MENO PSICHOLOGIJA MENĄ TYRINĖJANČIŲ MOKSLŲ SISTEMOJE

LIETUVOS KULTŪROS TYRIMŲ INSTITUTO
LYGINAMŲJŲ KULTŪROS TYRIMŲ SKYRIUS
LIETUVOS ESTETIKŲ ASOCIACIJA

 2012 m. gegužės 19 d. rengia dešimtą jubiliejinę respublikinę estetikos ir meno filosofijos konferenciją “MENO PSICHOLOGIJA MENĄ TYRINĖJANČIŲ MOKSLŲ SISTEMOJE”. Konferencija vyks Lietuvos kultūros tyrimų institute: Vilnius, Saltoniškių g. 58.

 Konferencijos organizacinis komitetas:

Pirmininkas - prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas, nariai: prof. habil.dr. Algirdas Gaižutis, dr. Žilvinė Gaižutytė, dr. Valdas Jaskūnas, dr. Žibartas Jackūnas, dr. Salomėja Jastrumskytė, dr. Naglis Kardelis, prof. Algis Mickūnas, dr. Stanislovas Mostauskis, prof. habil. dr. Juozas Mureika, dr. Loreta Poškaitė, dr. Vytautas Rubavičius, dr. Aivaras Stepukonis, dr. Kęstutis Šapoka, dr. Odeta Žukauskienė.

Konferencija “MENO PSICHOLOGIJA MENĄ TYRINĖJANČIŲ MOKSLŲ SISTEMOJE” numato šias sesijas:

1. Psichologinis estetinių ir meno reiškinių tyrinėjimo aspektas
2. Meno psichologijos genezė ir istorinės metamorfozės
3. Meno psichologija dabartinės humanistikos aplinkoje
4. Meno psichologija kompleksinių kūrybos tyrinėjimų sistemoje
5. Metodologinės meno psichologijos problemos
6. Komparatyvistinės meno psichologijos studijos
7. Meno psichologijos problemos Indijos, Kinijos, Japonijos, Bizantijos, žydų, islamo pasaulio  estetikoje ir meno filosofijoje
8. Genijaus, talento ir meninės kūrybos subjekto problemos Rytų ir Vakarų estetikos istorijoje
9. Genijus, talentas ir psichopatologinės teorijos
10. Talentas kaip kūrybinių galių  visuma, jo raiškos orbita
11. Menininko kūrybinė laboratorija ir meninės kūrybos procesų ypatumai
12. Menininko kūrybinis potencialas ir jo sudėtiniai komponentai (valia, fantazija, vaizduotė, pastabumas, atmintis, intuicija, įkvėpimas, darbingumas, asmenybės centruotumas, intencija, įsijautimas, koncentracija, asociatyvus ir metaforinis mąstymas, tobulumo siekimas)
13. Meninės  psichologijos transformacijos postmodernioje kultūroje
14. Aktualios meno terapijos problemos

Už renginį atsakingas prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas, Lietuvos kultūros tyrimų instituto Lyginamųjų kultūros tyrimų skyriaus vadovas.
Kontaktai : (370–5) 241 6644, mob. 8 683 49 171,  el. paštas: aandrijauskas@gmail.com

Konferencijos koordinatorė Kristina Garalytė,
Kontaktai :  tel. 8 68 695 912, el. paštas: kristinagaralyte@yahoo.com

Prašome paraiškas su pranešimų pavadinimais siųsti organizaciniam komitetui iki gegužės 10 d.

Iš konferencijoje perskaitytų pranešimų bus atrenkami geriausi šeštam “Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimų tomui”, kurį numatoma išleisti 2013-2014 metais.