TURINYS

Pratarmė / 6         
Foreward / 10         

  SAVASTIES APIBRĖŽTYS

  VYTAUTAS RUBAVIČIUS. Dainų šventė – lietuvybei tvirtinti ir palaikyti / 16
  STANISLOVAS JUKNEVIČIUS. Tapatybės ilgesys: Dainų šventės ir kolektyvinė lietuvių pasąmonė / 30
  REIN VEIDEMANN. Estijos Dainų šventė semiotiniu požiūriu / 38

  DABARTIES IEŠKOJIMAI

  RITA REPŠIENĖ. Apie kultūros vertybes, prioritetus ir naujus iššūkius: Dainų šventė / 54
  AIDA SAVICKA. Dainų ir šokių šventė Lietuvoje: visuomenės aktyvumas, šventės samprata ir vertinimas / 58

  PAVELDAS IR EUROPA

  ODETA ŽUKAUSKIENĖ. Dainų šventė kaip kultūrinės atminties veikmė / 94
  VALDIS MUKTUPĀVELS, RŪTA MUKTUPĀVELA. Latviai – dainingoji tauta: stereotipo šaltinių retrospekcija / 110

  IŠ KULTŪROS ISTORIJOS

  JUOZAS GIRNIUS. Tauta ir tautinė ištikimybė (I dalis) / 124
  Apie autorius / 182
  About Authors / 183