TURINYS

Pratarmė         
Foreward         

  KULTŪRA MEDIJŲ PASAULYJE

  VYTAUTAS RUBAVIČIUS. Medijų teorijos poveikis kultūros tyrinėjimams.
  GINTAUTAS MAŽEIKIS. Po pono ir tarno: lyderystės ir meistrystės dialektika.
  AIDA SAVICKA. Įtinklinta tapatybė: vientisumo problema.
  RITA REPŠIENĖ. Šiuolaikinės Lietuvos kultūros vizijos: tarp politikos, medijų ir realybės.

  DAILĖS PAVELDAS

  SOFIJA ČIURLIONIENĖ-KYMANTAITĖ. Apie tautos auklėjimą.

  TEORINIAI AKIRAČIAI

  WOLFGANG ISER. Teksto suvokimas. Estetinio poveikio teorija (fragmentas).
  AUŠRA JURGUTIENĖ. Iseris: literatūros skaitymas – tarp estetinės apgaulės ir egzistencinės savivokos.

  LIETUVIŲ VAIZDUOTĖS TYRINĖJIMAI

  NAGLIS KARDELIS. Vaizduotė ir filosofijos ištakos.
  STANISLOVAS JUKNEVIČIUS. Juodoji saulė: įsivaizduotas fašistų pasaulis.

  RECENZIJOS

  VACYS VAIVADA. Prie tikėjimo versmių.
  RASA VASINAUSKAITĖ. Patirčių realizmas: Dalios Tamulevičiūtės teatro pasaulis.
  VYTAUTAS BERENIS. Kultūrinė politika, mecenatystė, visuomenė.

  APŽVALGOS

  RITA REPŠIENĖ. Europiniai kultūros kontekstai, arba kultūros ateitis šiandien.
  MAŁGORZATA LITWINOWICZ. Kelios pastabos po konferencijos.