Excellentia virtutum. Šventieji Lietuvos kultūroje

Excellentia virtutum. Šventieji Lietuvos kultūroje

Excellentia virtutum. Šventieji Lietuvos kultūroje

Sudarytoja Asta Giniūnienė

 

2019 • LKTI • Minkšti viršeliai • 17 × 24 cm • 344 p. • Santraukos anglų kalba • Iliustracijos • Asmenvardžių rodyklė •

ISSN 2029-2821
ISBN 978-609-8231-13-7
 
Kaina 12,- €
 
 

Mokslo straipsnių rinkinys skirtas šventųjų kultui ir raiškai XVI–XX a. Lietuvos meninėje kultūroje. Daug pokyčių patyręs šventųjų gerbimo reiškinys turėjo milžiniškos įtakos Europos, taip pat Lietuvos dvasinei, kultūrinei ir socialinei raidai. Veikiamos šio reiškinio, vešėjusios idėjos, vertybinės nuostatos ir etinės normos persmelkė kasdienį visuomenės gyvenimą, darė įtaką įvairių socialinių grupių mentalitetui ir ilgam įsitvirtino kultūriniame akiratyje.

 

Excellentia virtutum. Šventieji Lietuvos kultūroje (Turinys)

Excellentia virtutum. Šventieji Lietuvos kultūroje (Pratarmė)

Excellentia virtutum. Šventieji Lietuvos kultūroje (Summary)