Konkursai

Lietuvos kultūros tyrimų institutas skelbia konkursus eiti pareigas:

Baltų ir Lietuvos kultūros istorijos skyriuje:

1 vyresniojo mokslo darbuotojo – 1 etatui.
Reikalavimai: patirtis fundamentalių Lietuvos kultūros istorijos tyrimų ir taikomosios veiklos srityse, atitikimas kvalifikaciniams LKTI mokslo darbuotojų reikalavimams ir ilgalaikės programos „Tradicijos ir dabarties sankirtos: tarpdalykiniai XX a.–XXI a. kultūros tyrimai“ uždaviniams.

1 vyresniojo mokslo darbuotojo – 0,5 etato.
Reikalavimai: patirtis fundamentalių baltų kultūros tyrimų ir taikomosios veiklos srityse, atitikimas kvalifikaciniams LKTI mokslo darbuotojų reikalavimams ir ilgalaikės programos „Tradicijos ir dabarties sankirtos: tarpdalykiniai XX a.–XXI a. kultūros tyrimai“ uždaviniams.

Šiuolaikinės filosofijos skyriuje:

1 vyresniojo mokslo darbuotojo – 0,75 etato;
Reikalavimai: patirtis fundamentalių šiuolaikinės filosofijos tyrimų srityje, atitikimas kvalifikaciniams LKTI mokslo darbuotojų reikalavimams ir ilgalaikės programos „Tradicijos ir dabarties sankirtos: tarpdalykiniai XX a.–XXI a. kultūros tyrimai“ uždaviniams.

Dokumentai dalyvauti konkurse:

- prašymas leisti dalyvauti konkurse Lietuvos kultūros tyrimų instituto direktoriaus vardu;
- mokslo darbų sąrašas ir mokslinės, taikomosios bei pedagoginės veiklos aprašymas;
- kadencijos darbo planas (laisva forma).

Ne Instituto darbuotojams papildomai:

- gyvenimo aprašymas (curriculum vitae);
- aukštojo mokslo diplomas;
- kvalifikacinio ar mokslo laipsnio, pedagoginio mokslo vardo suteikimo dokumentų kopijos;
- svarbiausi publikuoti darbai ar jų kopijos;

Prireikus gali būti paprašyta papildomų dokumentų.

Lietuvos kultūros tyrimų instituto kvalifikacinių mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašas >>>

Adresas dokumentams teikti:
Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Saltoniškių g. 58, 215 kab., LT-08105 Vilnius

Telefonas ar elektroninis adresas pasiteirauti:
Tel./faks. (8 5) 2751898, el. p. lkti@lkti.lt

Dokumentų pateikimo terminas:
iki 2017-10-31

Konkurso paskelbimo data:
2017-09-01

Skelbimo pagrindas – LKTI Direktorės įsakymas 2017 m. rugsėjo 1 d. Nr. V-19.
Konkursą įvykdyti iki 2017-11-14.

 
___________________________________________________________________
 
LIETUVOS KULTŪROS TYRIMŲ INSTITUTO VIEŠO KONKURSO SKELBIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ SALTONIŠKIŲ G. 58, VILNIUJE NUOMOS
PAČIAU >>>
LIETUVOS KULTŪROS TYRIMŲ INSTITUTO PATALPŲ SALTONIŠKIŲ G. 58, VILNIUJE VIEŠO NUOMOS KONKURSO ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS
PAČIAU >>>