Lietuvos dailininkų žodynas. T. 4: 1945 – 1990

Sudarytoja Milda Žvirblytė

2016 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 cm • 848 p. • iliustr., žml. • Dalis gretut. teksto liet., angl. • Aut. nurodyti priešantr. p. • Asmenvardžių r-klė 

ISBN 9986-638-61-5

Kaina 8,- € 

 

Lietuvos estetikos istorija: Apšvietos epocha

Gytis Vaitkūnas

2011 • Versus aureus • Kieti viršeliai • 17 × 25 cm • 176 p. • Santrauka anglų kalba • Asmenvardžių rodyklė •

ISBN 978-9955-34-314-1

Kaina 1,- €

 

 

Lietuvos estetinė mintis XIX a. pabaigoje – XX a. pirmoje pusėje. Meno tautiškumas ir visuomeniškumas

Pillė Veljataga

2011 • LKTI • Minkšti viršeliai • 13 × 20 cm • 224 p. • Santrumpa anglų kalba • Bibliografija • Asmenvardžių rodyklė •

ISBN 978-9955-868-38-5

Kaina 1,- €

 

Lietuvos filosofijos istoriografija

Gintaras Kabelka

2016 • LKTI • Minkšti viršeliai • 15x21 • 288 p. • Santr. angl. • Bibliogr.• Asmenvardžių r-klė •

ISBN 978-9955-868-86-6

Kaina 5,- €

 

Laikinumo teatras: lietuvių režisūros pokyčiai 1990 – 2010 metais

Rasa Vasinauskaitė

2010LKTI • Minkšti viršeliai •15 x 21 • 416 p. • Santrauka anglų kalba • Iliustracijos • Spektaklių ir asmenvardžių rodyklė •

ISBN 978-9955-868-27-9

Kaina 2,- €

 

Mauricijus Pranciškus Karpis. Žemaitijos kunigaikštystės pasiuntinio rinktiniai raštai.

Sudarytojas ir vertėjas Dalius Viliūnas

2017 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 • 336 p. • Iliustr. • Santr. angl. • Bibliogr. išnašose • Vietovardžių ir asmenvardžių r-klė •

ISBN 978-9955-868-94-1

Kaina 8,- €

 

Menas – prasmė – pažinimas

Žibartas Jackūnas

Estetikos studijos 2

2004 • KFMI • Minkšti viršeliai • 14 × 21 cm • 292 p. • Santrauka anglų kalba • Bibliografija • Asmenvardžių rodyklė •

ISBN 9986-638-53-4

Kaina 1,- €

 

Meno formų metamorfozės: komparatyvistinė Focillono ir Baltrušaičio menotyra

Odeta Žukauskaitė

Komparatyvistinės Rytų ir Vakarų kultūros, filosofijos ir meno studijos VIII

2006 • KFMI • Kieti viršeliai • 18 × 25 cm • 288 p. • Santrauka prancūzų kalba • Iliustracijos • Bibliografija •
Asmenvardžių rodyklė •

ISBN 978-9986-638-83-4

Kaina 2,- €

Nacionalinis tapatumas, kultūrinė atmintis ir politika

Vytautas Rubavičius

2018 • LKTI • Minkšti viršeliai • 15×21 cm • 328 p. • Santrauka anglų kalba • Bibliografija • Asmenvardžių rodyklė •

ISBN 978-609-8231-04-5

Kaina 12,- €

 

 

Pasąmonė ir religija

Stanislovas Juknevičius

2011 • LKTI • Kieti viršeliai • 14 x 21 • 146 p. • Santrauka anglų kalba • Asmenvardžių rodyklė •

ISBN 978-9955-868-34-7

Kaina 1,- €

 

 

Pažaislio legendos ir tikrovė: vienuolyno XVIII ir XIX a. aprašymai

Mindaugas Paknys

2014 • LKTI • Minkšti viršeliai • 18x25 cm • 232 p. • Santr. angl., lenk. • Iliustr. • Asmenvardžių ir vietovardžių rodyklė •

