TURINYS

Pratarmė / 7         
Foreward / 10         

  VIZIJOS IR DABARTIS

  RITA REPŠIENĖ. „Vyrų pabaiga", arba skirtingi moterų ir vyrų keliai šiandien / 14
  ODETA ŽUKAUSKIENĖ. E-erosas ir žmogiškumo ribos / 23
  AIDA SAVICKA. Virtualieji autoportretai: savęs pateikimas įtinklintai bendruomenei / 36

  KULTŪROS AKIRAČIAI

  ALGIS MICKŪNAS. Sprogstančios ribos / 50

  TAPATUMO DIALOGAI

  NAGLIS KARDELIS. Erosas graikų kultūroje ir Platono filosofijoje / 76

  PAVELDAS IR EUROPA

  GABOR KLANICZAY. Apie kaltinimus orgijomis viduramžiais / 94
  VILMOS VOIGT. Širdies istorija / 110
  MIHALY HOPPAL.Nuogumas, kaip Eroso neigimas / 121

  IŠ KULTŪROS ISTORIJOS

  LORETA POŠKAITĖ. Erotizmas XXI a. lyginamojoje kultūrų perspektyvoje: lotoso pėdos traktavimas Vakaruose ir Kinijoje / 132
  KĘSTUTIS ŠAPOKA. Utopinio eroso natūralizmas: apybraiža sovietinės ideologijos ir dailės (istorijos) temomis / 147

  RECENZIJOS

  RITA REPŠIENĖ. Oskaras Koršunovas, kelionė su juo ir kiti gražūs dalykai / 172
  ODETA ŽUKAUSKIENĖ. Eroso triumfas / 177
  Apie autorius / 182
  About Authors / 183