Vilniaus piešimo mokykla 1866–1915

Vilniaus piešimo mokykla 1866–1915

Jolanta Širkaitė

2018 • LKTI • Minkšti viršeliai • 170 x 230 • 336 p. • Iliustracijos • Santrauka anglų kalba • Asmenvardžių rodyklė 

ISBN 978-609-8231-07-6

Kaina 12,- €

 

 
Leidybą parėmė Lietuvos mokslo taryba

 

Pagrindinis šios monografijos tikslas – išryškinti Vilniaus piešimo mokyklos reikšmę XIX a. II pusės–XX a. pradžios dailės raidai – siejamas su keturiais pagrindiniais uždaviniais: kiek įmanoma išsamiau nušviesti Vilniaus piešimo mokyklos atsiradimo prielaidas, jos veiklą ir organizacinę struktūrą, dėstymo programas, išryškinti mokyklos vadovo įkūrėjo asmenybę, aptarti jo pedagoginę, kūrybinę bei visuomeninę veiklą, nustatyti Vilniaus piešimo mokyklos ir Juozapo Montvilos Techninio piešimo klasių tarpusavio priklausomybę, išryškinti kitų Vilniaus piešimo mokyklos dėstytojų veiklą, ir svarbiausia, išaiškinti joje besimokiusiųjų pavardes ir jų vėlesnį indėlį į pasaulio dailės aruodus.

 
Vilniaus piešimo mokykla 1866–1915 (Turinys)
Vilniaus piešimo mokykla 1866–1915 (Įvadas)
Vilniaus piešimo mokykla 1866–1915 (Summary)