TURINYS

Pratarmė         
Foreward         

  DIALOGAI IR SANKIRTOS

  VYTAUTAS RUBAVIČIUS. Kultūra ir lietuvybė strateginėje Lietuvos raidos vizijoje / 12
  RITA REPŠIENĖ. Nacionalumo tyrimai, tarpkultūrinė komunikacija ir kultūros mokslai / 30
  ODETA ŽUKAUSKIENĖ. Kultūrinės tapatybės problema postmodernybėje / 50

  TRAUMINĖS PATIRTYS

  BALYS SRUOGA. Apie estetinę ir anestetinę tikrovę / 68

  TAPATUMAI IR SĄVEIKOS

  LORETA POŠKAITĖ. Rytų Azijos menai Lietuvoje XX–XXI a. sandūroje: jų adaptavimas ir santykis su lietuviškąja pasaulėžiūra bei tapatybe / 98

  ĮSIVAIZDUOJAMOS BENDRUOMENĖS, PSICHOLOGIJA IR TRANSFORMACIJOS

  STANISLOVAS JUKNEVIČIUS. Kultūros psichologija: įsivaizduojamos bendruomenės pokomunistinėje Lietuvoje / 126
  AIDA SAVICKA. Šiuolaikinės bendruomenės sampratos transformacijos / 142

  RECENZIJOS

  NAGLIS KARDELIS. Tarp Indijos ir Vakarų: žengiant trapiais kultūrų sąveikos tiltais / 160
  Vida bakutytė. Apie teatrą Gardino krašte: aštuoniasdešimties sezonų istorija / 167

  APŽVALGOS

  AIDA SAVICKA. Diskusijos „Medijų mitai ir mitai kaip medijos“ apžvalga / 176
  AURĖJA STIRBYTĖ. Tautinėms mažumoms Lietuvoje skirta konferencija / 179