Lietuvos dailininkų žodynas, t. 3

Lietuvos dailininkų žodynas. T. 3: 1918 – 1944

Sudarytoja Lijana Šatavičiūtė-Natalevičienė

 

2013 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 cm • 520 p. • Žemėlapiai • Dalis gretutinio teksto anglų kalba • Asmenvardžių ir vietovardžių rodyklė •

ISBN 978–9955–868–63–7

Kaina 8,- € 

 

 

 

Trečiojoje daugiatomio mokslinio informacinio leidinio dalyje publikuojamos 1918–1944 m. kūrusių dailininkų biografijos. Pirmą kartą Lietuvos dailėtyroje pateikiami patikslinti ir papildyti to laikotarpio dailininkų gyvenimo ir kūrybos duomenys, į lietuvių dailėtyros mokslo apyvartą įtraukiami mažiau žinomi menininkai, pristatomi Lenkijai priklausiusiame Vilniaus krašte dirbę, daugiausia nelietuviai, dailininkai. Žodyne tarpukario Lietuvos dailė traktuojama kaip vientisa kultūros erdvė, kurioje susiliejo įvairiatautės dailininkų bendruomenės kūrybos apraiškos. Šiuo leidiniu siekiama praplėsti Lietuvos dailės istoriografiją, pateikti naujos informacijos Lietuvos dailės ir kultūros tyrimams.

 

Lietuvos dailininkų žodynas. T. 2: 1918 – 1944 (Įvadas)

Lietuvos dailininkų žodynas. T. 2: 1918 – 1944 (Introduction)