Lietuvos sakralinė dailė II, t. 2

Lietuvos sakralinės dailė II

Tomas II: Šiaulių vyskupija, Dalis I: Joniškio dekanatas, Knyga 2: Judeikiai – Rudiškiai.

Sudarytojos Dalia Vasiliūnienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė

 

2012 • LKTI • Kieti viršeliai • 18 × 25 cm • 544 p. • Santrauka anglų kalba • Iliustracijos • Asmenvardžių rodyklė •

ISBN 978-9955-868-57-6

Kaina 8,- € 

 

 

Šis leidinys – tęstinio daugiatomio mokslinio veikalo Lietuvos sakralinė dailė, antrojo tomo: Šiaulių vyskupija, 1 dalies: Joniškio dekanatas 2 knyga: Judeikiai–Rudiškiai. Joje išsamiai
pristatoma bažnyčių ir koplyčių istorija bei architektūra. Didžiausias dėmesys skiriamas šventovėse esantiems meniniu, tipologiniu ar istoriniu požiūriu vertingiems dailės kūriniams:
altoriams, skulptūroms, paveikslams, liturginiams indams, rūbams, reikmenims. Taip pat aptariami įdomesni šventorių ir kapinių paminklai.


Lietuvos sakralinė dailė II, tomas 2 (Įvadas)

Lietuvos sakralinė dailė II, tomas 2 (Turinys)

Lietuvos sakralinė dailė II, tomas 2 (Table of Contents)