Besotis žvilgsnis

Besotis žvilgsnis: Lietuvos dailė ir vizualioji kultūra 1865–1914

Jolita Mulevičiūtė

 

2012 • LKTI • Minkšti viršeliai • 18x25 cm • 304 p. • Str. angl. • Iliustr. Asmenvardžių rodyklė

ISBN 978–9955–868–54–5

Kaina 8,- €

 

 

 

Mokslinė monografijoje tiriama žiūros ir regos kaita, lėmusi XIX a. II pusės
Lietuvos realistinės dailės pobūdį. Aptariamasis laikotarpis nagrinėjamas
kaip pereinamasis tarpsnis tarp klasikinių ir modernistinių vizualumo
formų. Vaizdinių praktikų kitimas siejamas su bendra sociokultūrine krašto
raida, mokslo plėtote bei naujų medijų – fotografjos, masinių reginių,
iliustruotos spaudos – poveikiu.

Turinys: