TURINYS

Pratarmė         
Foreward         

  ASMENYBIŲ PASAULYJE

  RASA VASINAUSKAITĖ. Scenos fenomenologija. E. Nekrošius skaito K. Donelaitį ir Dante
  AUŠRA JURGUTIENĖ. Vandos Zaborskaitės intelektualinės biografijos bandymas: formuojant literatūrologinius pagrindus
  KĘSTUTIS NASTOPKA. Semiotiko ištakos ir darbai: Algirdas Julius Greimas

  LYČIŲ STUDIJOS

  RITA REPŠIENĖ. Kultūrinės tapatybės: moterys ir vyrai (dabartis ir paveldas)
  PATRICK CHURA. Emilija Pliaterytė: ,,Titulinis puslapis“ Margaret Fuller knygai Moteris XIX amžiuje

  DAILĖS PAVELDAS

  AUŠRA MARIJA SLUCKAITĖ-JURAŠIENĖ. Atvira širdim: Jadvyga Jonelytė-Nalivaikienė

  DISKUSIJOS

  ANDRZEJ MENCWEL. Wyobraźnia antropologiczna (Antropologinė vaizduotė)
  ANDRZEJ MENCWEL. Atsakymas

  ĮSIVAIZDUOJAMOS BENDRUOMENĖS IR VIRTUALŪS TINKLAI

  STANISLOVAS JUKNEVIČIUS. Kūrybinė įsivaizduojamų bendruomenių funkcija
  AIDA SAVICKA. Virtualūs socialiniai tinklai: viešumo ir privatumo problematika

  RECENZIJOS

  GINTAUTAS MAŽEIKIS. Audronės Žukauskaitės daugialypumo logika
  NAGLIS KARDELIS. Žvilgsnis į intertekstines klasikinės japonų ir kinų literatūros sankirtas

  APŽVALGOS

  RINGAILĖ STULPINAITĖ. Apskritojo stalo diskusija apie antrąjį Lietuvos kultūros tyrimų numerį
  MIGLĖ KOLINYTĖ. Konferencija „Muziejus XXI a. – pokyčiai ir iššūkiai“