Kultūrologija 18

 

 Kultūrologija 18: Istorinės vietos, atmintys, tapatumai

Sudarytojas Vytautas Berenis

 

 

2010 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 • 280 p. • Santr. angl. • Iliustr. • Asmenvardžių r-klė •

ISBN 978-9955-868-23-1

Kaina 1,- € 

 

 

 

Leidinyje nagrinėjami įvairūs Lietuvos kultūros istorijos aspektai. Leidinio autoriai, remdamiesi archyvine medžiaga ir kitais istoriniais šaltiniais, tyrinėja bibliotekų, mokslo draugijų, muzikinio teatro raidą, dabartinės kultūros būklę ir jos strategijos perspektyvas, istorinio nematerialiojo paveldo tyrimus.

 

Kultūrologija 18: Istorinės vietos, atmintys, tapatumai (Turinys)

Kultūrologija 18: Istorinės vietos, atmintys, tapatumai (Pratarmė)

Culturology vol. 18: Historical places, Remembrances, Identities (Contents)

Culturology vol. 18: Historical places, Remembrances, Identities (Summaries)