TURINYS

Pratarmė / 7         
Foreward / 10         

  DABARTIES IŠŠŪKIAI

  RITA REPŠIENĖ. Tarpkultūrinė komunikacija ir prioritetai: teatro misija par exellence / 14

  PRASMIŲ IEŠKOJIMAI

  ODETA ŽUKAUSKIENĖ. Šiuolaikinio meno bienalizacija: interpretacija, kritika, recepcija / 42
  KĘSTUTIS ŠAPOKA. Kuratorius ir menininkas bienalėje: nuo proletaro iki projektaro / 60

  KRITINIS DISKURSAS, KONTEKSTAI IR VAIDMENYS

  KAIDRA TRILUPAITYTĖ. Nykstantys viešųjų intelektualų vaidmenys?
  Nacionaliniai kontekstai ir tarptautiniai intelektualiniai mainai / 72

  TEORINĖS AKTUALIJOS

  GIEDRĖ BEINORIŪTĖ. TDokumentinis kinas ir etika: vaikas ekrane (Audrius Stonys „Viena") / 90

  VIZUALUMO RETORIKA

  RASA VASINAUSKAITĖ. Teatro teorija: tarp praktikos ir filosofijos
  Pokalbis su prancūzų teatro teoretiku, kritiku, istoriku Patrice’u Pavis / 116
  ***
  PATRICE PAVIS. Žiūrovas (iš naujausios knygos Dictionnaire de la performance et du theatre contemporain. Paris: Armand Colin, 2014) / 120

  IŠ KULTŪROS ISTORIJOS

  JUOZAS GIRNIUS. Tauta ir tautinė ištikimybė (II dalis) B. Tautinė ištikimybė svetur / 130

  POKALBIAI APIE VERTYBES

  Laimos Kanopkienės pokalbis LRT radijo programoje „Kultūros savaitė" Apie drąsą išsakyti savo nuomonę / 166

  APŽVALGOS

  AURELIJA MYKOLAITYTĖ. Būti ar atrodyti? / 174
  AISTĖ KUČINSKIENĖ. Literatūros kritikos žaidimai / 178
  Apie autorius / 178
  About Authors / 183