BIOPOLITIKOS SEMINARAI

ROBERTO ESPOSITO: SKIRTINGOS BIOPOLITIKOS SAMPRATOS

Lietuvos kultūros tyrimų instituto Šiuolaikinės filosofijos skyrius kviečia į dar vieną Biopolitikos seminarų ciklo renginį. Šiuose seminaruose skaitant ir aptariant įvairių laikų filosofinius tekstus gilinamasi į biopolitikos – gyvybės, gyvenimo ir politikos santykio problemas. Ketvirtasis seminaras vyko 2012 metų balandžio 24 d., antradienį, 18 val. Lietuvos kultūros tyrimų instituto (Saltoniškių g. 58, Vilnius) 217 kab.

Trečiajame seminare diskutavome apie biopolitikos paradigmoje svarbią nepaprastosios padėties sampratą, jos genezę, simptomus ir alternatyvas autoritariniam valdymui. Giorgio Agambenas savo knygoje „Nepaprastoji padėtis“ mums primena prieš 90 metų vykusią diskusiją tarp filosofo Walterio Benjamino ir teisės teoretiko Carlo Schmitto. Jei Schmittas suvereną ir jo legalią, bet įstatymo neribotą valdžią iškelia kaip būtinybę siekiant apsiginti nuo valstybei priešiškų jėgų, tai Benjaminas kalba apie dieviškąjį smurtą kaip smūgį įstatymui, kurio tikslas – išlaisvinti žmones nuo egzistuojančių galios santykių.

Knygoje "Bios: biopolitika ir filosofija" (2008) Roberto Esposito pastebi, jog šiandien susiduriame su dviem visiškai skirtingomis biopolitikos sampratomis - viena jų yra radikaliai negatyvi (Michelis Foucault, Giorgio Agambenas), kita - absoliučiai pozityvi, euforinė (Michaelis Hardtas, Antonio Negri). Esposito šią priešpriešą siūlo spręsti klausiant, kaip biopolitika atsirado, o ne ką ji reiškia. Kaip biopolitika konfigūruojama laiko tėkmėje ir kokios aporijos jai vis dar būdingos? Ar biopolitika yra ankstesnė ar paskesnė nei modernybė, o gal yra su ja vienalaikė? Šiuos klausimus Esposito analizuoja pasitelkęs imunizacijos, arba negatyvaus gyvybės apsaugojimo, sampratą, kuria susiejama biopolitika ir modernybės genezė.

Seminaruose laukiami visi besidomintys filosofija, lankymas laisvas.

REKOMENDUOJAMI TEKSTAI

Seminarui siūlome skaityti minėtosios knygos "Bios: biopolitika ir filosofija" pratarmę (3 – 12 psl.) bei knygą į anglų kalbą vertusio amerikiečių filosofo Timothy Campbello įvadinį straipsnį (vii-xlii). Knygos pdf kopiją rasite čia: http://www.mediafire.com/?fb5e3d92mz76s4l