Konkursai

Lietuvos kultūros tyrimų institutas skelbia konkursą eiti pareigas:

Baltų ir Lietuvos kultūros istorijos skyriuje:
1 jaunesniojo mokslo darbuotojo - 0,5 etato.
Reikalavimai: 
patirtis baltų kultūros tyrimų ir taikomosios veiklos srityse, atitikimas kvalifikaciniams LKTI mokslo darbuotojų reikalavimams ir ilgalaikės programos „Tradicijos ir dabarties sankirtos: tarpdalykiniai XX a.-XXI a. kultūros tyrimai“ uždaviniams.

Dailės istorijos ir vizualiosios kultūros skyriuje:
1 vyriausiojo mokslo darbuotojo - 1 etatui.
Reikalavimai: 
patirtis fundamentalių Lietuvos dailės istorijos tyrimų bei taikomosios veiklos srityse, atitikimas kvalifikaciniams LKTI mokslo darbuotojų reikalavimams ir ilgalaikės programos „Lietuvos dailės, muzikos ir teatro tyrimai: paveldas, nauji reiškiniai, kontekstai“ uždaviniams.

Komparatyvistinių kultūros tyrimų skyriuje:
1 vyresniojo mokslo darbuotojo - 0,5 etato;
1 vyresniojo mokslo darbuotojo - 1 etatui.
Reikalavimai: 
patirtis komparatyvistinių kultūros tyrimų srityje, atitikimas kvalifikaciniams LKTI mokslo darbuotojų reikalavimams ir ilgalaikė programos „Tradicijos ir dabarties sankirtos: tarpdalykiniai XX a.-XXI a. kultūros tyrimai“ uždaviniams.
1 vyresniojo mokslo darbuotojo - 1 etatui.
Reikalavimai:
patirtis fundamentalių filosofijos tyrimų srityje, atitikimas kvalifikaciniams LKTI mokslo darbuotojų reikalavimams.

Šiuolaikinės filosofijos skyriuje:
1 vyriausiojo mokslo darbuotojo - 0,5 etato;
1 vyresniojo mokslo darbuotojo - 0,5 etato.
Reikalavimai:
patirtis fundamentalių šiuolaikinės filosofijos tyrimų ir taikomosios veiklos srityse, atitikimas kvalifikaciniams LKTI mokslo darbuotojų reikalavimams ir ilgalaikės programos „Tradicijos ir dabarties sankirtos: tarpdalykiniai XX a.-XXI a. kultūros tyrimai“ uždaviniams. 
 
Dokumentai dalyvauti konkurse:
prašymas leisti dalyvauti konkurse Lietuvos kultūros tyrimų instituto direktoriaus vardu;
mokslo darbų sąrašas ir mokslinės, taikomosios bei pedagoginės veiklos aprašymas;
- kadencijos darbo planas (laisva forma).
 
Ne Instituto darbuotojams papildomai:
- gyvenimo aprašymas (curriculum vitae);
- aukštojo mokslo diplomas;
- kvalifikacinio ar mokslo laipsnio, pedagoginio mokslo vardo suteikimo dokumentų kopijos;
- svarbiausi publikuoti darbai ar jų kopijos;
 
Prireikus gali būti paprašyta papildomų dokumentų.
 
Lietuvos kultūros tyrimų instituto darbuotojų kvalifikacinių pareigybių reikalavimų aprašas 
 
Adresas dokumentams teikti:
Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Saltoniškių g. 58, 215 kab., LT-08105 Vilnius
 
Telefonas ar elektroninis adresas pasiteirauti:
Tel./faks. (8 5) 2751898, el. p. lkti@lkti.lt
 
Dokumentų pateikimo terminas: 
iki 2018-09-04
 
Konkursą įvykdyti: 
iki 2018-09-18.
 
Skelbimo pagrindas – LKTI Direktoriaus įsakymas 2018 m. birželio 28 d. Nr. V-14