ISBN 978–9955–868–64–4

Kaina 5,- €

 

Pažaislio vienuolyno statybos ir dekoravimo istorija

Mindaugas Paknys

2013 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 cm • 320 p. • Str. angl., lenk. • Iliustr. • Bibliogr. • Asmenvardžių rodyklė •

ISBN 978–9955–868–61–3

Kaina 5,- €

 

 

Po raudonąją žvaigžde: Lietuvos dailė 1940–1941 m.

Sudarytoja Giedrė Jankevičiūtė

2011 • LKTI • Minkšti viršeliai • 17x24 • 264 p. • Santrauka anglų kalba • Iliustracijos • Pagrindinė literatūra • Asmenvardžių rodyklė •

ISBN 978–9955–868–40–8

Kaina 5,- €

 

Praeiga ir pertrūkis: fenomenologinės laiko sampratos transformacijos

Danutė Bacevičiūtė

2016 • LKTI • Minkšti viršeliai • 15x21 • 288 p. • Santr. angl. • Bibliogr.• Asmenvardžių r-klė •

ISBN 978-9955-868-89-7

Kaina 5,- €

 

 

Susimąstęs Kristus: nuo religinio atvaizdo iki tautos simbolio Rūpintojėlio

Gabija Surdokaitė–Vitienė

2017 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 cm • 544 p. • Str. angl. ir lenk. • Bibliogr. išnašose. • Asmenvardžių ir vietovardžių rodyklė •

ISBN 978-9955-868-92-7

Kaina 12,- €

 

Vaizduotės erdvės: tradicinė kinų estetika ir menas

Antanas Andrijauskas

2016 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 • 608 p. • Santr. angl. • Bibliogr. • Iliustr. • Asmenvardžių r-klė •

ISBN 978-9955-868-80-4

Kaina 10,- €

 

Vargonų muzika Lietuvoje XX a. Kūrybos modernizmas

Jūratė Landsbergytė

2008 • Kronta • Kieti viršeliai • 18 × 25 cm • 352 p. • Iliustracijos • Natos • Santrumpa anglų kalba • Bibliografija • Asmenvardžių rodyklė •

ISBN 978-9955-734-66-6

Kaina 1,- €

 

Vilniaus dailė Didžiojo karo metais

Laima Laučkaitė

2018 • LKTI • Minkšti viršeliai • 200 x 265 • 224 p. • Iliustracijos • Santrauka anglų kalba • Asmenvardžių rodyklė • 

ISBN 978-609-823-03-8

Kaina 15,- €

Vilniaus miesto teatras: egzistencinių pokyčių keliu 1785 - 1915

Vida Bakutytė

2011 • LKTI • Kieti viršeliai •17 x 24 • 528 p. • Iliustracijos • Santrauka anglų kalba • Bibliografija • Asmenvardžių rodyklė

ISBN 978-9955-868-35-4

Kaina 8,- €          

 

Žemaičių Kalvarija: Piligriminio centro istorija ir dailė XVII–XIX a.

Dalia Vasiliūnienė

2010 • Aidai, LKTI • Kieti viršeliai • 17 × 24 cm • 478 p. • Iliustracijos • Santrumpa anglų kalba • Šaltiniai ir literatūra •
Asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės •

ISBN 978-9955-656-76-0

Kaina 10,- €

 

XVIII a. II pusės – XIX a. muzikinė Lietuvos dvarų kultūra: stiliaus epochų sankirtos

Laima Kiauleikytė

2008 • KFMI • Kieti viršeliai • 18 × 25 • 360 p. • Santrauka anglų kalba • Iliustracijos • Bibliografija • Asmenvardžių
ir vietovardžių rodyklės •

ISBN 978-9955-868-07-1

Kaina 1,- €