Konkursai

Lietuvos kultūros tyrimų institutas skelbia konkursą eiti pareigas:
 
Dailės istorijos ir vizualiosios kultūros skyriuje:
1 mokslo darbuotojo – 1,0 etatas.
 
Reikalavimai: patirtis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dailės istorijos tyrimų srityje, atitikimas kvalifikaciniams LKTI mokslo darbuotojų reikalavimams ir ilgalaikės programos „Lietuvos dailės muzikos ir teatro tyrimai: paveldas, nauji reiškiniai, kontekstai“ uždaviniams.
 
Sakralinio meno paveldo skyriuje:
2 vyresniųjų mokslo darbuotojų – 2,0 etatai.
 
Reikalavimai: patirtis sakralinio meno paveldo fundamentinių ir taikomųjų tyrimų srityje, atitikimas kvalifikaciniams LKTI mokslo darbuotojų reikalavimams ir ilgalaikės programos „Lietuvos dailės muzikos ir teatro tyrimai: paveldas, nauji reiškiniai, kontekstai“ uždaviniams.
 
Dokumentai dalyvauti konkurse:
- prašymas leisti dalyvauti konkurse Lietuvos kultūros tyrimų instituto direktoriaus vardu (forma prisegta);
- mokslo darbų sąrašas ir mokslinės, taikomosios bei pedagoginės veiklos aprašymas (forma prisegta);
- kadencijos darbo planas (laisva forma).
 
Ne Instituto darbuotojams papildomai:
 - gyvenimo aprašymas (curriculum vitae);
 - aukštojo mokslo diplomas;
 - kvalifikacinio ar mokslo laipsnio, pedagoginio mokslo vardo suteikimo dokumentų kopijos;
 - svarbiausi publikuoti darbai ar jų kopijos;
Prireikus gali būti paprašyta papildomų dokumentų.

KVALIFIKACINIŲ MOKSLO DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠAS

Adresas dokumentams teikti:
Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Saltoniškių g. 58, 215 kab., LT-08105 Vilnius
 
Telefonas ar elektroninis adresas pasiteirauti:
Tel./faks. (8 5) 2751898, el. p. lkti@lkti.lt
 
Dokumentų pateikimo terminas:
iki 2019-05-03
 
Skelbimo pagrindas – LKTI Direktoriaus įsakymas 2019 m. kovo 18 d. Nr. V-7.
Konkursą įvykdyti iki 2019-05-17.