Lietuvos sakralinė dailė II, t. 2, 2 dalis, 1 k.

Lietuvos sakralinės dailė II

Tomas II: Šiaulių vyskupija, Dalis I: Šiaulių dekanatas, Knyga 1: Agailiai – Juozapava.

Sudarytojos Dalia Vasiliūnienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė

 

2018 • LKTI • Kieti viršeliai • 18 × 25 cm • 448 p. • Santrauka anglų kalba • Iliustracijos • Asmenvardžių rodyklė •

ISBN 978-609-8231-00-7

Kaina 15,- € 

 

Ši knyga – tęstinio daugiatomio mokslinio veikalo Lietuvos sakralinė dailė, antrojo tomo Šiaulių vyskupija, antrosios dalies Šiaulių dekanatas pirmoji knyga. Joje pristatomi Aukštelkės, Bazilionų, Gruzdžių ir Juozapavos bažnyčių, Agailių, Bridų, ir Gordų koplyčių istorija, architektūra ir dailės kūriniai, kai kurie šio krašto mažosios architektūros paminklai. Tai nuosekli, išsamiais istoriniais ir menotyriniais tyrimais pagrįsta bažnyčių dailės paveldo publikacija.


Lietuvos sakralinė dailė II, tomas 2, 2 dalis, 1 knyga (Įvadas)

Lietuvos sakralinė dailė II, tomas 2, 2 dalis, 1 knyga (Turinys)

Lietuvos sakralinė dailė II, tomas 2, 2 dalis, 1 knyga (Summary)

Lietuvos sakralinė dailė II, tomas 2, 2 dalis, 1 knyga (Contents)