TURINYS

Pratarmė / 7         
Foreward / 11         

  ATMINTIES TAPATUMAS

  VYTAUTAS RUBAVIČIUS. Lietuvybė ir Kitas kultūroje ir kultūrinėje atmintyje / 16

  ATMINTIES PROBLEMA VAIZDO KULTŪROJE

  ODETA ŽUKAUSKIENĖ. Kinas ir daugialypis atminties diskursas / 36
  RITA REPŠIENĖ. Atmintis populiariojoje kultūroje: televizijos iššūkiai kino industrijai / 58

  EUROPA IR PAVELDAS

  EDA KALMRE. Apie fotografijų reikšmę kultūrinės atminties ir prisiminimų kontekste / 74

  PRO MEMORIA

  VYTAUTAS BERENIS. Egodokumentų tyrimai: ištakos, metodai, perspektyvos / 90
  GINTARAS BERESNEVIČIUS. Apie tėvynės erosą / 102
  ***
  VIKTORIJA DAUJOTYTĖ.In memoriam Romualdui Granauskui / 114

  POKALBIAI APIE VERTYBES

  KĘSTUTIS ŠAPOKA, ARTŪRAS RAILA. „Kažko vis trūksta, kažko vis negana“ / 122
  MARIJA G. REPŠYTĖ. Ar pavadinime panaikinę kablelį iš maze patenkame į labirintą? / 133

  DABARTIES IEŠKOJIMAI

  ŽILVINĖ GAIŽUTYTĖ-FILIPAVIČIENĖ. Kultūrinės atminties mediacijos tyrimai: teorinės ir praktinės problemos / 140
  LINA VIDAUSKYTĖ. Bernard’o Stieglerio šiuolaikinės audiovizualinės atminties kritika / 158

  RECENZIJOS

  KĘSTUTIS ŠAPOKA. Praeities dabartis, dabarties praeitis / 170

  APŽVALGOS

  RITA REPŠIENĖ. Kultūrinė atmintis, prioritetai ir Dainų šventė / 174
  ***
  „Šešėlių scena: negatyvumas afektų, politikos ir estetikos kontekste“: vaizdo ir kūno santykiai / 178
  RENATA STONYTĖ. Vizualizuojant krizę / 179
  Apie autorius / 182
  About Authors / 183