Konkursai

Lietuvos kultūros tyrimų institutas skelbia konkursus eiti pareigas (konkursą įvykdyti iki 2018-03-24):

Šiuolaikinės Lietuvos kultūros skyriuje:
1 mokslo darbuotojo – 0,75 etato.
Reikalavimai: patirtis šiuolaikinės Lietuvos kultūros tyrimuose, atitikimas kvalifikaciniams LKTI mokslo darbuotojų reikalavimams ir Institute vykdomai temai „Lietuvos kultūra eurointegracijos ir globalizacijos sąlygomis“.
 
Dokumentai dalyvauti konkurse:
- prašymas leisti dalyvauti konkurse Lietuvos kultūros tyrimų instituto direktoriaus vardu;
- mokslo darbų sąrašas ir mokslinės, taikomosios bei pedagoginės veiklos aprašymas;
- kadencijos darbo planas (laisva forma).
 
Ne Instituto darbuotojams papildomai:
 - gyvenimo aprašymas (curriculum vitae);
 - aukštojo mokslo diplomas;
 - kvalifikacinio ar mokslo laipsnio, pedagoginio mokslo vardo suteikimo dokumentų kopijos;
 - svarbiausi publikuoti darbai ar jų kopijos;
Prireikus gali būti paprašyta papildomų dokumentų.
 
Lietuvos kultūros tyrimų instituto kvalifikacinių mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašas >>>
 
Adresas dokumentams teikti:
Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Saltoniškių g. 58, 215 kab., LT-08105 Vilnius
 
Telefonas ar elektroninis adresas pasiteirauti:
Tel./faks. (8 5) 2751898, el. p. lkti@lkti.lt
 
Dokumentų pateikimo terminas:
iki 2018-03-08
 
Konkurso paskelbimo data:
2018-01-24
 
Skelbimo pagrindas – LKTI Direktorės įsakymas 2018 m. sausio 24 d. Nr. V-3.
Konkursą įvykdyti iki 2018-03-24.

_______________________________________________________________________

 

Lietuvos kultūros tyrimų institutas skelbia konkursą eiti pareigas (konkursą įvykdyti iki 2018-04-10):

Muzikos ir teatro istorijos skyriuje:
1 mokslo darbuotojo – 0,5 etato.

Reikalavimai: patirtis fundamentalių Lietuvos muzikos istorijos tyrimų ir taikomosios veiklos srityse, atitikimas kvalifikaciniams LKTI mokslo darbuotojų reikalavimams ir ilgalaikei programai „Lietuvos dailės, muzikos ir teatro tyrimai: paveldas, nauji reiškiniai, kontekstai“.

Šiuolaikinės filosofijos skyriuje:
1 vyresniojo mokslo darbuotojo – 0,5 etato;

Reikalavimai: patirtis fundamentalių šiuolaikinės filosofijos tyrimų ir taikomosios veiklos srityse, atitikimas kvalifikaciniams LKTI mokslo darbuotojų reikalavimams ir ilgalaikei programai „Tradicijos ir dabarties sankirtos: tarpdalykiniai XX a.-XXI a. kultūros tyrimai“.

Dokumentai dalyvauti konkurse:
- prašymas leisti dalyvauti konkurse Lietuvos kultūros tyrimų instituto direktoriaus vardu;
- mokslo darbų sąrašas ir mokslinės, taikomosios bei pedagoginės veiklos aprašymas;
- kadencijos darbo planas (laisva forma).

Ne Instituto darbuotojams papildomai:
- gyvenimo aprašymas (curriculum vitae);
- aukštojo mokslo diplomas;
- kvalifikacinio ar mokslo laipsnio, pedagoginio mokslo vardo suteikimo dokumentų kopijos;
- svarbiausi publikuoti darbai ar jų kopijos;

Prireikus gali būti paprašyta papildomų dokumentų.

Adresas dokumentams teikti:
Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Saltoniškių g. 58, 215 kab., LT-08105 Vilnius

Telefonas ar elektroninis adresas pasiteirauti:
Tel./faks. (8 5) 2751898, el. p. lkti@lkti.lt

Dokumentų pateikimo terminas:
iki 2018-03-27

Skelbimo pagrindas – LKTI Direktorės įsakymas 2018 m. kovo 6 d. Nr. V-4.
Konkursą įvykdyti iki 2018-04-10.