Apšvieta ir modernumas LDK teritorijoje: Europos kontekstas ir regiono ypatybės

Lietuvoskultūrostyrimų institutasLietuvos filosofijos istorijos skyrius
Baltarusijosnacionalinėsmokslų akademijosFilosofijosinstitutas

 

Tarptautinis mokslinis seminaras
Apšvieta ir modernumas LDK teritorijoje: Europos kontekstas ir regiono ypatybės

2012. 05. 16 Vilnius
Saltoniškių 58 – 217

Organizacinis komitetas: dr. Rūta Marija Vabalaitė, dr. Dalius Viliūnas

11.00–11.15 Sveikinimo žodžiai:
Lietuvos kultūros tyrimų instituto direktorė Dr. Jolanta Širkaitė
Baltarusijos nacionalinės mokslų akademijos Filosofijos instituto direktorius Dr. Anatoly Lazarevich

11.15–12.00 Dr. Valery Yevarouski (BNMA FI)
XVIII a. pabaigos Vilniaus ir Polocko intelektualinė kultūra europietiškosios Apšvietos veidrodyje 
 

12.00–12.45 Dr. Natalia Kutuzova (BNMA FI)
Fiziokratizmas Baltarusijos ir Lietuvos intelektualiniame gyvenime XVIII – XIX a. pradžioje /

12.45–13.30 Dr. Dalius Viliūnas (LKTI)
Žymusis Lietuvos ir Baltarusijos fiziokratas

Knygos sutiktuvės 

Jeronimas Stroinovskis. Prigimtinės teisės mokslas. Vilnius: LKTI, 2011

14.00–14.30 Jana Tarasiuk (BNMA FI)
Švietimo reforma XVIII a. Žečpospolitoje

14.30–15.00 Dr. Rūta Marija Vabalaitė (LKTI)
Logika XIX a. pradžios Vilniaus universiteto filosofijos kursuose

15.00–16.00  Diskusija

Kviečiame dalyvauti !