TURINYS

Pratarmė         
Foreward         

  PAVELDAS IR EUROPA

  MILA SANTOVA. Nematerialusis kultūros paveldas: nacionalinių registrų kūrimas ir kultūros politika. Bulgariškoji perspektyva.
  THOROLF LIPP. Materializuojant tai, kas nematerialu. Apie nematerialiojo kultūros paveldo mediatizacijos paradoksą.

  POKALBIAI APIE VERTYBES

  „Be dainų nebūtų buvę tų tūkstančių be ginklo pasipriešinusių žmonių, o be jų nebūtų buvusios nepriklausomybės“, AUŠROS JURGUTIENĖS interviu su GUNČIU ŠMIDCHENSU, Vašingtono universiteto Skandinavistikos departamento docentu, Baltijos šalių studijų programos vadovu.

  RECENZIJOS

  SAUŠRA MARTIŠIŪTĖ-LINARTIENĖ. Vilniaus miesto teatras: tyrimas iš lietuviškosios perspektyvos.
  ARVYDAS BŪTA. Lyderystės gelmių pėdsekiškos atodangos. Mintys apie tai, dėl ko verta (arba neverta) skaityti Gintauto Mažeikio "Po pono ir tarno. Lyderystės ir meistrystės dialektiką".