Paulius Normantas: kelionė į tolumas, ėjimas į save

Paulius Normantas: kelionė į tolumas, ėjimas į save
Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos XIII
Sudarytoja Odeta Žukauskienė

2019 •  LKTI • 290 p. • Iliustracijos • Santr. angl. • 
 

ISBN 978-609-8231-11-3

 

Knygos išleidimą parėmė Lietuvos kultūros taryba


 

Leidinys skirtas keliautojo, fotografo, rašytojo, orientalisto Pauliaus Normanto asmenybei ir kūrybiniam palikimui, jo ieškojimams ir atradimams. Straipsnių rinktinėje aptariama bendresnė Normanto gyvento laikotarpio atmosfera, mąstymo ir veikimo laukai, darę poveikį jo prasminiams ieškojimams. Kultūrologai apmąsto bitnikų ir hipių judėjimo įtaką Normanto bastūniškoms patirtims, laisvės ir dvasingumo paieškas Vidurio Azijoje ir Himalajuose. Vengrų ir lietuvių fotografijos istorikai vertina kūrybos palikimą, fotografinio žvilgsnio ir temų savitumą. Tarpdisciplininiame lauke analizuojamos fotomenininko pasaulėžiūrinės nuostatos, Rytų išminties paieškos, ekspedicijų trajektorijos ir piligriminių kelionių patirtys budistiniuose kraštuose. Normanto idėjų lauką išplečia su jo kelionių geografija ir interesais susiję Lietuvos orientalistų studijos. Apie tolimų kelionių prasmę ir savasties paieškas apmąstymais dalijasi Pauliaus bičiuliai. Knygoje Pauliaus Normanto asmeninio gyvenimo ir kelionių filosofija aptariama prasmingumo dilemų perspektyvoje, nužymint ir bendresnius dabarties kultūros kaitos procesus.
 
Paulius Normantas: kelionė į tolumas, ėjimas į save (Pratarmė)

Paulius Normantas: kelionė į tolumas, ėjimas į save (Turinys)

Paulius Normantas: kelionė į tolumas, ėjimas į save (Contents)